Justiitsministeeriumi tellimusel valmis lapsesõbraliku menetluse veebileht, kus on kogu vajalik info ja kontaktid lastele ja lapsevanematele, kes puutuvad kokku õigussüsteemiga. Samuti on ühte kohta koondatud teave lastega töötavatele spetsialistidele. Veebilehel on info lastele, kes osalevad menetluses tunnistaja, kannatanu või õigusrikkujana. Samuti leiab laps sealt nõuandeid ka olukorraks, kui kohus lahendab tema perega seotud muresid.

Lapsevanema ja hooldaja jaoks on veebilehel info, kuidas olla lapsele toeks, kuidas hoida ennast olukordades ja millised on vanema õigused ja kohustused, kui nende laps on osaline menetluses.

Spetsialistid leiavad veebilehelt suuniseid, kuidas lapsi menetluses kohelda ning hoida seejuures enda vaimset tervist. Samuti annab veeb ülevaate koostöövõrgustikest, toetavatest teenustest ning täiendkoolitustest.

Igas menetluses, milles laps on osaline, on spetsialisti, kohtuniku, prokuröri, uurija või advokaadi ülesanne tagada lapsele turvaline ning toetav keskkond ning  teha otsus, mis lähtub lapse parimast huvist. Oluline on anda lapsele menetluse jooksul pidevalt infot, tuge ja abi ning seda vajadusel ka menetluse lõppedes.

Veebilehel on mugavalt kättesaadavad kõik kontaktid, kuhu saab laps, vanem või mõni teine lapsega kokku puutuv inimene abi saamiseks pöörduda, kui see on vajalik.

Euroopa Nõukogu selgituse kohaselt peab lapsesõbralik menetlus olema eakohane, keskenduma lapse vajadustele ning olema nende vajaduste järgi kohandatud. Menetlus on lapsesõbralik, kui täiskasvanud kohtlevad last menetluse ajal hästi, olenemata sellest, mis rollis on laps menetluses. Täiskasvanute kohustus on luua keskkond, kus laps end turvaliselt tunneb ja tajub, et teda väärtustatakse.

Reklaam