Vastavalt riigihanke konkursi tulemustele teenindab eelmise aasta 2. septembrist Kohtla-Järve ühistranspordiliine firma Go Bus. Leping Linnavalitsuse ja vedaja vahel sõlmiti kaheksaks aastaks. Möödunud on esimesed kuus kuud mil uus vedajafirma linnaliinidel tegutsema hakkas.

Millised need kuus kuud olid, milliseid ülesanded on ettevõttel veel ühiselt linna juhtidega lahendada, sellest ja paljust muust rääkis Kohtla-Järve Linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Vitalia Bassarada.

– Vedaja tegevuse alguses tekkisid probleemid: bussid sõitsid hilinemistega. Pärast vedaja ja Linnavalitsuse ulatuslikku tööd tehti korrektiive. Graafiku täpsuse parandamisele suunatud muudatused jõustusid 1. novembril 2023.

Alates selle aasta jaanuarist on enamikus piirkondades maakondlik ühistransport taas tööealistele inimestele tasuliseks muutunud. Viimased poliitilised otsused ei möönunud ka Ida-Virumaast. Kas uuendused on Kohtla-Järve reisijate arvule juba mingit mõju avaldanud?

– Praegu on ennatlik teha lõplikke järeldusi. Täielikum pilt peaks selguma märtsis, kui kõik veebruarikuu andmed on kätte saadud.

– Kas linna ühistranspordi sõidugraafikus peaksime ootama muudatusi?

– Jah. Alates 15. märtsist on Ida-Viru Keskhaigla ja Ahtme haiglate töötajate algatusel muudatused linnatranspordi sõidugraafikus. Kohandamine puudutab ka marsruuti nr 7, mille muutmise algatasid õmblustöökoja töötajad ja kooliealiste laste vanemad. Viimased väljendasid vajadust ajakava korrigeerida, et tagada Ahtme linnaosas õppivate ja Vana-Ahtmes elavate laste mugavus.

21. veebruaril ilmus linna kodulehel teade, et 26. veebruarist 3. märtsini 2024 teenindavad linnaliinide bussid reisijaid sõiduõiguse kontrollimiseks ainult esiuksest sisenemisel. Kas see on ajutine lahendus või jätkub see praktika ka pärast 3. märtsi?

– See otsus on ajutine, kuid on võimalus, et see võib muutuda püsivaks. Peamine eesmärk on, et reisijad registreeriksid end aktiivselt reisile, mitte ei kannaks transpordi Ühiskaarti taskus. Novembris tehti kontrolle liinidel nr 17, nr 28, nr 29 ja nr 7, jaanuaris liinil nr 15. Kontroll näitas, et paljudel koolilastel polnud ei sooduspileteid ega ühekordseid pileteid. Paljud reisijad kasutasid teiste inimeste Ühiskaarte ja soodustusi, mida pole neile antud, – ütles Vitalia Bassarada. Ta tuletas meelde, et linnaliinide bussides on õigus soodustusega sõita: eelkooliealised lapsed (dokumente ei nõuta); puuetega lapsed ja neid saatvad isikud (vajalik on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument, samuti isikut tõendav dokument. Saatjatel dokumente ei nõuta); üle 16-aastased sügava puudega isikud ja neid saatvad isikud (vajalik on Sotsiaalkindlustusameti puuet tõendav dokument ja isikut tõendav dokument. Saatjatel dokumente ei nõuta); sügava või raske nägemispuudega isikud ja neid saatvad isikud (vajalik on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument ja isikut tõendav dokument. Saatjatel dokumente ei nõuta); 63-aastased ja vanemad isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla-Järvel või avalikke bussiliine toetavas omavalitsuses (ajavahemikul 9.00-21.00, vajalik on valideeritud isikustatud Ühiskaart ja isikut tõendav dokument); Tšernobõli tuumaelektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisel osalejad (vajalik on valideeritud isikustatud Ühiskaart ja isikut tõendav dokument).

– Vitalia, iga buss on viimase riigihanke konkursi tingimuste kohaselt varustatud mitme videokaameraga. Peamine eesmärk on võidelda vandaalidega. Kas viimase poole aasta jooksul on bussides esinenud vandalismi juhtumeid?

– Linnavalitsus saatis vedajale päringu edastada teatud liinidel tehtud videosalvestised. Ühtegi vandalismijuhtumit ei fikseeritud ja seetõttu ka uurimistoiminguid ei alustatud.

– Pärast uue vedaja esimest tegevuskuud ilmus sotsiaalvõrgustikesse mitmeid kaebusi. Üks neist oli tingitud asjaolust, et bussid peatusid kõnnitee servast kaugemal, mis tekitas ebamugavusi lapsekäruga emadele, vanuritele ja liikumispuudega inimestele. Tollal Kohtla-Järve abilinnapeana töötanud Erik Setškov ei eitanud selle probleemi olemasolu ja põhjendas seda sellega, et uutel bussidel on madalam pealeminek ja juhid vajavad iga peatusega kohanemiseks aega, kuna äärekivi kõrgus võib erinevates peatustes olla erinev. Kui eelmise vedaja kõrgema pealeminekuga bussid said peatuda peatuse lähedal, siis praegustel juhtidel tuleb manööverdada ettevaatlikumalt, et mitte kõnnitee serva kinni jääda. Abilinnapea avaldas kindlustunnet, et juhid kohanevad. Linna ühistranspordi teema sotsiaalvõrgustikes täna päevakorras pole. Kas võime öelda, et probleem on lahendatud?

– Olukord on muutunud paremuse poole: nüüd püüavad juhid peatuda peatuse servale võimalikult lähedal. Ebastandardsete peatuste probleem pole veel lahendust leidnud, kuid töö selle likvideerimiseks käib, – lõpetas Vitalia Bassarada.

Ilja Telnov

Autori foto

Reklaam