Eesti Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril, võttis Kohtla-Järve erakool Intellekt vastu kolleege – Kaiu kooli külalisdelegatsiooni eesotsas direktor Hannes Valdiga.

– Tutvustasime külalistele linna omapära ja arenguperspektiive, haridus- ja spordielu ning kohalikke vaatamisväärsusi, – rääkis nädalalehele Panorama Kohtla-Järve erakooli Intellekt õppejuht Tatjana Kossjuk. – Programmis olid lahtised tunnid, pidulikud kooliüritused, linnavalitsuse külastus, ekskursioonid Kohtla-Järve slaavi kultuuri muuseumi, Kohtla-Järve Kultuurikeskusesse, spordikeskusesse Wiru. Kohtuti linnapea Henri Kaseloga, haridus- ja kultuurivaldkonna aselinnapea Deniss Šalkauskasega, hariduse peaspetsialist Aleksandr Apolinskyga, Kohtla-Järve slaavi kultuuri muuseumi juhataja Roza Ivanovaga, Wiru Spordikeskuse direktor Kaarel Kotkasega, tantsukollektiivi juhi Helga Kopliorgiga. See koolipäev oli väga sündmusterohke.

Kuid see polnud kahe kooli esimene kohtumine. Tatiana Kossjuki sõnul on eesti õppekeelele ülemineku kontekstis oluline roll keelekeskkonnal, mida rohkem on võimalusi väljaspool keeletundi eesti keeles suhelda, seda lihtsam on keelt õppida. “Teatavasti tuleb Kohtla-Järve linna koolidel lahendada topeltprobleem: õpetada korraga nii keelt kui ainet, – rõhutab Tatjana Kossjuk. – See eeldab õpilaste kõrget motivatsiooni, nende suuremat efektiivsust professionaalsete õpetajate juhendamisel. Jutt ei ole ainult nendest õpetajatest, kes valdavad suurepäraselt eesti keelt, vaid omavad ka aine- ja keeleõppe metoodilist ettevalmistust. Seoses sellega, et täna on tõsiseks probleemiks õpetajate nappus ja keelekeskkonna puudumine, tuli otsida lisavõimalusi nii õpetajate kui õpilaste keeleoskuse arendamiseks“.

– Kõik sai alguse internetiotsingust – Raplamaa vene keele kui võõrkeele õpetajate soovist lõpetada lõppenud õppeaasta ekskursioon-reisiga Ida-Virumaale ja mõne kohaliku kooli külastusega ja sel ajal otsisin just meie õpetajatele ja õpilastele keelepraktikaks eesti kooli, – meenutab Tatjana Kossjuk. – Vestluse käigus ütlesin välja oma soovi: ehk on Raplamaal mõni kool, kes on nõus meie õpetajaid nädalaseks keelepraktikaks võõrustama. Nii sai alguse meie koostöö. Ehk siis eelmise aasta jaanuaris õnnestus leida Raplamaal Kaiu kool, kus oldi mõistvad meie hetkeolukorras ja valmis meiega koostööd tegema. Esimesi samme aitas teha entusiastlik õpetaja Lily Kononova, kes õpetab selles koolis vene keelt võõrkeelena ja mõistab suurepäraselt keelepraktika tähtsust. Eelkõige käisid märtsis Kaius nädalasel keelepraktikal kaks meie kooli esindajat eesmärgiga üksteist tundma õppida ja teadmisi täiendada. Tore oli see, et kohtusime inimestega, kes hindavad avatust, sõbralikkust, töökust ja loovust. Lily Kononovast sai meie vabatahtlik keelementor. Suhtlesime jätkuvalt virtuaalselt, videokonverentsi vahendusel, arutledes koolides nädala jooksul kogunenud uudiste üle. Mai lõpus tuli Lily meie juurde maakonna vene keele kui võõrkeele ainesektsiooni juhataja rollis koos erinevate Rapla koolide õpetajatega. Meie külalised käisid avatud vene keele tundides, külastasid Kohtla-Järve Kultuurikeskust Tatjana Kundozjorova lavastatud etendusel “Rehv – see pole veel ratas”, tutvusid slaavi traditsioonidega Kohtla-Järve slaavi kultuuri muuseumis, imetlesid kohalikke vaatamisväärsusi Ontikal ja Toilas, said palju huvitavat teavet Igor Severjanini elu ja loomingu kohta. Detsembris toimus meie õppereis, 1-6 klass, Atla mõisa Raplamaale. Muuhulgas olid need tõelised jõuluseiklused Piparkoogi Kuningriigis. Meid õpetati piparkooke tegema uutmoodi (koos järgneva degusteerimisega) – reljeefselt, kasutades mõisakeraamika keraamilisi vorme, piparkoogid küpsetati ja kullati. Parimaks piparkoogitegijaks osutus meie õpilane Karolina, kellest sai Piparkoogi Kuningriigi uus kuninganna. Samuti said lapsed palju teada piparkoogi ajaloost nii Eestis kui ka mujal maailmas, panid oma piparkoogialaseid teadmisi proovile osaledes viktoriinis, mängisid põnevat piparkoogi seiklusmängu, lisaks nautisid mõnusas kohvikus vesteldes kuuma jõulujooki ja pirukaid… Ja seda kõike eesti keeles.

Ees ootavad uued kohtumised, uued plaanid koostöö jätkamiseks. “Oleme tänulikud kõigile, kes aitavad tugevdada sõprussidemeid ja mõistavad, et erinevad keeled ja kultuurid rikastavad üksteist, – resümeerib Tatjana Kossjuk. – Seega jätkame koostööd Kaiu kooliga, sealhulgas keelepraktikaga. Lähiajal pakume õpilastele osalemist õpilasvahetustes, ka vabariikliku programmi VeniVidiVici raames, aga ka videokohtumisi ja loomingulisi töötubasid“.

Antonina Vaskina

Foto eraarhiivist

Reklaam