28. mail avati pidulikult Sillamäe rannapromenaad. Uue turismiobjekti ehitustööd lõppesid tegelikult juba eelmise aasta lõpus ning rannapromenaadist on saanud paljude lemmik jalutamise ja vaba aja veetmise koht.

Avamistseremooniast võtsid osa riigihalduse minister Jaak Aab, Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad, Sillamäe Sadama esindajad, ehitajad, projekteerijad ja teised rannapromenaadi rajamisega seotud isikud. Üritusel tänati kõiki partnereid hea ja tulemusliku koostöö eest.

„Tegu on äärmiselt tänuväärse projektiga, millega Sillamäe on toonud piirkonda suurepärase arenguperspektiivi,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Ranna territoorium teenindab kohalikku kogukonda, turgutab tulevase sadamaalana ettevõtlus- ja majandusvõimalusi ning edendab turismi, olles ühtaegu arengutsoon ja atraktiivne puhkeala.”

Sillamäe linn on aktiivselt tegelenud rannaala korrastamisega ja erinevate projektidega, mis võimaldaksid mereliiklust ning ranna aktiivset kasutamist puhkuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Rannapromenaad on üks nendest projektidest, mida sai ellu viia.

„See on projekt linna avamiseks merele, suur osa mereäärsest alast on korrastatud, seal on võimalik erinevaid tegevusi läbi viia. Elanikud ja külalised on selle ala juba aktiivselt kasutusse võtnud: käiakse niisama jalutamas ja vaba aega veetmas, aga juba toimuvad ka väiksemad üritused. Promenaad peab elavdama ka piirkonna ettevõtlust ja järgmine eesmärk on ehitada selles piirkonnas väikesadam ja reisikai, mis võimaldaksid maakonna turismipotentsiaali paremini realiseerida,” rääkis Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg. „Soovitan kõigil suvel Sillamäel ära käia, et rannapromenaad oma silmaga üle vaadata ja merele avatust nautida,” kutsus ka minister Jaak Aab üles kodumaist sihtkohta külastama.

Uus rannapromenaad on põhiliseks ühenduseks ranna äärde jäävate objektide ning ajaloolise kesklinna vahel. Promenaadile on rajatud erinevad objektid: mitmetasandiline seitsme meetri kõrgune vaatetorn, majakas, puitterrasside platvormid, palliväljakud, laste mänguväljakud, istumiskohad, lõkke- ja grillikohad. Uuel objektil on üle Sõtke jõe viiv Robinsoni sild ning seitse leedvalgustuse ja aurugeneraatoritega varustatud purskkaevu, mida pandi tööle rannapromenaadi avamistseremoonial.

Sillamäe rannapromenaadi projekteeris Selektor Projekt OÜ, ehitas Nordecon AS ning omanikujärelevalvet teostas Infragate Eesti AS. Tööde üldmaksumus on 4 055 703 eurot. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse summa on 2,8 mln eurot, ülejäänud osa finantseeriti linna eelarvest.

Sillamäe Linnavalitsus tänab projekti rahastajaid, projekteerijaid, ehitajaid ja omanikujärelevalvet, samuti linna ettevõtjaid, kes projektile on oma toetust avaldanud.

Sillamäe linnavalitsus

………………………………………………………………………………………………………………

Sillamäe elanikud kommenteerivad:

Vadim, 47: Promenaad on ilus, olen siin perega veel enne avamist mitu korda jalutanud. Tulen promenaadile Veski tänava poolt, aga seal ei ole mingit kõnniteed. Alles mõni päev tagasi märkasin,et on alustatud kõnnitee ehitusega.

Olga, 59: Merelinnas peab oma merepromenaad olema. Unistasin sellisest promenaadist, mis on sama pikk, kui on linnal merekallas.

Andres, 49: Nüüd on mida näidata meie külalistele. Sillamäe oma merepromenaadiga on nüüd turistidele magnetiks. Aga talvel on siin väga libe, talvel promenaadil praktiliselt liikuda ei saa.

Marina, 27: See promenaad on nagu suur lastemänguplats. Minu lapsed on juba kõikidel kiikedel kiikunud, torni roninud ja kivipallidel hüpanud. Ilus promenaad, tulen siia lastega nii palju, kui see on võimalik.

Oleg, 55: Tean, et veel enne avamist olid siin lõhkumise juhtumid. Ma ei usu, et Sillamäel jääb see promenaad kauaks nii ilusaks, kui ta praegu on.

Juulia, 31: Siin on väga ilus. Olen ka enne avamist promenaadil sõbrannaga jalutanud. Vaatasime, et jõe poolt promenaadi serv pole üldse kaitstud. Loodan,et seal ei juhtu mingit õnnetust.

Aleksandra, 8: Eelmisel korral ma hüppasin purskkaevu lampidel, nüüd ma siin enam hüpata ei saa. Nüüd pritsivad lambid vett. Mulle siin meeldib.

Küsitles Larissa Kaljurand

Reklaam