Kohtla-Järve Ahtme linnaosas tegutsev lasteaed Punamütsike tähistas 40. aastapäeva. Juubeli puhul oli majas palju külalisi, kõlasid kenad tervitused ja räägiti uutest huvitavatest projektidest.

Lasteaed on lapse jaoks imeline maailm, kus iga päev on täidetud imelise peotundega. Just lasteaias saab laps oma esimese sotsialiseerumise kogemuse, seal käiakse ühistel jalutuskäikudel ja toimuvad tulevase koolielu esimesed tunnid. Nii saavad lasteaias töötada vaid eriliste oskustega pühendunud õpetajad. Igat last koheldakse lasteaias kui oma isiklikku last.

Punamütsikese lasteaia juht Veera Kulevits on lasteaiatööle pühendunud juba üle 40 aasta. „Tulen tööle suure rõõmuga. Tunnetan, et olen omal kohal. Alustasin kunagi pärast pedagoogilise kooli lõpetamist kasvatajana, kuid nüüd on kõik lasteaia töötajad, kes lastega tegelevad, õpetajad,” räägib ta.

Suurte kogemustega lasteaiajuht Veera Kulevits on veendunud, et vene emakeelega lapsed peavad juba varakult eesti keelt õppima hakkama. Praegu on igas lasteaiagrupis eesti keele tunnid. Töö käib keelekümbluse pilootprojekti alusel, lastega töötavad eesti keelt emakeelena rääkivad õpetajad. Ka lasteaiatöötajad on kakskeelsed – see on hea näide, et keel on eelkõige suhtlusvahend.

Punamütsikese lasteaias on mitmed õpetajad suure töökogemusega. Üks neist on Valentina Mak, kes töötab Punamütsikeses selle avamispäevast alates. Tema arvates on lasteaiatöö saladuseks lapsed, kes lihtsalt ei anna võimalust väsida. Lapsed on nagu energia süütenöörid. Lapsed peegeldavad positiivsust ja tulevikunägemust. Märkimist väärib ka see, et Valentina Mak on oma perekonna töötraditsioonide edasikandja, sest tema ema oli samuti lasteaiatöötaja. Veel ühe näite perekondliku töötraditsiooni jätkumise kohta saab tuua õppealajuhataja Svetlana Podtzepajeva, kes töötab Punamütsikese lasteaias juba üle 20 aasta, sest tema tütar valis samuti lasteaiatöö.

Juubelipäeval on õige aeg vaadata homsesse päeva. Lasteaed Punamütsikest ootavad mahukad remonditööd. Kindlasti toob renoveeritud lasteaed gruppidesse palju uusi lapsi – nõudlus selleks on olemas.

Juubelipidustustest võtsid osa linnavalitsuse esindajad: haridusvaldkonna peaspetsialist Eha Karus, haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu. Kohal oli ka Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets. „Punamütsike on mu südames ja toob meelde keni mälestusi. Siin oli minu mängumaa, nüüd on siin minu lapsed. Loomulikult on siin viimaste aastatega palju muutunud. Mäletan neid aegu, kui töötasin Ahtme ja Oru linnaosade linnapea abina, tol ajal arutasime mitmel korral Punamütsikese lasteaiaga seotud jooksvaid küsimusi,” jagas oma meenutusi Tiit Lillemets.

Praegu on Kohtla-Järvel 14 koolieelset asutust, linnaeelarves moodustavad hariduskulud üle 50 protsendi. Samm-sammult teostatakse hoonete renoveerimist ja nüüd on järg jõudnud Punamütsikese lasteaiani. Volikogu esimees märkis, et vabariigi valitsus eraldas Punamütsikese hoone rekonstrueerimiseks ligi 600 000 eurot.

Kõik sündmused Punamütsikese lasteaias, mis olid pühendatud juubelile, pandi kirja maja ajaloopäevikusse, kuhu tehakse sissekandeid alates 1984. aastast.

Ilja Telnov
Autori foto

Reklaam