Kohtla-Järve linnavalitsuse tellimusel tegi IT ettevõte Datel hoonete ja teiste maapealsete objektide liikumiste jälgimise analüüsi Järve linnaosas. Selleks kasutati Euroopa Kosmoseagentuuri satelliidi Sentinel 1 andmeid ja InSAR meetodit.

InSAR meetod võimaldab satelliidi andmete põhjal tuvastada hoonete ja teiste suurte objektide liikumisi millimeetri täpsusega. Järve linnaosa altkaevandatud alale rajatud Lõuna mikrorajoonis on pikemat aega olnud teemaks maapinna nihkumised ja selle negatiivne mõju kõrgematele kortermajadele. Selle kalinnaosa praod kortermajades juba ammuseks probleemiks.

Kosmoseandmeid kasutades uuris Eesti üks suuremaid IT ettevõtteid Datel oma uudse teenusega Sille Järve linnaosa Lõuna ja Põhja mikrorajooni hoonete ja maapinna liikumisi ajavahemikus 2016 – 2021. Analüüsi käigus tuvastasid Datel insenerid osade kortermajade väiksemaid nihkumisi ja vajumisi. Kohtla-Järve linnavalitsus kasutab kosmosest saadud andmeid analüüsiks ja võrdluseks varem tehtud uuringutega. Andmeid on vaja peale linnavalitsuse ehitusspetsialistide veel korteriühistutele ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.

Kohtla-Järve linnaarhitekti Rita Burenkova sõnul on InSAR meetodi abil tehtud uuringud andnud positiivse tulemuse. “Uuring tuvastas, et Järve linnaosas tervikul asuva Põhja mikrorajooni ja altkaevandatud alal Lõuna mikrorajooni maapinna nihkumine ei ole olulise mõjuga. Analüüsis toodi eraldi välja tõik, et kogu Järve linnaosa ei vaju, vaid leidub ka kohti, kus see hoopis kerkib,” selgitas  linnaarhitekt Rita Burenkova.

Kokkuvõttes kosmoseandmetel põhinev analüüs suuri probleeme ei tuvastanud, pigem kinnitasid mõõtmise tulemused varasemaid maapealseid mõõtmisi. Lisaväärtust annab see, et kosmoseandmete põhjal on võimalik selliseid mõõtmisi automatiseerida ja tulemusi saada oluliselt tihedamalt ja vähem töömahukalt.

Eesti ühe suurema IKT ettevõtte Datel poolt arendatud Euroopa Liidu satelliidi Sentinel 1 andmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem Sille suudab tuvastada suurte infrastruktuuride, nagu näiteks sillad, sadama-, lennujaama ja kaevandusalad ning suurhooned, nihkumise või vajumise kuni ühe millimeetri täpsusega. Uudne teenus aitab ennetada infrastruktuuride lagunemisest tulenevaid õnnetusi ning suurendab seeläbi ühiskonna turvalisust.

Allikas: Kohtla-Järve Linnavalitsus

FotoESA / ATG Medialab

Toimetuse kommentaar: Sentinel-1 on missioon, mille täiskonstellatsioon koosneb kahest teineteise suhtes 180° nihkega asetsevast satelliidist. Koos töötades annavad nad Maast täispildi iga kuue päeva järel. Satelliidid kannavad SAR-seadet (sünteetilise avaga radar), mis võimaldab iga kuue päeva järel teostada mõõtmisi ka läbi pilvede ja öisel ajal. SAR mõõdab C-lainealas ning selle parim ruumiline lahutusvõime on 5 meetrit, suutes katta kuni 400 km laiuse riba. Praeguseks on orbiidil Sentinel-1A (aprill 2014) ja Sentinel-1B (aprill 2016), millega saavutati ka missiooni täiskonstellatsioon. Sentinel-1 satelliidid võivad mõõta väga erinevates režiimides ning sellest oleneb ka saadud andmestiku kasutatavus – näiteks jääseireks, kiireks reageerimiseks hädaolukordades, üleujutuste, maavärinate või muude looduskatastroofide korral. Sentinel 1 on peamine ookeanide ja Arktika piirkonna vaatlusandmete allikaks.

Reklaam