Kohalike omavalitsuste valimistulemuste põhjal võime kinnitada, et Kohtla-Järve elanikud ei andnud enam Keskerakondlastele võimalust juhtida linna ainuisikuliselt nagu see oli olnud palju aastaid järjest. Kuid samuti ei õnnestunud luua täiesti uut juhtimisliitu ilma Keskerakondlasteta. See lagunes kohe pärast koalitsioonileppe allkirjastamist. Praeguste rahvasaadikute kinnistunud ambitsioonide ja ilmselgete liidrite puudumise tõttu jagada võim nelja valimisliidu vahel on praktiliselt utoopiline ettevõtmine. Kuid jagada võim ka kolme vahel paistab  olevat  samuti päris keeruline. Viimane Kohtla-Järve volikogu istung viis poliitilise  kriisini vormistamata koalitsioonis. Lagunemine algab seal, kus juriidiliselt pole veel midagi sündinudki. Mis juhtus? Kuidas näeb edasist arengut Kohtla-Järve valimisliidu „Progress“ volikogu liige ja volikogu aseesimees Maria Merkulova?

– Maria, mis toimub Kohtla-Järve linnavolikogus? Kas linnarahvast ootab ees Kohtla-Järve linnavõimu „halvatus“?

– Võimu „halvatust“ toimuda ei tohi. Muudatused linna juhtimise struktuuris pole kriitilised. Kahe aselinnapea ametikoha koondamine ei saa halvata linna juhtimist isegi lühikeseks ajaks. Selle loo algus ulatub valimiseelsesse perioodi, valimisliidu „Progress“ valimiseelsete lubaduste aega. Siis me lubasime linnarahvale, et viime läbi põhjaliku Kohtla-Järve linna juhtimise efektiivsuse ja vahendite mõistliku kasutamise analüüsi. Selline koondamine aitab linnal aastas kokku hoida 120 000 eurot, mis on praegusel keerulisel ajal suur kokkuhoid. Nelja aastaga moodustab see summa üle poole miljoni. Olen tänulik kõikidele rahvasaadikutele kes toetasid seda ettepanekut ja aitasid täita valimiseelset lubadust.  Üllatas sotsiaaldemokraatide, kes esinevad kogu aeg linna eelarve kulutuste mõistliku ja säästliku kasutamise teemal, hääletamisest kõrvalejäämine. Aga tänud ka nendele et ei toetanud keskerakondlasi omadele töökohtade säilitamisel.

– Valeri Korb, kes oli siiani Keskerakonna liider, avaldas arvamust et linnale tekitati kahju kui loobuti kogenud spetsialistidest.

– Ma ei kavatse vaidlustada Ljudmilla Jantšenko kompetentsi ja kogemusi. Kindlasti on ta kogenud finantsjuht. Kuid kõigi meie jaoks saabub ükskordaeg mil tuleb anda teed noorematele. See on elu seadus. Olen kindel,et noored keskerakondlased võtavad suure tänutundega vastu Ljudmilla ja Valeri Korbi nõuandeid ja soovitusi. Tuleb aru saada, et linnavalitsus pole Keskerakonna ainuisikuline asutus, mida jagada omade vahel, vaid see on kõikide rahva poolt valitud erinevate valimisliitude ühiselt juhitav omavalitsus.

– Arvestades linnavolikogu liikmete arvu on Keskerakonnal Kohtla-Järve linnas kõige suurem rahva toetus, loogiline oleks arvata et Keskerakonda usaldatakse rohkem kui teisi.

