Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas on sündinud uus villa viltimise huviring, omamoodi ajalooline sündmus.

– Sellele eelnes kuudepikkune ettevalmistustöö, – ütles nädalalehele Panorama Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktori asendaja Evelina Seppenen. – Eelkõige töötasime välja õppekava, mis pärast läbiarutamist ja vastuvõtmist Koolinoorte Loomemaja pedagoogilise nõukogu koosolekul saadeti kooskõlastamisele Haridus- ja Teadusministeeriumisse, kus õppekava õnneks ka kinnitati. Ka linnavalitsuses anti nõusolek (see ring tekkis tänu sellele, et linn tuli meile vastu), positiivse lahenduse sai ka uue ringi töö rahastamine. 18. märtsil kell 15.00 toimub Koolinoorte Loomemajas esimene avatud tund kõigile soovijatele ja järgmisel päeval, 19. märtsil, vastavalt eelkokkuleppele Maleva Põhikoolis Ahtme linnaosas. See tähendab, et tunnid hakkavad toimuma kahes kohas. Lastele paremate ja mugavamate tingimuste loomiseks, sest ringis käivad nad pärast kooli õhtuti ning sügisel-talvel on juba pime ja meieni on Ahtme linnaosast bussiga kauge sõita, umbes 15 kilomeetrit. Järve linnaosas, Koolinoorte Loomemajas hakkavad tunnid toimuma kord nädalas ja Ahtmes kaks korda nädalas. Aga see on esialgne ajakava – kuni jooksva õppeaasta lõpuni ja järgmiseks õppeaastaks võidakse teha mõningaid muudatusi. Ringi liikmete vanus on 8-16 aastat. Erinõudeid pole – kutsume kõiki (ja mitte ainult tüdrukuid, vaid ka poisse) kel huvi, tulge proovima. Ringitasu on 10 eurot kuus. Alustame tunde mitte kohe mõne töö loomise ja valmistamisega, vaid tutvume töövahenditega, mida kasutama hakatakse. Ja ennekõike muidugi ettevaatusabinõud. Ringi juhib Kohtla-Järve Maleva Põhikooli muusikaõpetaja Ljudmila Rodionova. Praktiline kogemus on tal juba olemas, ta juhtis koolis villa viltimise ringi. Muide, milliseid töid saab oma kätega luua või õigemini mille poole püüelda, said nii lapsed kui ka vanemad näha vilditud mänguasjade näitusel (Ljudmila Rodionova ja tema endiste ringi liikmete tööd), mis toimus meie maja teise korruse fuajees. Ka täna saab meie näitusesaalis näha mõningaid eksponaate. Villa viltimise tehnikad – kuiv ja märg – annavad võimaluse luua väga erinevaid esemeid, kuid meie koolitusprogrammi järgi eelistatakse disainitud mänguasjade loomist. Huvitav on ka see, et loodud mänguasjad ärkavad ellu ringi liikmete esitatavates minilavastustes, vastavalt koolitusprogrammis märgitule. Muuhulgas arendab see ring mitte ainult peenmotoorikat, vaid ka kujutlusvõimet, fantaasiat… Ilumeelt. Ja muidugi töökust.

Selle huviringi sünd on omamoodi aja vajadus-nõudlus. Kuigi Kohtla-Järvel on seda tüüpi käsitöö veel suhteliselt harv nähtus, on see muutunud üha populaarsemaks esialgu vaid täiskasvanute seas. “Loodan, et ka lastele meeldib seda tüüpi käsitööd teha, – arvab Evelina Seppenen. – Võttes arvesse mõningaid meie kogemusi: pean silmas seda, et 35 aastat tegutsenud käsitööringis on eraldi teemana ka “Villa viltimine”, kuid see on sissejuhatav, väga lühike kursus, ilma süvenemiseta. Käsitöö liike on väga palju ja tundide fookus on õppekava järgi põhiliselt muudel teemadel, mitte villa viltimisel. Ja nüüd saab see teema uues ringis peamiseks, ainsaks. Eesmärgipäraseks.”

Muidugi on tore, et Koolinoorte Loomemaja ajaloos on esmakordselt tekkinud selline ring, mille tegevus pole mitte ainult huvitav, vaid ka praktiline – alati saab oma kätega teha imelisi ja eksklusiivseid kingitusi, pealegi võib see hobi aastate jooksul tuua ringi praegustele liikmetele sissetulekut – võluvad tööd leiavad alati oma ostja. Samuti oma kodu kaunistamine – luua hämmastav disain.

Antonina Vaskina

Reklaam