Innovatsioonikonkurss toob juba kolmandat aastat Ida-Virumaale tehnoloogilisi lahendusi. Kohtla-Järve on tänu teaduspargi Tehnopol koostöös linnavalitsusega loodud Targa Linna innovatsioonifondi tööle saanud platvormiks uute tehnoloogiliste toodete testimiseks, mida saab nüüd kasutada ka mitte ainult Eestis.

Hetkel on Kohtla-Järvel teostamisel viis kaasaegset lahendust, millest kaks on juba kasutusele võetud. Kino ja multimeedia innovatsioonikeskuse IDA Hub Startup Inkubaatori juhi ja teaduspargi innovatsioonikonkursi koordinaator Olga Kurdovskaja sõnul on tehnoloogia arendamiseks vajalik testimiskoht ning Kohtla-Järvest sai 2021. aastal ainuke omavalitsus kirde regioonis, mis võimaldas selleks linna territooriumi.

– Kõige esimene Targa Linna innovatsioonifondist rahastatud projekt oli pilootprojekt Kohtla-Järve virtuaalse elektrijaama “Fusebox” automatiseerimise integreerimiseks. See koosnes kolmest osast: esimeses etapis paigaldati lasteaias Karuke tervisliku sisekliima tagamiseks lahendus, mis võimaldab ventilatsiooni juhtida lähtuvalt mõõdetud sisekliima parameetritest ja hetke elektrivajadusest võrgus. Lisaks viidi läbi Kohtla-Järve liitumispunktide elektripakettide analüüs ja optimeerimine, mis tõi ja toob linnale täiendavat kokkuhoidu. Projekti piloteerimise käigus hoiti kokku üle kahe tuhande euro. Need on väikesed summad, kuid me räägime pilootprojektidest, mille ülesanne on näidata meile, kui tõhusalt see või teine tehnoloogia töötab. Kahjuks pole see projekt veel lõpetatud ebastabiilse poliitilise olukorra tõttu linnas viimastel aastatel. Linna projektis osalemise perioodil muutus võim omavalitsuses mitu korda, mis muutis pideva suhtlemise keeruliseks, – ütles Olga Kurdovskaja.

Kohtla-Järve lasteaed Karuke paigaldas esimese objektina Eestis elektrit tootva seina. Kuue kuu jooksul pärast päikesepaneelide paigaldamist oli võimalik saada 4 MWt elektrit, mida ei pidanud võrgust ostma. See moodustab ligikaudu 5% lasteaedade kogu aastasest elektritarbimisest. Olga Kurdovskaja leiab, et sellisel lahendusel pole mitte ainult esteetiline, vaid ka praktiline tähendus.

– Loomulikult ei suuda sellise hoone puhul osale seinast paigaldatud paneelidega katta absoluutselt kõiki elektrikulusid. Meil aga sellist ülesannet ei olnud, sest tegemist on pilootprojektiga. Suvel arvutasime, kui palju energiat meil õnnestus hankida. Kui võtta selle perioodi keskmine elektrikulu kuus, siis orienteeruv sääst oli linnale veidi üle 1000 euro ehk pilootprojekti tulemus vastas igati ootustele. Paneelid mitte ainult ei kaunista hoonet, vaid toodavad ka tegelikult elektrit. Oluline on mõista, et tegemist oli vaid prooviprojektiga ja seinale paigaldati väike “päikesepaneelide tükike”, nii et sääst, mida linn sai ja saab, on kulutatud raha väärt. Paneelid jäävad linna omandisse ja aitavad ka edaspidi raha kokku hoida, – märkis innovatsiooni konkursi koordinaator.

Pilootprojektid on katseuuringud, mille käigus testitakse uusi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid praktikas enne nende täielikku rakendamist. Olga Kurdovskaja peab üheks selliseks linnakeskkonnas igati testitud projektiks “tarkade” jalakäijate ülekäiguradade tekkimist Kohtla-Järve tänavatele. Testperioodil testiti hübriid elektrivarustuse lahendust võimalusega koguda isikustamata andmeid. Ülekäiguradade seadmed töötavad päeval akutoitel ja lülituvad öösel tänavavalgustuse toiteallikale.

– Firma Bercman Technologies on testinud ja arendanud toodet tasemele, mis aitab tugevdada ettevõtte konkurentsieeliseid ja laiendada kohalolekut välisturgudel. Lisaks sai ettevõte tänu Kohtla-Järve tarkade ülekäiguradade meediakajastusele päringuid ka teistelt Eesti omavalitsustelt. Koostööst kohalike omavalitsustega võidavad nii ettevõtted kui ka omavalitsused, kes seisavad silmitsi probleemidega, mis nõuavad uusi lahendusi. Koostööd saab teha kahes suunas. Omavalitsustel on lahendamist vajavaid probleeme ja ettevõte töötab välja just sellele probleemile lahenduse. Teisel juhul on ettevõttel olemasolev toode, mis vajab reaalsetes tingimustes testimiseks suuremat toimivat infrastruktuuri. Seda saab linn pakkuda. Kui näiteks meie linnas testitud tehnoloogiat ostavad teised riigid, siis võib julgelt väita, et Kohtla-Järvest sai esimene platvorm, mis võimaldas täiustatud toote turule tuua, – kinnitab Olga Kurdovskaja.

Sel aastal ilmuvad Kohtla-Järvele samuti testimise raames multifunktsionaalsed päikese- ja tuuleenergial töötavad tänavavalgustid, mille sees on laadijad, mis võimaldavad energiat koguda ja öösel kasutada. Suveks on kavas Kohtla-Järvel kasutusele võtta avalike ruumide broneerimissüsteem. Targa broneerimissüsteemi saavad Ahtme Põhikooli jalgpallistaadion ja tenniseväljak ning Kohtla-Järve Järve Kooli kergejõustiku- ja jalgpallistaadion.

22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud Kohtla-Järve linnapea ja linnavolikogu esimehe pidulikul vastuvõtul andis Henri Kaselo Teaduspargile Tehnopol üle tänukirja targa linna innovaatiliste lahenduste elluviimise eest. Olga Kurdovskaja ütles sel puhul: „Täna muudavad uuendused terveid tööstusharusid ja mõjutavad mitte ainult meie igapäevast rutiini, vaid ka mõtlemist. Tähtis on mitte maailmast maha jääda, vaid ajaga kaasas käia, sündmustest kasvõi pisut ees. Seetõttu pole see tänu minu jaoks isiklikult lihtsalt ärateenitud tunnustus, vaid selge signaal, et oleme valmis tuleviku muutusteks ja väljakutseteks”.

Aleksandr Šteinert

Foto Kohtla-Järve Linnavalitsus

Reklaam