Kohtla-Järve Linnavalitsus tegi teatavaks kaasava eelarve hääletuse tulemused. Elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja viies linnaosas kohapeal toimunud hääletusel osales 244 Kohtla-Järve elanikku.

Rahvahääletus algas 11. detsembril. Linna elanikud said hääletada mitte ainult distantsilt, vaid ka võrguühenduseta ükskõik millises viies Kohtla-Järve linnaosas. Ühe nädala jooksul said kodanikud valida, kumb kahest projektist 2024. aastal ellu viiakse – kiigekompleks “Päikesest ülalpool” või Madalseikluspark.

Konkursi tulemuste põhjal osutus 125 häälega võitjaks projekt Madalseikluspark. Kiigekompleks “Päikesest ülalpool” ei jäänud liidrile palju alla, seda algatust otsustas toetada 119 inimest.

Madalseikluspargi idee autorid teevad ettepaneku paigutada oma spordirajatis Rahvaparki. Liikumispargi loomise vajadust põhjendavad nad sellega, et linnas pole nende hinnangul lastele atraktiivseid ja füüsilist väljakutset pakkuvaid avalikke parke. Liikumispark saab haridusasutustele pakkuda ühtset kättesaadavat ressurssi, mis toetab mitmekülgset õpetamist ja õppimist. Ühe võimalusena luua liikumispark, kus kodanikud saaksid arendada koordinatsiooni, tasakaalu ja meeskonnatöö oskusi, näevad idee autorid kaasava eelarve kasutamist selleks otstarbeks.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada elanike arusaama linnaeelarve protsessist, ergutada kodanikuaktiivsust ning viia ellu uusi ideid kohalike oluliste probleemide lahendamiseks. Läbi kaasava eelarve protseduuri oli Kohtla-Järve elanikel võimalus aktiivselt osaleda eelarvevahendite jagamisel, pakkudes välja ja toetades erinevaid ideid.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse arendusnõunik Anton Makarjev kommenteeris konkursi tulemusi:

– Madalaseikluspargi projekti elluviimise eeldatav maksumus on 30 000 eurot, vaatamata sellele, et kaasava eelarve suurus on suurem – 40 000 eurot. See tähendab, et meil on võimalus nii raja enda suurust suurendada kui ka selle elluviimist jätkata kui riigihanke konkursi tulemuste põhjal selgub, et teostamise maksumus on suurem. Muidugi, kui saame hinnapakkumisi, mis ületavad ettenähtud 40 000 euro piiri, oleme sunnitud kas raja suurust vähendama või eraldama linna eelarvest lisavahendeid. Idee realiseerimine peaks algama sel aastal. Kutsun elanikke üles juba mõtlema järgmise kaasava eelarve ideedele, – ütles Anton Makarjev.

Kohtla-Järve Linnavalitsus tänab kõiki hääletanuid ja ootab madalseikluspargi projekti elluviimist.

Ilja Telnov

Illustreeriv foto

Reklaam