Sügise teises pooles hakkab toimima Jõhvi valla noortevolikogu, mille toole saavad hõivata Jõhvi valla territooriumil tegutsevate õppeasutuste õpilased. Kuid enne, kui vastvalitud saadikud saavad esimest päevakorda arutada, peavad nad läbima igas õppeasutuses toimuva valimiskampaania.

30. augustil toimunud Jõhvi Vallavolikogu korralisel istungil kinnitasid saadikud noortevolikogu tööd reguleeriva dokumendi, viies eelnevalt sisse noortekomisjoni liikmete ettepanekud. Otsusele eelnesid pikad arutelud. Eelmisel aastal arutasid vallavalitsuse ametnikud ja noortekomisjoni liikmed korduvalt noortevolikogu töökorda, selle eesmärke ja ülesandeid. Efektiivsuse suurendamiseks peeti mitmeid kohtumisi õppeasutuste õpilastega. Jõhvi Vallavalitsuse haridusnõunik Maria Laanemäe ei välista, et 30. augustil vastu võetud dokumendis tehakse väiksemaid muudatusi ja täiendusi. Kas selline vajadus tekib, näitavad tulevase noortevolikogu töö esimesed kuud.

– Lähitulevikus moodustame valimiskomisjoni, kuhu kuuluvad vallavalitsuse ametnikud ja haridusasutuste töötajad. Sügise keskel toimuvad noortevolikogu liikmete valimised, – ütles Maria Laanemäe. – Volikogu moodustatakse mitmest põhikooli, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, riigigümnaasiumi ja erakooli Kood/Jõhvi esindajatest. Eeldan, et põhikoolides näeme erksaid plakateid programmi ja kandidaatide fotodega, hääletuskaste ja pabersedeleid ning õppeasutustes, kus õppurid on vanemad, hakatakse ilmselt valimiste läbiviimiseks kasutama ka elektroonilist keskkonda. Vallavalitsus jätab õppeasutustele õiguse otsustada, millises vormis nad valimiskampaaniad ja hääletusprotsessi läbi viivad.

– Kes pärast valimistulemuste kokkuvõtmist ja noortevolikogu nimekirja selgumist istungeid modereerib?

– Esialgu peaksid noortevolikogu esimesed koosolekud toimuma novembris ja oleme valmis selleks, et esmalt tuleb noori nõustada vallavalitsuse töökorraga seotud küsimustes, seadusandliku raamistiku osas. Nii nagu „täiskasvanute“ volikogus, peab ka noortevolikogu valima esimehe. Vajadusel võtavad koosolekutest osa ka vastavad ametnikud.

– Kas te ei karda, et noortevolikogust võib saada täiskasvanud poliitikute tööriist noorte mõjutamiseks valimiseelsel ajal?

– Noortevolikogu töö põhimõte eeldab, et sellel osalejad võtavad otsuseid vastu iseseisvalt. Neil on võimalus võtta otse ühendust vallavalitsuse ametnikega, saata läbivaatamiseks ettepanekuid volikogu saadikutele. See tähendab, et meie poolt on kasutusele võetud meetmed, et välistada võimalus noortevolikogus osalejate mõjutamiseks ja neid häälte kogujatena kasutada.

– Maria, noortevolikogude või parlamentide idee pole midagi uut. Ka minu kooliajal kogunesid aktivistide rühmad, kuid aja jooksul töö hääbus. Põhjused on erinevad, kuid üks levinumaid argumente, mida kuulsin, oli see, et õpilased tundsid mõne aja pärast, et protsess ei liigu vestlustest kaugemale. Arutati, arutati ja mindi laiali.

– Kuna me ei räägi huviringist, siis palju sõltub noorte aktiivsusest ja valmisolekust dokumentidega töötada ja oma projekte korrektselt koostada. Vallavalitsus on omalt poolt valmis meie noorte ettevõtmisi rahaliselt toetama. Sel aastal on valla eelarves noorteprojektide elluviimiseks ette nähtud 6 tuhat eurot ehk saame toetada kuut noorte ettepanekut summas kuni tuhat eurot igaüks. Veelgi enam, ettepanekuid võivad teha nii volikogu liikmed kui ka need, kes selles ei osale. See on väärtus, kui koosolekutel osalevad esindajad erinevatest õppeasutustest, kes saavad teistele eakaaslastele projekte tutvustada. Muidugi on võimalus, et kogemuste puudumise tõttu ei jõua noortevolikogu enne aasta lõppu kogu summat kulutada, siis kantakse ülejääk järgmisse aastasse, suurendades noortevolikogu eelarvet. Ja see on juba päris korralik summa, – ütles Maria Laanemäe.

Jõhvi valla noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks ja koosseisu kuulub 15 inimest. Avalduse saavad esitada 12-26-aastased inimesed, kes on sisse kirjutatud ja tegelikult elavad Jõhvi vallas või õpivad omavalitsuse territooriumil asuvas õppeasutuses (välja arvatud huvikoolid).

Maria Laanemäe sõnul on noortevolikogu suurepärane võimalus valla elus osalemiseks, oma mõtete avaldamiseks ja oma panuse andmiseks noori puudutavate küsimuste lahendamisel.

Ilja Telnov

Autori foto

Reklaam