Torm möllas üle ööpäeva ja haaras kogu Eesti territooriumi, jättes maha langenud puud, kortsunud autod, tänavamööbli ja alla kukkunud elektriliine. Stiihiast ei pääsenud ka Kohtla-Järve.

Kohtla-Järve abilinnapea Erik Setškov ütles linnale tormi tekitatud kahjusid kommenteerides, et munitsipaalterritooriumil registreeriti umbes kakssada puude või üksikute okste langemise juhtumit.

– Tänaseks on tuule tõttu maha kukkunud või oluliselt kahjustatud puud maha raiutud ja utiliseeritud. Sel nädalal võtame maha veel 5 tormi üle elanud, kuid tulevikus ohtu kujutada võivat puud. Näiteks täna, 18. oktoobril, toimub Vahtra Loomekeskuse hoone juures puu langetamine. Pärast tormi tekkis tüves pragu, mis nüüd ohustab inimesi ja transporti. Mitmel pool meie linnas kasvavad puud üsna tihedalt ja pakuvad silmailu, kuid halva ilma korral võivad need saada probleemide allikaks, kuna vanu ja haigeid puid on palju. Linna spetsialistid kontrollivad regulaarselt nende seisukorda ja vajadusel korraldab linnavalitsus raiet, ütles Erik Setškov. – Kahjustatud või mahalangenud puude utiliseerimisega tegeleb ettevõte N&V, kes teeb seda tööd kehtiva Kohtla-Järve teede ja tänavate hoolduse lepingu raames. Osaleda tormijärgsete tagajärgede likvideerimisel pakkusime teisele oma partnerile – ettevõttele Metsastaja, kes teostab linnas põõsaste pügamist. Linn ei pidanud ettevõttele mahalangenud puude tänavatelt eemaldamise eest maksma.

– Härra Setškov, kui puu kasvas munitsipaalmaal ja kahjustas kukkudes linna vara, kas siis likvideerib linn kahju oma eelarvest. Aga mida teha, kui see puu kahjustas eraomandit, näiteks maja fassaadi või autot?

– Iga juhtumit käsitletakse eraldi. Näiteks, kui puu kukkus autole, on omanikul vaja juhtum fikseerida, teatada kindlustusseltsile ja kirjutada linnavalitsusele kahju kompenseerimise avaldus. Pärast seda alustame paberimajandusega, mille käigus saame teada, kelle maal puu kasvas, milline oli selle seisukord, kes peaks seda territooriumi teenindama jne.

– Meie vestlus toimub 18. oktoobril. Kas linn on praeguseks kodanikelt sarnaseid avaldusi saanud?

– Ühtegi avaldust pole veel laekunud. Aga üks elanik on mulle juba teatanud, et kavatseb sellise avalduse esitada.

– Korteriühistute territooriumil juuriti välja osa puid, kannatada sai asfaltkate. Kas korteriühistud saavad linnalt abi loota?

– Nii linnal kui ka korteriühistutel on kohustus kontrollida oma territooriumil kasvavate puude seisukorda. Ja kuigi vaid ühe puu lõikamise ja edasise utiliseerimise eest võib ühistu saada erafirmadelt mitmesajaeurose arve, tellis mõni kortermaja iseseisvalt teenuseid eraomanikelt ja tasus selle eest oma vahenditest. Linn puhastas enamiku korteriühistute territooriumile langenud roheluse tasuta. Sellest on märkimisväärne abi, arvestades, et mõne korteriühistu territooriumil murdis tuul maha mitu puud. Kahjustatud asfaltkatte osas on meil korteriühistute toetamise programm, tänu millele saab linn hüvitada osa juba tehtud töödega kaasnevatest kuludest.

– Üha enam kuuleb meediast Eesti meteoroloogide väiteid, et koos kliimamuutustega võivad tormid muutuda tavaliseks nähtuseks. Kas haljasalade hooldamise korda muudetakse?

– Seni ei ole me vastavatelt asutustelt selliseid soovitusi saanud ning linn teostab plaanilisi haigete ja vanade puude langetamisi. Meie spetsialistid kontrollivad regulaarselt haljasalade seisukorda ning võtavad osa ka kliimamuutuste teemalistest koolitusseminaridest. Uute istutuste puhul võtame arvesse pinnase iseloomu, täiskasvanud puude kõrgust ja nende juurestiku struktuuri, mis peab arenema maa-aluste kommunikatsioonide, sõiduteede ja jalakäijate teede läheduses. Lisaks tugevatele tuultele võivad ohtu kujutada pikaajalised tugevad vihmad, millega peavad toime tulema kanalisatsioonid. Üks koolitusseminar, millel osalesin, oli pühendatud just sellele teemale.

-Kas tormi linnale tekitatud kahju suurus on juba välja arvutatud?

– Hetkel kogutakse dokumente, võetakse vastu erinevaid akte, lõplikud arvud selguvad novembri alguses. Linnas said kahjustada mitmed liiklusmärgid, samuti sai osaliselt kahjustada või kukkusid täielikult maha kümme tänavavalgustusmasti, mõnel pool rebenesid elektrikaablid, risustusid bussipeatuste paviljonid, – ütles Erik Setškov ja lisas, et linn viis läbi riigihanke konkursi vanade ja haigete puude lõikamiseks ja kõrvaldamiseks. Tööd juba käivad. Linnavõimud kavatsevad selle töö veel ühe etapi lõpetada enne 2023. aasta lõppu.

Ilja Telnov

Fotod: Kohtla-Järve Linnavalitsus

Reklaam