Oleme leppinud sellega, et inimkonna eksisteerimise kõikidel etappidel on just inimene kõige aktiivsem jäätmete „tootja”. Mida arenenum on ühiskond, seda rohkem tekib jäätmeid. Vahe on selles, kui hästi oskab ühiskond jäätmete liikumist korraldada. Peame tunnistama, et sellised mõisted nagu jäätmete sorteerimine, ohtlikud jäätmed, jäätmete ümbertöötlemine on tulnud meie ühiskonda suhteliselt hiljuti. Peame tunnistama, et paljud meie seast ei ole veel aru saanud, et jäätmete sorteerimine on lahutamatu osa meie igapäevasest elust-olust. Kõige rohkem puudutab see just ohtlikke jäätmeid.

Andrei Jeršovile teeb muret inimeste suhtumine ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti reeglite täitmisesse. Ahtmes asub ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt Altserva tänaval. Vastavalt hankekonkursile, mille korralldss 2020. aastal Kohtla-Järve linn, haldab Ahtme punkti OÜ Ekovir. Hange on sõlmitud 5. aastaks. Punkti tööaeg on korraldatud nii, et ohtlike jäätmeid võetakse vastu tööpäevadel (välja arvatud esmaspäeval) kella 19-ni, puhkepäevadel töötab vastuvõtupunkt kella 18-ni. Selline graafik peaks kõikidele igati sobima.

Pole keeruline endale selgeks teha, millised jäätmed on ohtlike jäätmete grupis ja mida ei tohi ohtlike jäätmete punkti tuua. Kui endal jääb selles valdkonnas teadmisi väheks, siis on abiks infotahvlid, voldikud, internet ja OÜ Ekovir kakskeelne koduleht. Tegelikult, peab ka elutarkust olema. Ei ole võimalik mitte eristada õlilapi vanast mantlist või aegunud ravimeid toidujäätmetest. Sellegi poolest, ohtlike jäätmete punkti soovitakse üle anda ehitusprahti, vana mööblit, santehnikat, paberit ja muid olmejäätmeid. Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti reeglid on selged: ohtlikud jäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, kõik muud jäätmed peavad jõudma jäätmejaamadesse, kus kehtivad kindlad hinnakirjad.

Andrei Jeršov märgib, et Ahtme punkti tuuakse kõige rohkem vanu elektroonikaseadmeid, teisel kohal on autorehvid. Sügise viimastel päevadel, kui autojuhid vahetasid usinasti sõidukitel suverehvid talverehvideks, oli Ahtme punkt sunnitud reguleerima rehvide kogust – ühelt inimeselt võeti vastu 4 rehvi korraga. Mis on ka igati loogiline, ega meie autodel pole all 5 või 6 rehvi.

Ohtlike jäätmete punktis kehtib veel üks kindel reegel – toodud jäätmed peab punkti töötajale isiklikult üle andma. Ladustamine punkti värava taha või kõrvale on keelatud. Eriti „julgetele” (loe: nahaalsetele) inimestele tuletab Ekovir OÜ regionaalnejuht Andrei Jeršov meelde, et valvekaamera töögraafik on 24/7. Kaamerasilm näeb kaugemale, kui ainult vastuvõtupunkti väravani. Seega, pole tark tegu sokutada ööpimeduses vanad rehvid või muud jäätmed punktist kaugemale metsaparki. Jäätmetega opereeriva firma kohustus on viivitamatult teavitama linnavalitsuse keskkonna spetsialisti kõikidest rikkumistest. Järgneb ebameeldiv menetlus ja veel ebameeldivam trahv.

Ohtlike jäätmete õige koht on vastuvõtupunktis. Need jäätmed utiliseeritakse või lähevad ümbertöötlemisse. Kodu keldris või garaažinurgas pole samuti mõistlik ohtlike jäätmeid pikemalt ladustada. Elukeskkonda sellised jäätmed ei rikasta. Ohtlike jäätmete käitlemine on suures osas elanike, kohaliku omavalitsuse ja jäätmete operaatori asjalik ja läbimõeldud koostöö.

