Jõhvikad fraktsioon pöördus vallavalitsuse poole järelpärimisega elanikelt tulnud probleemide lahendamiseks, mis on seotud aiandusühistuga Virumarja. Aiandusühistu moodustati veel nõukogude ajal, mil eraldati suvilate krunte mäenduses töötavatele Kohtla-Järve elanikele. Teatud aja möödudes hakkasid mõned suvilate omanikud seal elama aastaringselt, registreerides ennast Jõhvi valla Kahula küla elanikeks. Ja loomulikult pöörduvad nad nüüd tekkinud probleemide puhul Jõhvi vallavalitsuse poole, kus tihti ei pöörata neile tähelepanu.

Nii oli ka aiandusühistu peateega, mille hooldamise küsimus on siiani lahendamata. Seetõttu ei ole sinna ka võimalik organiseerida ühistranspordi liiklust, kuigi aiandusühistus on üle 150 elamutega kinnistu. Ühistus on ka erinevatel põhjustel kasutamata maju (suvilaid). Selle aasta mais jäi peremeheta üks maja krundil Nr105, mis anti üle Jõhvi vallale. Pikka aega hooldamata ehitis hakkas lagunema ja seab reaalsesse ohtu naabruses elavaid inimesi. Pöördumised Jõhvi vallavalitsuse poole tulemusi pole andnud. Ametnikud lihtsalt ignoreerisid probleemi, andes inimestele tühje lubadusi. Seejärel pöördusidki inimesed abi saamiseks fraktsiooni Jõhvikad poole. Evelin Danilov tegi vastava järelpärimise. Sellele saadi ametlik vastus, et vald on probleemiga kursis ja lähimal ajal viiakse läbi vajalikud tööd ohu eemaldamiseks laguneva hoonega krundil. Edaspidi saab see krunt endale uue omaniku.

Andrei Ilnitski

Autori foto

Reklaam