Mustus, teritooriumi korrastamatus on saanud Jõhvi põhiprobleemideks. Kuhu ka pole pöördunud pettunud Jõhvi elanikud, et valla ametnikud lõpuks tööle hakaksid ja oma põhilisi tööülesandeid täidaksid. Rahvateenrite vastused olid umbes sellised: välja on kuulutatud uued konkursid, töötama hakkavad väärilised § rmad, kes kindlustavad kõikide lepingust tulenevate tingimuste täitmise ja kõik saavad õnnelikuks! Ja nii alates veebruari kuust.

Ja lõpuks kauaoodatud sündmus: konkursi tulemused tehti teatavaks. Siin võiks ka rahulikumalt hingata, et Jõhvi saab puhtaks ja heakorrastatuks nagu varemgi. Kuid… väärilist puhtust nagu polnud, nii ka pole. Mis juhtus? Millised lubadused veel tulevad ametnikelt? Ka talv pole mägede taga.

Valla majanduskomisjoni 25.juuli istungil püüdsid selle liikmed saada valla ametnikelt selgitusi sellel teemal. Kui uskuda komisjoni koosoleku protokolli, siis vallavanemat ennast sellel koosolekul ei olnud. Millisel põhjusel – pole teada.

Komisjoni esimees Paul Paas tutvustas vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsuseid, mis puudutasid kuni 2026.aastani tehtavate teedehoolduse ja heakorratööde hanget ja kolme vaidlustajat firmat, kes ei nõustunud hanke tulemustega ning vaidlustasid need ja võitsid. See tähendab, et hanked on suure küsimärgi all. Ka hangete edasikaebamisega tekkinud firmade kulutused peab nüüd kinni maksma Jõhvi vald oma eelarve vahenditest ja see summa on üle 8000 euro.

Abivallavanem majanduse alal Arvo Aller teatas õigustuseks, et pole nõus VAKO otsusega ja oleks otsuse edasi kaevanud, kuid vaidlustamine võib venida nii pikaks ja pole mõistlik ning võib ohtu seada hooldustööde tegemise Jõhvi linnas.

Koosolekul esitati valla amtenikele Arvo Allerile ja Arno Uprusele väga palju küsimusi: kinnikasvanud koerte jalutusväljak, vilets hilinenud niitmine, koristamata teed ja kõnniteed, prügi koristamine, laste mänguväljakud, lõhutud istepingid ja halvasti hooldatud kalmistu… Kõik vastused kõlasid umbes nii: vaatame üle, parandame, teeme korda, võtame teadmiseks.

Kuid üks abivallavanema vastus pani eriti imestama, kui Paul Paas küsis, kes peab tänavakive hooldama ja puhastama ning sai vastuseks, et konkursi tingimustes neid pole ja seda tööd tegid õpilasmalevlased, keda sellel aastal polnud?!

Abivallavanema vastus on vääriline rubriiki „ meelega ei mõtleks välja!“ Kivid puhastavad lapsed, kiriku juures korjavad prügi koguduse inimesed, liuvälja teevad lumest puhtaks lapsevanemad oma lastega – ja ongi osa kommunaalprobleemidest lahendatud! Võib-olla ka vallavanem oma asetäitjatega, kes saavad head palka, võtavad kätte luuad?

Majnduskomisjoni esimees Paul Paas kommenteeris toimuvat kui valla ametnike nõrka tööd. Ta sai samuti palju kriitilisi märkusi korteriühistutelt ja linnaelanikelt Jõhvi ebarahuldava teedehoolduse, haljastuse jne. küsimustes ning arvab, et tekkinud probleemid tuleb lahendada võimalikult kiiremini ja kvaliteetselt.

Valla elanikel jääb üle ainult oodata ja loota, et vähemalt talveks saab olukord teedehoolduse ja koristuse küsimustes lahendatud ning Jõhvi saab puhtaks ja teda ei nimetata enam „prügila pealinnaks“. Valla võimudel tuleks aga mitte anda lubadusi, vaid hakata tööle!

PANORAMA

Foto arhiivist

Reklaam