Kommenteerib Kohtla-Järve linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Kersti Juuse:

Ohtlikud jäätmed on jätkuvalt aktuaalne teema. Pandeemiaaeg on selles valdkonnas teinud oma töö – inimestel on rohkem aega oma keldreid ja garaaže koristada. Siit ka suurenenud ohtlike jäätmete kogused.

Hea, kui ohtlikud jäätmed leiavad tee vastavasse kogumispunkti. Samas on inimesed avastanud ka muud ohutud võimalused – paljud kauplused, kes müüvad näiteks külmikuid, võtavad vastu vana külmiku. Kõik meie oleme näinud vanade patareide kogumiskaste kohtades, kus sellist kaupa müüakse. Tõesti, teadlikkus on aastatega tõusnud. Jõulueelsel ajal ei tahaks rääkida negatiivsetest juhtumitest, kuid lõppev aasta on toonud ebameeldivaid menetlusi. Vaatamata kogumispunktides paigaldatud videokaamerate ööpäevaringse valvele, leidub neid, kes toovad kogumispunkti sinna mittesobilikud jäätmed või üritavad jätta kogumispunkti väravate juurde ohtlikud jäätmed siis, kui punkt on suletud. On olnud juhuseid, kui oleme videosalvestusel näinud, kuidas kogumispunkti juurde sõidab auto ja sellest laaditakse maha vana külmik. Siis selgub, et punkt on suletud. Külmik laaditakse uuesti autole. Järgmise päeva hommikul avastame, et sama külmik on lähimas metsapargis. Keskkonnatöötajate käed jäävad lühikeseks, et avastada selliste stiihiliste prügilate kasutajaid. On ka mitmeid juhuseid, kus ohtlike jäätmete vales kohas ladustaja selgitatakse välja ning sellele järgneb seadusele vastav karistus.

Kohtla-Järve linnavalitsus teeb pidevalt tööd elanike jäätme teadlikkuse tõstmisel. Palju vajaliku infot leiab linna kodulehel rubriigis „Keskkond”, arvestades regiooni omapära on info eesti ja vene keeles.

Kohtla-Järve linnavalitsus on rahul Ahtme ohtlike jäätmete kogumispunkti tööga, kus jäätmetega opereerib OÜ Ekovir. Seni on kõik küsimused leidnud kiiret ja mõlemapoolset lahendust. Peale Ahtme punkti saavad Kohtla-Järve elanikud kasutada veel ka teist kogumispunkti, mis asub Järve linnaosas. Siin, ohtlike jäätmete kogumise valdkonnas, teeb Kohtla-Järve linn tõhusat koostööd Toila vallaga.

Jana Kuiv

Ekoviri meelespea
Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt:
Altserva 1B, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn.
Vastuvõtmise ajad: T, K, N, R 15:00 – 19:00; L, P 12:00 – 18:00.
• Vastuvõetavad jäätmed eraisikutelt (tasuta):
• Õlijäätmed, õline pühkematerjal, õlifiltrid
• Ohtlike ainete pakendid
• Vanad akud, patareid
• Päevavalguslambid
• Elavhõbedajäätmed
• Värvi- ja lakijäätmed
• Aegunud ravimid
• Olmekemikaalid
• Taimekaitsevahendid
• Tundmatud kemikaalid
Probleemsed tooted:
Sõiduautode rehvid, külmkapid (külmutusseadmetega), lammutamata telerid, raadiod, arvutid jt kodused elektri ja elektroonikaseadmed.
On keelatud ära visata:
Ehitusprahti (kipsplaat, telliskivid, eterniit jne.)
Suuregabariidilist prügi (mööbel, santehnika, uksed, aknad jne.)
Olmeprügi (paber, toidu-,aia-,pargijäätmed, klaas, riided jne.)
Kontakt: tel 33 66 726.

Reklaam