Iga päevaga kaob silmapiirilt, ehitusrusudeks muutunud, endine neljakorruseline Jõhvi Eesti Põhikooli hoone. Uue koolihoone ehituse käiku selgitavad mõned numbrid ja kuupäevad novembri keskpaiga seisuga.

– 1967. aastal ehitatud koolihoone lammutamine oli kavandatud veel eelmisse aastasse.

– Selle aasta suve lõpus alustati lammutamisega. Lammutustööde hanke võitis firma „Aspen Grupp OÜ”, tööde maksumus – 159 679 eurot.

– Ehitusplats peab olema vanast hoonest puhas 28. novembriks.

– Ehitusprojekti aluseks on võetud Kauss Arhitektuur OÜ ideekavand, mis sai Jõhvi põhikooli arhitektuurivõistlusel I koha. (fotol).

– Ehitusprojekti ekspertiis, kuhu asjatundjad viisid sisse kümmekond parandust, sai valmis 24. oktoobril.

– Ajavahemikul 23. kuni 27. novembrini valmis ehitusprojekti lõplik variant.

– Rahvusvaheline hange Jõhvi Eesti Põhikooli hoone ehitamiseks võib avaneda juba novembris.

– Uue koolimaja ehituse rahaline ekvivalent on 7,2 mln eurot.

– Jõhvi valla omaosalus antud projektis on 2,4 mln eurot.

– Kaasaegne koolihoone peab Jõhvi linna kaardile jõudma hiljemalt 2022. aasta juulis.

– 1. septembril 2022 algab uues koolimajas õppeaasta.

– Uus koolimaja on mõeldud 510. õpilasele.

– Praegu on Jõhvi Eesti Põhikooli nimekirjas 557 õpilast.

Ülevaate koostas Larissa Kaljurand.

Fotot: portaalilt www.kauss.ee

Reklaam