Tänavu otsustasid Kohtla-Järve võimud vabaneda suuremast osast kummitusmajadest. Lagunenud hoonete nimekirjas on erinevate linnaosade 13 kortermaja. Enamik tühjadest või pooltühjadest majadest asub Sompas ning suuremahulist lammutamist rahastab peaaegu täielikult riik.

Projekti “Kohtla-Järve linna tühjade kortermajade probleemi lahendamine” eesmärgiks on kasutusest väljas oleva elamufondi korrastamine ja lammutamine, samuti linnaruumi kaasajastamine. Sel aastal valiti välja majad, mida peeti pooltühjaks, eluohtlikuks või renoveerimiseks kõlbmatuks. Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškovi sõnul on Kohtla-Järvel üle 20 tühja kortermaja, millest osa kavatseb linnaamet järgmisel aastal linnaruumist eemaldada.

– Eemaldame linna tänavatelt koledad ja eluohtlikud majad, esialgu tuleb nende asemele ilus muru. Edaspidi saab neid krunte kasutada elamu- ja sotsiaalkomplekside ehitamiseks. Näiteks Sompas, kus lammutame 7 maja, võivad tekkida laste- ja spordiväljakud, – rääkis Erik Setškov.

Projekt viiakse ellu 2 etapis. Esimeses etapis viiakse läbi hoonete ehitusaudit ja antakse hinnang korterelamu rekonstrueerimise otstarbekuse kohta. Samuti uuritakse täpsemalt, kas maja on üle 50% tühi ja projekti jaoks sobiv. Kui maja ei kvalifitseeru, pakutakse osalemisvõimalust teisele hoonele. 2. etapis soetatakse või sundvõõrandatakse korterid omavalitsuse kasuks.

– Pakume kõigile omanikele motivatsioonipaketti. Neile hakatakse pakkuma erinevaid elamisvõimalusi teistes majades. Hüvitist maksame ka muu eluaseme ostu eest, kui neile linnavalitsuse pakutu ei meeldi. Iga maja on individuaalne, ühtset üldist lähenemist ei ole, püüame iga korteriomanikuga kokkuleppele jõuda ja lahendada nende tulevased eluasemeprobleemid seoses maja lammutamisega. Nende korterite võõrandamiseks, mille omanikega ei saa ühendust, pöördume kohtusse. Sel juhul ostetakse ruumid 1 euro eest linna omandisse, – ütles abilinnapea.

Hr Setškov selgitas, et koduomanikele, kes ei ela Kohtla-Järvel, pakutakse kuni 3000 eurot korteri müügiks linna omandisse. Kui omanik elab seal alaliselt ja see on tema ainuke elamispind, siis tehakse talle kolimispakkumine või makstakse hüvitist kuni 10 000 euro ulatuses.

Linnavalitsuse arendusnõunik Anton Makarjev lisas, et projektis osalema valiti majad kõikidest Kohtla-Järve linnaosadest. Enamik kummitusmaju asub Sompas, mis on praegu olemas sisuliselt vaid paberil.

– Nüüd on valitud majad väidetavalt pooltühjad. Mõned majad, näiteks Sompas, on elanike poolt juba ammu hüljatud. Küsimusi tekitavad paljudele Kohtla-Järve elanikele tuttavad majad Järve linnaosas Uus tänaval. Seal on ilma keskkütteta, akendeta või laudisega akendega maju, millel on suured võlad korteriühistutele. Osa omanikke on välismaal, neid ei leita ja kommunaalmaksed on ammu unustusehõlma vajunud, seetõttu kuhjub korteriühistutel tohutu probleemide laine ja omavalitsus peab sekkuma, –  ütles Anton Makarjev. Ta märkis, et eelseisva lammutamise kõige pikemad ja raskemad on juriidilised protsessid. Ligi kaheaastasest ettevalmistusest ja läbirääkimistest võtab lammutamine ise aega 2-3 kuud.

Kõik protseduurid: ekspertiiside tegemine, korterite väljaostmine, majade lammutamine on riigi rahastatud. Selle projekti valmimisel valmistatakse linnarajatised ette tulevaseks elamuarenduseks.

– Kui vabanenud territooriumile on mingil hetkel vaja elamu ehitada, siis meil on selleks kõik valmis: planeering on tehtud, kommunikatsioonid paigaldatud. Kohtla-Järvel on vajadus uute elamispindade järele, pean silmas kaasaegset elamispinda. Linnas on põhiliselt nõukogude perioodi kortereid, millest paljud on kalli remondiga, kuid siiski asuvad need juba üle 50 aasta vanuses majas. Ida-Virumaale on tulemas uusi spetsialiste suurtest linnadest ning neil on vaja võimalust soetada ootustele vastav eluase, et jääda siia elama, alaliselt töötama ja vastavalt ka meie omavalitsusele makse maksta, – ütles Anton Makarjev.

Otsuse tühjalt seisvate kortermajade lammutamiseks antavate riigitoetuste suuruse kohta sai Kohtla-Järve linnapea selle aasta aprillis. Kogu projekti rahastuse kogumaht on üle miljoni euro, millest 973 tuhat eraldab Rahandusministeerium.

Aleksandr Šteinert

Foto Kohtla-Järve Linnavalitsus

Reklaam