– Kõik see on suhteline. Vastupidi, viimastel hääletamistel oli näha, et mitte kõik Keskerakondlased ei mõtle šabloonselt nagu neile on ette öelnud  vanemad tegijad. Paljud pole nõus ühtede ja samade linnajuhtide klammerdumisega valitsemise  külge. Areng toimub läbi uuenduste ja see puudutab ka personalipoliitikat. Me räägime pidevalt vajadusest kaasata juhtimisse linna noori, samas  ei lase neid sinna lähedalegi. See oli Keskerakonna kohaliku piirkonna otsus, kuigi näiteks Tallinnas on noored pealinna juhtimisse kaasatud ning seal on juba  rida andekaid noori linnajuhte. Sellest ka loogiline tulemus, lõhestumine meie Keskerakonnas. Raske on mõista Valeri Korbi muutunud retoorikat. Valimiskampaania ajal rääkis ta just asetäitjate vähendamise vajadusest aga võimule tulles unustas need lubadused. Olles linnas võimul üle kahekümne aasta on Valeri Korbi „kaasvõitlejad-sõbrad“ hakanud linna võimu käsitlema kui mingit eraäriühingut ning ma kujutan ette kui raske on nüüd sellest loobuda. Ma loodan väga, et emotsioonid vaibuvad ja vanemate Keskerakondlaste kogemus kulub linnale ära mõistliku  kompromisslahenduse leidmiseks antud olukorras. Ees seisab võimu reorganiseerimine meie linnastruktuuris.

– Tahaks põhjalikumalt teada , milles seisneb muudatuste sisu?

Valeri Korbi (Keskerakond) ainuvalitsemise ajal loodi Kohtla-Järve linnas kunstlikult uusi kõrgeid ametiposte oma võitluskaaslastele, kes tegelikult  linna arengut märgatavalt edasi ei viinud. Seda kritiseerisid paljud Kohtla-Järve linna elanikud. Ei saa kogu aeg ignoreerida elanike arvamust ja niipea kui tekkis võimalus kasutasime me seda olukorra parandamiseks. Siin pole jutt persoonidest nagu mõned arvavad,  vaid tegu on põhimõttes – kas see on linnale kasulik või kahjulik! Linna arenguga hakkab tegelema linna eriteenistus mida asub juhtima aselinnapea majanduse alal. Finantsküsimustega  hakkab tegelema linna finantsteenistus mida asub juhtima ja meie arust peakski juhtima linnapea. See reorganiseerimise projekt on praegu linnavalitsuses töötlemisel ja lähiajal esitab linnapea selle volikogule kinnitamiseks. Samuti analüüsitakse 25 raamatupidaja tööülesandeid ja vajadust nii suure finantsteenistuse järgi nagu seda praegu on.

– Milline on valimisliidu „Progress“ saadikute potentsiaal ja millised on teie prioriteedid?

– Ei ole vaja tögada, faktiliselt on meid kaks, aga meie seisukohad on linnas kõigile arusaadavad ja prioriteedid linnaelanikele selged. Kommunaalteenuste, toiduainete, tööstuskaupade, energiakandjate kallinemise ajal tuleks rõhuasetus suunata sotsiaalvaldkonnale, toetust vajavate linnaelanike kaitsele. Seda mõistavad ka enamus meie rahvasaadikuid. Nemad on valmis vastu võtma otsuseid linna kulutuste kärpimiseks. Seda toetavad ka osa keskerakonna saadikutest, mis jätab meile lootust ja tõstab optimismi. Me saame aru valijate erilisest  huvist meie vastu, sest just meie esindaja täidab sotsiaalvaldkonnas abivallavanema ametikohta, mis on praegu eriti oluline.

– Mis te arvate, kas  ei saabu Kohtla-Järvele samasugune ebastabiilsuse periood nagu seda oli eelmisel valitsemise ajal Jõhvis kui võim muutus pea iga kvartal?

– Ma loodan, et ei. Meil tekkisid partnersuhted valimisliiduga „ Restart Kohtla-Järve“, kohalike  Reformierakonna saadikutega ja osade kainelt ning vastutustundlikult mõtlevate Keskerakonna saadikutega. Esialgu kompavad meid ka Sotsiaaldemokraadid. Loodan, et varsti võtavad nad aktiivse hoiaku ja ühinevad vajalike otsuste hääletamisel. Sellise koosseisuga on volikogu liikmed  suutelised vastu võtma linnale vajalikke otsuseid. Kes ei nõustu töötama linna hüvanguks, see jääb poliitilisele teeäärele.

Vestles Andrei Ilnitski

Reklaam