Toila vallas on 2021. aasta vallaeelarvest on kavas suunata 10 tuhat eurot kaasava eelarve projekti (või projektide) teostamiseks. Ettepanekud sai esitada 1. detsembrini 2020.

Alanud aasta 2. jaanuaril suunati parimad ettepanekud rahvahääletusele. Oma sõna saavad öelda Toila vallas registreeritud 16+ aastat vanad vallakodanikud. Erinevus võrreldes eelmise aasta hääletusega seisneb selles, et enam ei toimu rahvahääletus Facebook`is, tagamaks parima kohalikest huvidest lähtuva tulemuse. Reaalselt kaasava eelarve hääletus viiakse läbi perioodil 06.-19.01.2021. Hääletusel osaleb 3 ettepanekut.

Kohtla-Nõmme Kool esitas ettepaneku „Kogukonnaaed aka kogukonna koostöö ja aktiivsusnurk”. Idee autorid soovivad kaasava eelarve vahenditega luua võimalus kogukonnal värskes õhus arutelusid pidada, koolitusi korraldada, liikumisest rõõmu tunda ja ühiselt kohtuda. Samas soovitakse ideed teostada koos kogukonnaga, näiteks talgudena. Projekti teostamise eeldatav maksumus on10000 eurot.

Sander Lillepuu esitas konkursile projektid “Rannakiigud ja -pingid Toila avatud rannaalale!” Autor on arvamusel, et Toila ranas mädanenud pinkide asemele oleks paigaldatud uued. Peale selle idee autor sooviks, et Toila rannavallile oleks paigaldatud 6-kohaline kiige. Selle projekti maksumus on samuti 10 tuhat eurot.

SA Eesti Kaevandusmuuseum esitas rahvahääletusele prijekti „Väikelaste mänguväljak Kaevandusmuuseumi õuealal”. Selle idee teostamise maksumus on 5000 eurot.

Larissa Kaljurand

Reklaam