Lõppev aasta oli Kohtla-Järve kunstnike ühendusele keeruline. Pandeemia mõjutas kevadist ja ka talvist aruandenäitust. Suvised väljasõidud olid samuti mõjutatud viiruse levikuga. Kohalik kunstnik Eduard Kont jääb selles situatsioonis optimistiks. Kunst ei kao kuhugi ja stuudio vaikuses on praegu hea aeg vaadata üle pooleli jäänud tööd, et neid uuteks näitusteks ette valmistada.

Kohtla-Järve kunstigalerii või Valge saal on Eduard Kondi arvates Eesti üks parimaid kunstinäituste eksponeerimise paik. Võrdlusena mainib kohalik kunstnik Tallinna Vene Kultuurikeskuse näituste korraldust, kus maalidele antakse teise korruse koridori seinte pind.

Praegu on Kohtla-Järve Valges saalis väljas Kohtla-Järve Kunstnike Ühenduse poolt korraldatud aastanäitus, kus oma töid eksponeerivad 20 autorit. Kokku on näitusel esitatud 48 maali.

Kahjuks oli näituse avamise üritus ainult piiratud autorite arvule. Külastajatele on näitusesaalid praegu suletud. Alles 5. jaanuaril saab külastada Valget saali ja tutvuda kohalike kunstnike uute töödega.

Eduard Kont märgib, et Ida-Virumaal on huvi kunstielu vastu jätkuvalt aktiivne. Näitustel käib tavaliselt palju uudistajaid. Kunstikooli õpilased saavad siin uusi ideid ja vajalike teadmisi erinevatest tehnikatest. Ja nagu alati on vanemad inimesed samuti tänulikud näituste külastajad.

Kunstniku jaoks on näitustel osalemine tähtis, erialase arengu suhtes. Ka praegu on ühel Moskva näitusel esindatud Eduard Kondi tööd.

Näituseks valmistutakse ette terve aasta. Praegu eksponeerib Eduard Kont kaks maali, mõlemad olid tellimustööd. Ühe maali motiiviks on Tallinna merevaade, teisel aga näeme stseeni jalgpalli kohtumisest. Kunstnik viib meid keskaega, tema maalil mängivad jalgpalli, Jõhvi kirikuesisel platsil, linna kunagised elanikud. Kesktormaja on aga kohalik kirikuõpetaja. Selline on kunstniku fantaasialend. Vähe sellest, kunstnik peitis pildi sisse ka kolm hirve. Vaatajal on paras nuputamine loomade leidmisega. Jalgpalliteemalise maali tellis kunstnikult kohaliku jalgpalliklubi juht Sergei Ivanov. Paele eksponeerimist aastanäitusel, leiab maal oma koha Jõhvi Rahva Jalgpallimuuseumis.

Aastanäitusel on ka ühingu vanima liikme, Leili Puure maalilised lilled. Mare Rebane viib meid oma maalidega talveaega ja tuletab meelde, et jõulud ja uus aasta ei ole ka pandeemia ajal kuhugi kadunud. Olga Žarkova näitab kauneid vaateid Eestist ja Venemaalt. Tänu temale oli korraldatud online ülekanne näituse avamisest.

Eduard Kont ei toonud esile kedagi oma kolleegides. Ta mainis, et iga kunstnik on omanäoline ja huvitav, iga aastaga läheb tööde kunstiline tase paremaks.

Kohtla-Järve Kunstnike Ühendus teeb tihedat koostööd oma kolleegidega Kiviõlist, Sillamäelt ja Narvast. Hea side on ka Tallinnas tegutseva ühinguga “Vene kunstnikud Eestis”.

Küsimusele, millest lähtutakse kunstiteose rahalisel hinnangul, vastas Eduard Kont nii: “See on väga keeruline. Kunsti hinda mõjutavad mitmed faktorid – üldine majanduslik olukord, kunstniku tuntus, tellija nägemus ja oskus esitleda kunstiteost”. Näitena nimetas Eduard Kont juhust, tuntud Venemaa kunstnikuga Petrov-Vodkiniga. Tema tööd olid praktiliselt tundmatud enne seda, kui üks kunstiteadlane ei kaitsnud Kunstiakadeemias väitekirja, kus tutvustas Petrov-Vodkini loomingut.

Rääkides tulevikuplaanidest ütles Eduard Kont, et esmalt kavandab ta 2021. aastal viia lõpuni järjekordse raamatuprojekti. Ta on teinud raamatuid alates 2012 aastast, kuid viimastel 2-3 aastal on raamatute asi seisma jäänud. Vahele on tulnud mitmed muud tegemised ning rida tellimustöid. Uus raamat peaks olema mitmete kunstide kooslus ja raamatu keel peaks olema selge igast rahvusest lapsele. Veel soovib kunstnik Kont lõpetada need maalid, mis on tema Kohtla-Järve vanalinna ateljees juba 5-6 aastat ootamas eksponeerimist laiemale vaatajate ringile.

Ajaleht Panorama palus kirjeldada, milline võiks olla kunstniku uusaasta postkaart. Peale lühikest mõtlemisaega “joonistas” Eduard Kont sellise postkaardi – Võidukas Jõuluvana, kelle jalgade alla jääb võidetud Koroonaviirus.

Jana Kuiv

Reklaam