Jõhvi Kesklinna Kool on sündmusterohke: pidevalt toimub midagi huvitavat, mis on pühendatud nii globaalsetele sündmustele-probleemidele kui ka koolisisestele.

Eelkõige korraldati üritusi 2024. aasta Ülemaailmse veepäeva puhul. Nagu siin märgitud: maailmas, kus juurdepääs puhtale veele on endiselt eriti suur väljakutse (ilma veeta pole Maal elu), on Ülemaailmne veepäev äärmiselt oluline meeldetuletus vajadusest seda väärtuslikku ressurssi säilitada ja säästvalt kasutada.

– Kool on koht, kus kujunevad tulevikujuhid ja keskkonnateadlikud kodanikud, – ütles nädalalehele Panorama Jõhvi Kesklinna Kooli projektijuht Galina Safronova. – Seoses sellega osales meie kool mitmetel üritustel, mille eesmärk oli äratada tähelepanu veevarude probleemile ja tõsta inimeste teadlikkust. Näiteks keskkonnahariduse ja -kommunikatsiooni osakonna spetsialist Maria Smelska viis 6.-7. klassi õpilastele läbi neli aktiivõppe tundi kasutades programmi “Minu veekasutus”. See programm hõlmas mitte ainult veevarude tähtsust keskkonnale ja ühiskonna (üldiselt elu Maal) arengule, vaid ka interaktiivseid ülesandeid ja harjutusi, mis aitasid õpilastel mitte ainult oma teadmisi laiendada ja süvendada, vaid ka mõista oma rolli nende ressursside säilitamisel. Ürituse käigus rõhutati ka rahvusvahelise suhtluse tähtsust: 9. A klassi õpilased võtsid osa rahvusvahelisest veebikonverentsist “Kevadised jõed” (“Spring Rivers”, World Water Day 2024 – Live Globe Italia, Mantua), mis aitas kaasa teadmiste levitamisele ja kultuuridevahelisele veeprobleemi mõistmisele. Arvan, et meie Ülemaailmse veepäeva üks olulisemaid saavutusi on õpilaste teadlikkus sellest, et igaüks saab anda oma panuse veevarude säästmisse. Toimuvad üritused paistavad silma mitte ainult oma teabesisu poolest, vaid ka selle poolest, et suudavad innustada nooremat põlvkonda vett säästvamalt kasutama. Nende pingutuste tulemused on näha nii õpilaste igapäevaharjumustes kui ka tulevastes otsustes ökoloogia ja säästva arengu vallas. Ühesõnaga, 2024. aasta Ülemaailmne veepäev meie koolis kujunes nii põnevaks õppimiskogemuseks ja rõhutas ülemaailmse koostöö ja solidaarsuse tähtsust selle elutähtsa ressursi säilitamisel.

Ülemaailmset veepäeva tähistab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) igal aastal. Selle korraldamise idee kõlas esmakordselt ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil, mis toimus 1992. aastal Rio de Janeiros (Brasiilia), ning seda hakati tähistama 1993. aastal. Igal aastal on uus teema. 2024. aasta Ülemaailmse veepäeva teema on „Vesi maailmale”. Vee kasutamine rahu nimel. Lõppude lõpuks võib vesi muutuda nii konfliktide allikaks kui ka leppimise põhjuseks.

Ja eelmisel nädalal toimus koolis teistmoodi üritus – murega õpilaste tervise pärast: pereplaneerimine ja seksuaalsuhted. Need tunnid tekitasid 8. ja 9. klassi õpilastes kindlasti huvi ja olulisi arutelusid.

– Teemat „Pereplaneerimine ja seksuaalsuhted“ käsitlesid tundides kogenud spetsialistid, – selgitab Galina Safronova. – 8. klassi õpilastele andis tunde Ida-Viru Keskhaigla arst Jevgenia Kravtšenko. Tema teadmised ja professionaalsus aitasid õpilastel mõista füsioloogia, psühholoogia ja vastutustundliku lähenemise olulisust seksuaalsuhetes. Õpilased õppisid tundma raseduse vältimise ja sugulisel teel levivate nakkuste eest kaitsmise meetodeid ning said ka vastused oma küsimustele. 9. klassi õpilased arutlesid sellel teemal meie kooliõe Žanna Sinitsõnaga. Tema lähenemine oli individuaalsem, võttes arvesse auditooriumi eripära. Ta rõhutas tervete suhete ning enda ja teiste austamise tähtsust. Sellised õppetunnid avavad ukse tervise ja vastutuse tähtsuse sügavamale mõistmisele. Need annavad õpilastele võimaluse esitada küsimusi ja saada infot usaldusväärsetest, pädevatest allikatest… Žanna Sinitsõnal on kavas viia 3. ja 7. klassis läbi ka esmaabi tunde. See on järjekordne samm kõigi õpilaste ohutuse ja tervise tagamise suunas.

Antonina Vaskina

Foto eraarhiivist

Reklaam