Vaatamata sellele, et tänavu korraldab rahvusvahelisele lastekaitsepäevale pühendatud linna ürituse mitte Koolinoorte Loomemaja, nagu see oli varem, vaid Kohtla-Järve Linnavalitsus, otsustas Panorama traditsiooni hoida ja esitas pidupäeva eel Koolinoorte Loomemaja töötajatele küsimusi.

Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik, näiteringi õpetaja Tatiana Levina ja hip-hopi õpetaja Irina Gorohhova on Koolinoorte Loomemajaga seotud olnud aastaid. Alates 2008. aastast pole nad pelgalt direktor ja ringide juhid, vaid huvikooli õpetajad, mida linnas on kolm. Kaks kunstide kooli ja 67-aastase ajalooga Koolinoorte Loomemaja. 1956 – Pioneeride maja, 1970 – Pioneeride ja koolinoorte maja, 1990 – Koolinoorte loomingu maja, 2008 – Huvikool.

Anna Rentik väidab, et Koolinoorte Loomemajas töötaval 22 õpetajal on kõigil ühine põhijoon: nad armastavad lapsi ja on tööle fanaatiliselt pühendunud. Pole vahet kes, mees või naine, noor või vana õpetaja, nad töötavad täie pühendumusega ja lapsed võtavad vastu kõike uut, mida õpetajad neile annavad. Keraamika-, vokaali-, tantsu-, lennukimudelismi-, käsitöö-, maaliringid… Vanematel on suurepärane valik, kuhu oma laps koolist vabal ajal saata.

Me keegi pole igavesed. Oma ametikohale valmistan ette kandidaati, kes on pedagoogilise haridusega, oskab vastava kategooria eesti keelt, on meie juures õppinud viisteist aastat ja mis kõige tähtsam, armastab lapsi, – räägib Anna Rentik. Ja lisab, et Koolinoorte Loomemajas töötab inimene, kes tuli siia huviringi lapsena, lõpetas kooli ja õpib ülikoolis.
Tatiana Levina arvab, et tema ülesandeks pole näiteringis näitlejate koolitamine, vaid erudeeritud laste ja noorukite kasvatamine, kes suudavad omavahel normaalses keeles suhelda. Kuigi – kaks tüdrukut, kes huviringis näitekunstiga tegelesid, ei tahtnud lavalt lahkuda: üks töötab praegu Tallinna Vene Noorsooteatris, teine Jõhvis teatris Tuuleveski.

Koolinoorte Loomemajas tegelevad lapsed ja noorukid vanuses 4-19 aastat. Ringides osalemise  tasu on puhtalt sümboolne ega koorma kuidagi pere eelarvet. Puuetega lapsed saavad erisoodustusi.

Ajad muutuvad, nõudmised muutuvad ja lapsed samuti. Mille poolest erinevad näiteks kakskümmend aastat tagasi ringides osalenud praegustest?

Anna Rentik: – Ma ütlen mille poolest erinevad tänapäeva lapsed nendest, kes tulid meie juurde kolmkümmend aastat tagasi. Praegused on arenenumad, neil on rohkem võimalusi silmaringi avardamiseks. Nende võimaluste kasutamise oskust on vaja ainult õiges suunas suunata.

Tatiana Levina: – Praegused peavad rohkem õppima, neil on üldhariduskoolides suur koormus, lisaks õpivad nad mitmes ringis, on isegi neid, kes käivad erinevates huvikoolides.

Irina Gorohhova: – Isegi kakskümmend aastat tagasi, kui mobiiltelefonid olid juba olemas, ei olnud lapsed oma seadmetes nii kinni kui praegu. Peab palju vaeva nägema, et lapsi liigutama panna. Ja meie breigi ja hip-hopi tunnid kaitsevad lapsi sellise “teadusliku ja tehnoloogilise progressi” eest.
Koolinoorte Loomemaja õpetajate üldise arvamuse järgi ei suru keegi lastele seda mõtet, et kaasaegse elektroonika saavutused on halvad, et nutiseadmed tuleks ära visata ning täitesulepea ja vanade tehnoloogiate juurde tagasi pöörduda. Lastega tuleb lihtsalt rääkida nii, et nad mõistaksid, et nende ümber on terve avastusrikas maailm, mitte ainult telefoni või sülearvuti ekraan.

Lastekaitsepäev viitab vajadusele kaitsta nooremat põlvkonda. Mille eest peaks Eestis, kus jumal tänatud pole sõda, kus pole narkomaania ja nakkushaiguste epideemiat, kus pole lastega kaubitsemist nagu mõnes teises riigis, mille eest peaks lapsi kaitsma? Kolm meie vestluskaaslast vastasid sellele küsimusele järgmiselt.
Anna Rentik: – Mõne täiskasvanu, kes teevad lapsi puudutavaid põhimõttelisi otsusi meie piirkonna eripära arvestamata.
Tatiana Levina: – Ülemäärase koormuse eest, et neil oleks rohkem aega loominguliseks tegevuseks.
Irina Gorohhova: – “Kasvuhoone” eluviisi eest, ohust muutuda istuvaks muumiaks. Nad peavad mõistma, et liikumine on elu!

1. juunil on Kohtla-Järve lastel ja nende vanematel võimalus liikuda. Linna keskväljakul peetakse rahvusvahelisele lastekaitsepäevale pühendatud pidu. Kell 18.00  liiguvad  üritusel osalejad Virula väljakult linnavalitsuse hoone juurde. Laval toimub linna loominguliste kollektiivide kontsert, millest võtavad osa ka Koolinoorte Loomemaja ringide liikmed. Lapsed saavad kasutada mänguväljakuid ja atraktsioone. Jõustruktuurid näitavad teenistuskoerte tööd. Kell 21.00 lõpeb pidu purskkaevude avamisega.

Jevgeni Kapov
Autori foto

Reklaam