Möödunud aasta augustis pidasid Kohtla-Järve võimud üldpealkirja “Arutame” all kohtumisi kõigi linnaosade elanikega. Üheks läbivaks teemaks oli ühistransport, reiside regulaarsus ja kehtivast graafikust kinnipidamine vedaja poolt. Ühistranspordi toimimisega seotud küsimused puudutasid peamiselt väikesi linnaosi.

Kohtumistest on möödas kuus kuud. Mis on selle ajaga ühistranspordi vallas muutunud? Sellele ja teistele küsimustele vastas Panorama nädalalehele Kohtla-Järve linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Vitalia Bassarada.

– Proua Bassarada, pärast Tallinna maantee rekonstrueerimist on trass pikenenud ning Kukrusele sisenemiseks peavad bussid tegema täiendava manöövri, möödudes kahest viaduktist. Linna ühistransport sõidab Kukrusele regulaarselt. Elanikud kaebasid aga erafirmade töö kvaliteedi üle. Nende sõnul polnud harv juhus, kui väikebussid sõitsid Kukrusele peamiselt reisijate nõudmisel. Kui neid salongis polnud, siis teekonda jätkav juht sinna ei keeranud. Ehk, kas keegi sel hetkel seal väikebussi ootas, vedajaid eriti ei huvitanud. Kuidas on lood täna?

– Kohtla-Järve linnavalitsus viis detsembri keskel läbi kommertsliinide kontrolli millest selgus, et liini nr 3 teenindava vedaja väikebuss sõitis Kukrusele kehtiva graafiku alusel. Regulaarselt laekub kaebusi liini number 24 opereeriva ettevõtte kohta. Oluline on aga tähele panna, et alates 2022. aasta detsembrist on muudetud liini number 24. sõiduplaani ja marsruuti. Uue sõiduplaani järgi väikebuss nr 24 Kukrusele ei sõida.

– See tähendab, et Kukruse elanikel on nüüd vähem võimalusi teistesse linnaosadesse pääseda? Või on suurendatud ka Kukrust läbivate linna ühistranspordi liinide arvu?

– Praeguseks ei ole reiside arvu suurendatud, tegeleme sellega.

– Varem töötasid linnas kontrolörid, kes lisaks reisijate piletite olemasolule kontrollisid ka vedajaid endid – liiklusgraafikust kinnipidamist, piletite müüki reisijatele. Teadaolevalt kontrolliti nii linna ühistranspordi liine kui ka kohati Kohtla-Järve territooriumil tegutsevaid eravedajaid. Kuidas praegu kontrolli teostatakse?

– Atko Liinidega sõlmitud riigihanke lepingu tingimuste kohaselt lasub reisijate kontrollimise kohustus teenusepakkujal ehk vedaja ettevõttel. Selle kohustuse täitmata jätmise juhud saan fikseerida mina reise kontrollides. Ehk siis kontrollin, kas juht kontrollib pileteid, kas reisijad kasutavad validaatorit. Rikkumiste tuvastamisel on linnavalitsusel õigus määrata linnaliine teenindavale ettevõttele rahatrahv 100 eurot iga piletita reisija kohta.

– Milliseid meetmeid saab linn rakendada kommertsliini omaniku vastu, kui tõendatakse graafiku ja marsruudi mittejärgimist?

– Kõigepealt tehakse ettekirjutus. Korduva rikkumise korral võib linnavalitsus otsustada tunnistada kommertsveoloa kehtetuks või määrata ettevõttele rahatrahvi summas kuni 3200 eurot.

– Mida peaks tegema inimene, näiteks Kukruse elanik, kui väikebuss vaatamata graafikule ei tule määratud ajal?

– Esimese asjana tuleb sellisel juhul võtta ühendust liini nr 3 dispetšeriga telefonil 58313852 (number on märgitud ka linna kodulehel kommertsliinide graafikus). Võimalik, et väikebuss hilineb, siis dispetšer teavitab teid sellest. Kui väikebuss ikka kohale ei jõua, palun teatage sellest linnavalitsusele koos täpse kellaajaga.

– Augustis toimunud linnavalitsuse kohtumistel elanikega tegid Kohtla-Järve elanikud ettepaneku muuta linna ühistranspordi sõiduplaani. Kas nende soove võeti kuulda?

– Kõik õige. Lisaks oli mul veel üks kohtumine Sompa elanike liidu esindajatega. Võin öelda, et vastavalt ettepanekutele oleme busside graafikuid korrigeerinud. Muudatused puudutasid liine nr 15, 28, 28a ja 29 (tööpäeviti). Uus sõiduplaan hakkab kehtima 15. veebruaril.

Vitalia Bassarada juhtis tähelepanu asjaolule, et reiside ja graafikute tõhusamale planeerimisele aitab kaasa linnaelanike ja ühistranspordi kasutajate vastutustundlik suhtumine valideerimisse. Validaatorite olemasolu bussides võimaldab täpsemalt jälgida reisijate vooge ja nõudlust marsruudi või konkreetse reisi järele.

Ilja Telnov

Autori foto

Reklaam