Kooliaasta lõpp läheneb. Ja oluline on see, kuidas see meelde jääb, eriti 1. septembril esimest korda esimesse klassi tulnutele. Sealhulgas Kohtla-Järve erakooli Intellekt praegused esimese klassi õpilased.

-Iga täiskasvanu elus on esimene klass kustumatu mälestus. Mällu jäävad igaveseks erksad emotsioonid ja muljed, mis on täidetud unustamatute koolielu sündmustega, – leiab Kohtla-Järve erakooli Intellekt õppejuht Tatjana Kossjuk. – Meie kool võttis 1. septembril rõõmsalt vastu oma sõbralikku, uudishimulikku, intellektuaalsesse perekonda üheksateist poissi ja tüdrukut, pakkudes haridust, mis võimaldab igal esimese klassi õpilasel õppida kakskeelses keskkonnas. Sellise õpetamismudeli ülesehitamise oskus on kogenud, kvalifitseeritud õpetajate meeskonnal julge ja otsustava uuendaja ja strateegi juhtimisel. Täpselt selline on erakooli Intellekt meeskond, mis tähendab, et esimese klassi õpilastel on vedanud: nad on kindlates kätes. Oskus üles ehitada õppeprotsessi, võttes arvesse kõiki lapse individuaalseid omadusi, on kunst. Nagu kunstiski, on ka meie koolis palju õppetegevuse suundi ja liike – üles on ehitatud õppemudel, kus tundides eesti ja vene keel täiendavad teineteist, rikastades väikelapse kogemust ja avades multikultuurse maailma võimalusi. Iga uus koolihommik algab koolis sõnadega “Tere!” ja ” Доброе утро!”. Selline sõnum toob kooliellu edu, positiivsuse, rõõmu laengu ning kujundab koolikultuuri. Lapsed lähevad sellisesse kooli sooviga õppida, suhelda, areneda ja edu saavutada. Meie esimese klassi õpilased õpivad ka inglise keelt.

Esimese klassi õpetaja Jelena Novikova sõnul teab iga 1. klassi õpilane koolis, et vanemate klasside õpilased on sõbrad. Siin kehtib reegel: vanemad aitavad nooremaid. “Näiteks, – selgitab Jelena Novikova, – korraldas seitsmenda klassi õpilane Evdokim Makarov “Legopäeva”. Teda huvitavad legokonstruktorid juba varasest lapsepõlvest ja ta otsustas oma loometöö raames jagada oma teadmisi ja viia esimese klassi õpilastele läbi meistriklass. Evdokim ei oodanud, et esimese klassi õpilased teda suure huviga kuulavad ja kõigis pakutud ülesannetes aktiivselt kaasa löövad. Omamoodi tänuks Evdokimile said esimese klassi õpilase Samueli sõnad: “Täna on mu parim päev koolis.”

Intellekti hariduskeskkond on mitmekesine ja huvitav. Esimese klassi õpilased osalevad tihedas koostöös lasteaia Mesimumm (see asub kooliga ühe katuse all ja on selle lahutamatu osa – Toim.) lastega paljudes tegevustes, sealhulgas eestikeelsete pühade ettevalmistamisel ja läbiviimisel. “Muidugi, – kinnitab Tatjana Kossjuk, – jäävad need eredate mälestuste varakambrisse: “Mardipäev”, “Elagu Eesti”, “Emakeelepäev”, etendus “Tareke”. Ja lasteaia meeskonnas töötavad novaatorid, kes teavad, kuidas sütitada lapsi ideedega ja usuga enda võimetesse ja tugevustesse. Läbi klassivälise tegevuse näitavad lapsed loovust, arendavad suhtlemisoskusi, tõstavad enesehinnangut ning see omakorda aitab kaasa edukale õppimisele ja õppimisrõõmule“.

– Esimese klassi õpilaste koolielu on väljunud koolimaja piiridest, – nendib Tatjana Kossjuk. – Võib öelda, et linnaraamatukogust on saanud teine kodu, kus raamatukoguhoidjad Viktoria Tšerepanova ja Galina Šilina avavad lastele nii eesti kui ka vene autorite raamatute imelist maailma, tutvustavad neile Eesti ajalugu, korraldavad pühi ja näitusi. Muide, Heli Männi vapustav nukkude näitus inspireeris esimese klassi õpilasi koolis “Karupäeva” pidama. Näib, et selline lihtne idee tõi kooliellu palju eredaid värve. Hea koostöö on nii Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajaga (kus toimus näiteks sõbrapäeva pidulik programm) kui ka Jõhvi teatriga “Tuuleveski”. Kahtlemata jääb mällu jõulumuinasjutt Atla mõisa Piparkoogi Kuningriigis, nagu ka õppereis Päite loomaaed-varjupaika… Lastel on suurepärane võimalus sportida. Kooli kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Kohtla-Järve Spordihoones, kuid paljud esimese klassi õpilased käivad ka pärast koolipäeva sportimas. Meil on hokimängijaid, jalgpallureid, maadlejaid, ujujaid. Spordiga tegelemine tugevdab füüsilist ja vaimset tervist, annab jõudu ja energiat hästi õppimiseks. Ja osalemine projektis “Kohtla-Järve liikuma” nimetas esimese klassi meistriks Anna Kolobušina. Rõõmustame iga väiksema võidu, iga õnnestumise üle. Meie – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Lapsevanemate tööd ja panust koostöösse on raske üle hinnata. Esimese klassi laste vanemad on erilised. Nad korraldavad lastetoas üritusi ja õppivad koos lapsega eestikeelseid luuletusi ja loovad omanäolisi maske ning valmistavad disainitud linnusöögimaju ja oskavad valmistada uskumatult maitsvat baklavat…

– Esimese klassi õpilasi ümbritseb koolis kõigi meie töötajate tähelepanu ja hoolitsus, mis loob turvatunde. Esimese klassi õpilaste koolielu kunstiline lõuend on aga alles oma sünni alguses, nii et autoril – meie koolil – on veel palju tööd teha, et loodud pildil oleks väärtus, mis vaimustaks ja inspireeriks – saavutaks viljaka täiuslikkuse enne koolist lahkumist, – võtab Tatjana Kossjuk kokku.

Antonina Vaskina

Foto eraarhiivist

Reklaam