Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets on 25. veebruaril toimunud linnavolikogu istungit kommenteerides napisõnaline: „Päevakord oli lühike, arutasime ainult volikogu tööga seotud tehnilisi küsimusi.” Nädalaleht Panorama jälgis istungi veebiülekannet ja palus asjaosalistelt selgitusi.

Linnavolikogu istung algas sel korral Ida-Virumaa jaoks tähtsa informatiivse ülevaatega. Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku kava koostamise koordinaator Ivan Sergejev ja tema kohalik kollleeg, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu arendusspetsialist Hardi Murula tutvustasid maakonna arengustrateegiaga ning õiglase ülemineku fondiga seotud küsimusi.

Üheks volikogu liikme ja linnavalitsuse avalikuks infovahetuseks on erinevate arupärimiste esitamine ning linnavalitsuse liikme vastused esitatud küsimustele. Eriti aktiivselt kasutavad seda skeemi opositsiooni saadikud. Reeglina antakse volikogu istungil ainult vastuseid esitatud küsimustele ja debatti ei avata.
Kohtla-Järve linnavolikogu viimasel istungil vastas abilinnapea Evelyn Danilov arupärimisele, mis puudutas riigipoolset preemiat (82 645 eurot), mida eraldati linnale heade vaktsineerimistulemuste eest. „2021. aastal võeti vaktsineerimistulemuste parandamiseks ette rohkelt tegevusi. Linnavalitsus tegi Ida-Viru keskhaiglaga tihedat tööd. 2021. aasta jooksul olid vaktsineerimisvõimalused tagatud praktiliselt igal toimunud linna üritusel, sh Wiru spordikeskuses, Ahtme spordihallis, kultuurikeskuses, loomemajas. Linnavalitsus propageeris vaktsineerimist nii elanike kui ka linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate seas. Korraldati ka küsitlusi vaktsineerimistulemuste tõstmiseks vajalike tegevuste väljaselgitamiseks. Koostöös IVOL-ga telliti koolidele ja lasteaedadele voldikud. Hooldekodu elanikud vaktsineeriti õigeaegselt,” selgitas Evelyn Danilov.

„2022. aastal jätkub aktiivne töö vaktsineerimise soodustamiseks. Kohtla-Järve linnavalitsuse peamisteks koostööpartneriteks on Ida-Viru keskhaigla, tervisekeskus Silmarõõm ja OÜ Tenfoot Medical. Koostöös loome erinevaid vaktsineerimisvõimalusi.

Kohtla-Järvel saab jätkuvalt vaktsineerida Ahtme linnaosas, Ilmajaama 14. Eelregistreerimine on võimalik digiregistratuuris või telefoni teel ja külastus toimub elavas järjekorras. Vaktsineerida on võimalik ka Järve linnaosas Järve tervisemaja teisel korrusel asuvas perearstikeskuses aadressil Ravi 10D. Igal laupäeval on võimalik vaktsineerida Wiru spordikompleksis ajavahemikul kella 10-14. Samuti on võimalik vaktsineerida kodus. Jätkuvad ka Vironia keskuse vaktsineerimiskampaaniad. Oleme loonud vaktsineerimisvõimalusi ka pensionäride päevakeskustes nii Ahtme kui Järve linnaosas. Lähiajal planeerime vaktsineerimispäevi sotsiaalmajas ja keskraamatukogus. Uusi kohti lisandub jooksvalt,” täiendas oma vastust Danilov.

25. veebruaril toimunud volikogu istungi üheks tähtsamaks teemaks oli 19. veebruaril 2014 kehtestatud otsuse muutmine. Muutus puudutab kaheksa aastat vanuritele (62aastased ja vanemad) kehtinud tasuta ühistranspordi kasutamise kellaaegu. Kui enne kehtis tasuta sõidu võimalus alates kella 9-16.30, siis eelnõus pakuti välja, et see võiks olla kella 9-21.

Volikogu esimees Tiit Lillemets ütles volikogu pooldavat otsust kommenteerides, et selline nelja ja poole tunni pikkune soodustuse muutus on kindlasti vanuritele teretulnud, kuid nüüd tuleb linnaeelarves arvestada ka transportettevõttele minevate nähtavalt suuremate arvetega.

Veel arutas volikogu ettepanekut korrastada volikogu komisjonide istungite protokollimist. Volikogu esimees Tiit Lillemets selgitas: „Kohtla-Järve linnavolikogu töökorda muudatus puudutas volikogu põhimääruse paragrahvi 6, lõige 11, kuhu lisati täiendav lause „Koosoleku tehnilise teenindamise ja protokollimise tagab kantselei.”. Linnavolikogu komisjonide töö muutub nii sisukamaks, kuna kõik komisjoni liikmed saavad pühenduda sisulistele aruteludele. Komisjonide protokollide vormistamise tase muutub aga ühtlasemaks, kuna järgitakse üldtunnustatud protokollimise vormistamise nõudeid, täpsustas Lillemets.

Eelnimetatud kaks päevakorraküsimust tõi volikogus välja opositsiooni fraktsioon ja mõlemad leidsid volikogu enamuse toetuse. Tiit Lillemets märgib, et vale oleks arvata, et kohaliku omavalitsuse tegemistes jääb peale ainult koalitsiooni seisukoht – on palju sellist, mille puhul koalitsioon ja opositsioon suudavad ühise keele leida.

Samas ei leidnud siiski kõik hääletamiseks esitatud küsimused üksmeelset poolehoidu. Näiteks ettepanek muuta volikogu esimehe asetäitjate arvu (praeguse kahe asetäitja asemel üks) ei läinud läbi.
Volikogu esimehe Tiit Lillemetsa kõrval jätkavad volikogu aseesimeestena Arne Berendsen, kes on ka eelarvekomisjoni liige, ja Maria Merkulova, kes kuulub veel sotsiaalkomisjoni.

Jana Kuiv

Reklaam