N&V OÜ juhatuse liikme Jevgeni Makarovi jaoks algas talv juba septembri keskel. Just siis algas teede hooldustehnika ettevalmistamine saabuvaks talveks. Ettevõttes seati kindlaks kuupäevaks 15. oktoober, kus kõik talveks ettevalmistused pidid korda saama.

Õnneks detsembri alguse lumi ja libedus oli teede hooldajate jaoks kergeks ehmatuseks. Selge, et keerulisem aeg on veel ees. Jevgeni Makarov kinnitab, et talveteede hoolduseks vajalik tehnika on korras. Varutud on nii palju soola, et seda peab jaguma mitmele talvele. N&V OÜ on leidnud võimaluse uuendada oma tehnilist parki, seda igas linnas, kus N&V logoga masinad võitlevad lume ja libedusega.

Jevgeni Makarov tuletab meelde, et isegi siis kui teed pole lumised, jagub teede hooldajatele palju talvist tööd. Pori ja augud ei vali aastaaega. Ettevõtte juhina alustab Jevgeni Makarov praegu oma tööpäeva juba kell 5-5.30. Varahommikul on vaja läbi sõita linna tänavad, et hinnata hetkeolukorda. Siis juba alustab tööd eritehnika. Teede talihoolduses on omad kindlad normid ja töövõtted. Teed on jaotatud kolme kategooriasse, mis on aluseks lumekoristusgraafikule. Igale masinale on määratud kindel marsruut, et ei oleks tühja sõitu.

Eriti keeruline on kõrvaliste vallateede hooldamine, siia iga lumesahaga peale ei lähe.

N&V OÜ vastutab talveteede eest Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas ja veel ka Jõgeval.  Teede hooldustehnika logistika, erinevate punktide vahel on samuti keeruline. Firmal on oma baas olemas Narvas, Sillamäel alles kavandatakse sellise baasi loomist, otsitakse sobiliku maa-ala.

Jevgeni Makarov tuletab meelde autoomanikele, et talvine auto parkimine mõjutab suures osas ka lumekoristust. Igas hallatavas linnaosas on rakendatud 9 -11 kojameest. Samas märkis Makarov, et autoomanike parkimiskultuur on viimasel ajal tublisti paranenud.

N&V OÜ esmaseks tööks on ja jääb teedeehitus. Talv ei saa olla mingiks takistuseks teedeehituseks. Külma ilmaga on võimalik teha kõik teedeehitusega seotud tööd, välja arvatud asfalteerimine. Siin on piiriks pluss 5 kraadi.

Lõppeva aasta suuremad ettevõtmised teedeehituses olid Jõhvi-Iisaku teelõik, Narva-Narva-Jõesuu linnadevaheline tee, Sillamäe linna Kesk tänava renoveerimine. Lisaks sellele rida väiksemaid objekte. Uus aasta toob osaluse mahukas Jõhvi linna Narva mnt rekonstrueerimise II etapi riigihankes. Kindlasti osaleme Maanteeameti poolt korraldataval riigihankel Ida-Virumaa teede hooldamiseks, see hange määrab teede hooldaja viieks järgnevaks aastaks. Osaleme ka Purtse silla teekatte renoveerimise hankes.

Pole suureks uudiseks, et teede omaduseks on lagunemine. Põhjused võivad olla erinevad. Jevgeni Makarov kinnitab, et N&V OÜ töökvaliteet tagab kvaliteetse teekatte. Kahjuks oleme sattunud kriitika osaliseks. Toon viimase näite, meid kritiseeriti Sompa tänava ja Kivi tänava teeremondi halvas kvaliteedis. Olukord seal on tõesti kriitikat väärt, kuid see ei ole meie firma poolt hallatav objekt. Olles suurettevõte saame oma kaela elanike pahameele, mis meile üldse ei kuulu. Väike “haltuura” tegija jääb antud juhul varju. Oma vigu ei taheta tunnistada. Konkurentsi tingimustes pole see üldse aus.

Jevgeni Makarov on N&V OÜs kaastegev mõne kuu, enne seda tegeles ta firmas Ekovir. Palusime Jevgenilt lühikest enesetutvustust. Kohtla-Järvel sündinud Jevgeni Makarovile on südamelähedased nii Kohtla-Järve kui ka Jõhvi, ta tunneb ennast idavirulasena. Tööoskused ja teadmised põhinevad Tallinna tehnikaülikooli inseneriharidusel. Kitsaks jäävat vaba aega veedab Jevgeni oma abikaasa ja lastega.

Jana Kuiv

Reklaam