9. septembril toimus uue Vanalinna Kooli hoone nurgakivi paneku tseremoonia, mis märgib ehituse jõudmist uude etappi. Suur osa ehitustöödest ootab veel ees, kuid palju on juba tehtud.

Kaevetööd on lõppenud ning vundamendi süvend on valmis saanud. Käimasolev kooli rajamise etapp hõlmab endas vundamendi valamist  ja ettevalmistustöid seinapaneelide paigaldamiseks. Paralleelselt käib riigihanke konkurss sisustuse ja mööbli ostmiseks.

Hülssi pandi esemeid, mis iseloomustavad tänast päeva ning mida kunagi tulevikus võiks olla põnev leida, hülssi pandi ka linnalehe “Sillamäeski Vestnik” värske number. 

Ehtiaja OÜ Nordlin Ehitus juhatuse esimees Ülo Older ütles, et ehitusturg on teinud ehitamise keeruliseks, kuid ettevõttel on koolide ehitamise kogemus ja hea meeskond, et tähtajaks valmis saada hea koolihoone. Projekteerija Lauder Architects esindaja Tõnu Laanemäe märkis, et tegu on rahvusvahelise projektiga, kus projekteerimises osalesid Eesti ja Läti arhitektid ning sooviti luua õpilasesõbralik keskkond ja projekteerijad on samuti ootuses, et paberile kavandatud hoone võimalikult ruttu reaalselt linnaruumi kerkiks.

Linnapea Tõnis Kalberg ütles, et kool on investeering mitmele inimpõlvele, arhitektuurivõistluse käigus valiti parim võimalik lahend ja see pole ainult tehniliselt kaasaegne, vaid ka õpetajatele ja õpilastele mugav keskkond, mis mõjutab ka õpitulemusi – Sillamäe õpetajad ja õpilased väärivad uut koolihoonet. Vanalinna Kooli direktor Irina Lju ütles, et projekteerimisel tehti projekteerijaga tihedat koostööd, sest õpikeskkond avaldab ilma kahtlusteta mõju õpilaste enesetundele ja õppe kvaliteedile – kool ootab väga, et see hoone valmiks tähtaegselt ja et uut õppeaastat saaks alustada uues hoones.

Uus kahekorruseline kool mahutab 380 õpilast. Koolimaja tuleb õpilaste- ja keskkonnasõbralik, nüüdisaegsete õppetingimustega. Vanalinna Koolil on suur territoorium, kus projektiga on ette nähtud õpiõu, väliürituste väljak, spordiväljakud, auto- ja jalgrattaparklad, aed ja muud vajalikud rajatised. Kool sisustatakse vajalike seadmete ja kaasaegse mööbliga.

Koolivõrgu optimeerimine ja uue hoone energiaefektiivsus võimaldab ruumide ülalpidamisest vabanevaid vahendeid suunata õpetajate, koolijuhtide ja teiste töötajate töötasusse ning õppekorraldusse.

Uus koolimaja on suuremahuline projekt. Ehitustööde üldmaksumus on 7 744 973 eurot. Euroopa Liidu Regionaalarengu fond toetab uue koolimaja rajamist 3,8 mln euroga põhikoolivõrgu korrastamise meetmest ning ülejäänud osa kaetakse Sillamäe linna eelarvest. 

Koolimaja ehitusprojekti koostasid arhitektuuribürood Symptom Arhitekt OÜ ja Lauder Architects SIA ideekavandi „Üki kaki kommi” baasil, mis valiti arhitektuurikonkursil. Riigihanke tulemusel ehitustöid teostab OÜ Nordlin Ehitus. Uus Sillamäe Vanalinna Kool saab õpilasi vastu võtta juba järgmisel õppeaastal.

Sillamäe linnavalitsus

Reklaam