Süütuse presumptsioon on kriminaalseaduse printsiip, mis põhineb eeldusel, et protsessis osaleja on selle momendini kuni tema süüd pole tõestatud süütu. Pärast heakorratööde lepingu allkirjastamist firmaga „N & V“ puhkes Kohtla-Järve linnas skandaal ning kinni peeti hulk ametnikke, volikogu liikmeid ja firma „N & V“ töötajaid. Neile langes korruptsiooni kahtlustus. Kõik see toimub praktiliselt alanud valimiskampaania foonil.

Üle kahekümne aasta Kohtla-Järve linnas võimul olnud Valeri Korbi meeskond  saavutas viimastel munitsipaalvalimistel parima tulemuse, kuid see tulemus ei võimaldanud linnas ikkagi võimule tulla. „Vana Keskerakondlaste kaardivägi“ oli võimult kõrvaldatud. Keskerekonna fraktsioon lagunes kaheks osaks. Linnavalitsuse struktuuris toimusid suured muudatused ja linna juhtimise juurde tulid täiesti uued inimesed, kes esindavad erinevaid poliitilisi jõude kohalikul tasandil. Sellised muudatused toimuvad praktiliselt kõikides Eesti omavalitsustes pärast uute volikogude valimisi. Selline muudatus, uuendus  toimus ka nüüd pärast paljusid aastaid Kohtla-Järve linnas, mis on täiesti normaalne protsess. Uuendused toimusid ka linna munitsipaalettevõtete nõukogudes, kus olid kaua aega ühed ja samad inimesed, keda stimuleeriti nõukogus makstavate tasudega. Nagu märkis volikogu liige Jevgeni Saltõkov: “raske on loobuda kättemaksu himust võimult eemaldamise ja rahaliste hüvede kaotuste pärast oponentide poolt Valeri Korbi meeskonnas“. Huvitavalt sõbralik kunagiste vaenlaste koor pakub linnarahvale arvatavasti võimu pärast põnevat vaatemängu.

    Olukorras, kus kellelegi kahtlustatavatest pole esitatud konkreetset süüdistust, (on lihtsalt kahtlused), soovivad poliitilised oponendid kiiresti võimu pöörata ja oma vastastest lahti saada. Nad nõuavad, et süüdi mittemõistetud ehk kahtlustatavad  ametnikud lahkuksid töölt vabatahtlikult, vabastada kohad nende endi niinimetatud „korruptsiooni vastu võitlejate“ jaoks. Oodata uurimisorganite põhjalikku asjade ja tõe väljaselgitamist polegi nende arvates vaja, pole aega, sest pole garantiid, et inimesed osutuvad korruptsioonis süüdi.

Lähenevad riigikogu valimised  ja liiga palju soovijaid ning huvitatuid persoone soovivad võimalikult rohkem selliseid skandaale. Selline skandaalne situatsioon võib nii mõnegi poliitiku enne riigikogu valimisi rajalt maha võtta. Katastroofilise Keskerakonna reitingu languse tõttu Ida-Virumaal kasvavad loomulikult teiste erakondade ja kandidaatide võimalused valimisteks ja nad kasutavad igat võimalust teha ennast märgatavaks. Praegune skandaal – see on „taevamanna“, mis neile osaks sai. Ja selles olukorras ei mõtle keegi ei linna imidžile ega linnarahvale, samuti nendele inimestele, keda ei ole veel süüdi mõistetud ja kellel on süütuse presumptsioon. Sellel ajal aga tegeleb keskkriminaalpolitsei kahtlustuste väljaselgitamisega mõju avaldamise küsimustes. Volikogu liikmed aga jätkavad omavahelist võitlust võimu pärast, sest Riigikogu valimisi pole võimalik ära jätta ega edasi lükata. Kuidas hakkavad arenema  lood Kohtla-Järve linnas,  näitab järgmine volikogu istung.

Andrei Ilnitski

Reklaam