20. mai läheb kindlasti Kiviõli linna ja Lüganuse valla ajalukku. Linn juba varsti saab Siseministeeriumi tellimisel 2023. aastal valmiva Kiviõli Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone. Nüüd on ehitus jõudnud nurgakivi pidulikule panekule. Üle 100 aasta saab Kiviõli päris uue ühiskondliku hoone.

Sellel aastal algasid Ida-Virumaal kahe uue ühishoone ehitustööd – Kohtla-Järvel ja Kiviõlis. Ühishooned peaksid alustama klientide teenindamist järgmise aasta kevadel. Kiviõli maja valmib 2023. aasta märtsis ja Kohtla-Järve hoone peaks valmis saama kuu aega hiljem.

Koos ehitustöödega on mõlema uue hoonega seotud ka kaks välja kuulutatud kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus tulevastele ühishoonetele. Kiviõli ühishoone kunstikonkursi kavandite esitamise aeg on 17. august. Konkursi võidutöö autoriga sõlmitakse

leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 39000 eurot. Kohtla-Järve kunstikonkursi korraldajad ootavad eskiise ja ideekavandeid 31. augustiks 2022. Võidutöö autoriga (autoritega) sõlmitakse leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 60000 eurot.

Kiviõli ühishoone arhitektuurne välimus on loodud konkreetselt antud asukohta arvestades, olles linna sissesõidul Ida-Virumaa poolt üks esimesi tervitajaid peatänava ääres. “Turvatunde tagamine on praegusel ajal muutunud iseäranis oluliseks ja keskseks väärtuseks. Usun, et uus hoone pakub siin töötavatele inimestele igakülgselt motiveeriva ja kaasaegse töökeskkonna. Oleme projekteerimisel silmas pidanud, et hoone oleks piirkonna inimestele sobiv ning sulanduks siinsesse keskkonda hästi,“ sõnas nurgakivi panekul Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin,“ lisas ta.

Kiviõli ühishoone nurgakivi paneku tseremooniast võtis osa ka Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann, kes mainis etpäästeametile on väga oluline oma töötajate tervis ja rahulolu töötingimustega.Meie päästetehnika ja varustus on kallis, mistõttu tuleb seda hästi hoida ja hooldada. Uued majad tagavad selleks vajaliku toimepidevuse, sest on varustatud generaatoritega. See tähendab, et me saame paremini hakkama. Kui elekter kaob, siis meie hoonetes on vool olemas, lambid põlevad ning garaažides ja hooldusruumides vajaminev tehnika töötab. Samuti on uutes ruumides paremad olme- ja töötingimused,” ütlesHolzmann.

Valmiv ühishoone on järjekordne oluline samm Virumaa ja Kiviõli inimeste turvalisuse suurendamise suunas. Hetkel Kiviõlis asuv politseihoone on küll kasutuskõlblik, kuid ei vasta enam ammu tänapäeva standarditele ja töökeskkonna nõuetele.

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser oma sõnavõtus rõõmustes selle üle, et  Lüganuse vald lõpuks saab omale uue ning äärmiselt vajaliku ühiskondliku hoone. Uues hoones on mõeldud oluliselt parematele sportimis-, olme- ja töötingimustele ning tehnika hoiustamise ja hoolduse võimaltele. Hoonesse tuleb mahukas õppeklass ja torulift, lisaks ka hõivekiosk, ohvriabi kabinet, vestlus- ja menetlusruumid, õppeklass, jõusaal, garaaž, riietusruumid pesemisruumide ja saunadega. Ühishoone ruumides on rakendatud saastunud ja saastevaba pinna kontseptsiooni, mis ida piirkonnas esimest korda kasutati Sillamäe ühishoones.

Hoone rajamine on kaua oodatud ja kahtlemata oluline nii Kiviõli linna, kui kogu Lüganuse valla jaoks. See toob vajalikud teenused kohalikele inimestele lähemale, loob turvatunde ning teeb asjaajamise lihtsamaks ja mugavamaks.

Nagu on saanud tavaks müüriti nurgakivisse ajakapsel, kuhu paigaldati vallaleht, valla vapiga rinnamärk ja muud päästeteenistusega ja politseitööga seotud suveniirid.

Kiviõli ühishoone nurgakivi paneku tseremooniast võtis osa ka EV siseminister Kristjan Jaani, kes põhjendas uue hoone vajadust piltliku võrdlusega praeguse Kiviõli komandohoone olmeruumide “hiilgusega” ja sissevajuva katusega.

Laruissa Kaljurand

Foto Riigi Kinnisvarahooldus

Reklaam