Valimisliidu PROGRESS liikmed tänavad kõiki KohtlaJärve linna inimesi, kes võtsid aktiivselt osa meie küsitlustes, kes helistas meile või vestles meiega kohtumistel. Nii saime koguda tähtsat infot erinevatest valdkondadest: linna heakorrastus, sotsiaalküsimused, eelarve koostamine, kultuur, sport, haridus jne. Nii saime selgust, millised on need esmased probleemid, mis on Kohtla-Järve inimestele eriti tähtsad. Kuulsime, mis teeb muret ja mida peaks kindlasti paremuse poole muutma.

Meie näeme selgelt probleeme ja murekohtade lahendamise teed! Oleme valmis võitlema lihtsate inimeste huvide ja väärika elu eest! Igal inimesel peab olema kindlustunne homses päevas!

MEIE POOLDAME PROGRESSI! MEIE SIHT ON KOHTLA-JÄRVE ARENG JA EDU!

Kutsume teid mitte jääma 2021. aasta valimistest eemale. Tehke omad valikud iseseisvalt! Pole mõtet usaldada oma saatust kellelegi teisele!

174 HANTS HINT
175 MARIA MERKULOVA
176 ARTUR BABAJAN
177 JEKATERINA GUSSEVA
178 LJUBOV DOROŠENKO
179 KIRILL KÕPP
180 ALEKSEI MELDER
181 DMITRI MELNIKOV
182 ANASTASSIA MOHNATŠEVA
183 MARIAANA MOSKVIČIOV
184 NATALIA MULGATŠOVA
185 OKSANA NOVENKOVA
186 STANISLAV PERFILOV
187 TOOMAS RANDMER
188 JEVGENI SALTÕKOV
189 LISA SHEFER
190 ILJA TELNOV
191 JELENA BEZVODITSKAJA

Reklaam