13. ja 14. novembril toimus Ida-Virumaa ja Harjumaa ühisprojekti raames Harjumaa mittetulundusühingute esindajate kahepäevane tutvumine Narva ja Sillamäega. Projekt „Piirid ja paarid” sai alguse Integratsiooni SA koolitusel, kus üheks rühmatööks oli projekti kavandi kaitsmine ja parim projekt sai preemiaks 3000 eurot.

Virumaa poolt tegeles projekti tegevuste ja elluviimisega Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Harjumaad esindasid SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus esindus ja Rae valla külavanemad.
Ida-Virumaa esindaja Aleksandr Dusman märgib, et tegemist oli projekti „Piirid ja paarid” esimese osaga. „Harjumaa esindus oli kaks päeva külas Narvas ja Sillamäel. Järgmise etapina leiab aset meie esinduse väljasõit Harjumaale. Juba on teada, et Harjumaa partnerid on ette valmistanud väga huvitava kava,” räägib ta.

Virumaa poolt osalesid projektis aktiivselt rahvusseltside juhid ja Rahvusühingute Ümarlaua liikmed, kes korraldasid ekskursioone, tutvustasid Narva Rahvaste Maja ning korraldasid sõprusõhtu Rahvaste Maja suures saalis.

Erilised tänusõnad suunab Aleksandr Dusman nendele rahvusühingutele, kes valmistasid valiku rahvustoite ja korraldasid kontserdi, mis ilmestasid ühist sõprusõhtut Narvas. Suure panuse Harjumaa esinduse vastuvõtul andsid Alla Matvejeva, Ljudmilla Annus, Zinaida Klõga, Rafael Šarafetdinov, Svetlana Pertsova, Natalja Tumanova, Viktor Boikatsjov, Tiiu Toom, Zalina Žehtunova, Mirjam Malõseva, Galina Šuškevits, Marianna Kisjeljova, Galina Maljarova, Jevdokija Tevelenkova, Irina Kravtsova ja Liidia Grigorjeva. Just need inimesed oma esinemistega ja korraldusliku panusega kaunistasid Narvas toimunud sõprusõhtut, rõhutab Dusman. Sillamäel võõrustasid Harjumaa külalisi Svitlana Staškevitš ja Larissa Žitnik Ukraina ühingust Vodograi.

Projekti eduka toimumise üheks edu pandiks oli tulemuslik koostöö kultuuriministeeriumi ja selle asekantsleri Anne-Ly Reimaaga, kes võttis Narva ekskursioonil enda kanda giidi ülesanded.

Veel jagub Aleksandr Dusmanil tänusõnu Narva linnapeale Ants Liimetsale, linna kutuuriosakonna töötajatele Dmitri Vergunile ja Jekaterina Gvozdevale.

Harjumaa esindusele tutvustati Narvas Eestimaa rahvaste salu, Rahvaste Sõpruse Maja, Kreenholmi manufaktuuri, „Rootsi lõvi”, vana Narva maketti. Narva linnuses said külalised vaadata keskaegset näidislahingut. Sillamäel tutvuti kultuurikeskuse ja uue merepromenaadiga.

Vastuvisiidil, mis on kavandatud korraldada järgmise aasta kevadel, ootavad Ida-Virumaa esindust ees Jüri kirikus toimuv Patika külakoori kontsert, aga ka Eesti innovatiivsema ja modernsema Kindluse kooliga tutvumine ning Rae külavanema Merko Kimsto kodukontori külastamine. Veel on programmis Suursoo küla – Harjumaa aasta küla 2018 ja Anija mõisa ekskursioonid. 

Jana Kuiv

Reklaam