13.oktoobril toimus järjekordne Jõhvi Vallavolikogu istung. Päevakorras oli 13 punkti.Esialgse väljakuulutatud päevakorra esituste järjekorras tehti muudatus ja viimane punkt, järelpärimistele vastamine, tõsteti teiseks. Esimene punkt oli informatiivne ja puudutas volikogu infosüsteemi VOLIS kasutamist. Teise punktina vastas vallavanem 15.09.2022.a. esitatud järelpärimistele. Kolmanda punktiga kinnitati Jõhvi valla Arengukava 2023-2030.a koos eelarve strateegiaga. See oli teine lugemine. Neljandas punktis kinnitasvallavolikogu enamushäältega kolmanda lisaeelarve. Viies punkt käsitles „Jõhvi valla  hankekorra“ muutmist, mis samuti võeti vastu.6.punktina hääletati „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhendi“ muutmist. Järgmises punktis muudeti detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamisega seotud kulutuste kandmise korda. Kaheksandas punktis paluti volikogultluba vallavanema rendiautouue hanke korraldamiseks järgmisel aastal,kuna rendilepingsellele autolelõpeb järgmise aasta juulis.

Üheksanda punktiga palus vallavalitsus volikogult luba kohaliku regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse taotlemisevolitust. Saadikud toetasid ettepanekut. Järgmisepunktina taotleti „Jõhvi kalmistu kolumbaariumi haldusülesande täitmiseks volitamine ja kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine“ muutmist. Lühidalt öeldes,kolumbaariumi asukoht plaani järgi ei vasta tegelikkusele ja nüüd taotletakse seda muuta või parandada. Taotlust toetati. Üheteiskümnendas punktis sooviti kinnitada pikaajalise kohustuse võtmine, mis oli seotud filmifondiga,milles osalevad ka teised omavalitsused sealhulgas ka Jõhvi 7500 euroga aastas.  Leping Ida-Virumaa ettevõtluskeskusega lõpeb sellel aastal ja nüüd tuleb otsustada, et kas seda jätkatakse toetama.  Rahvasaadikud otsustasid jätkata toetuse eraldamist filmifondile.  Kaheteiskümnendas punktis määrati vallavolikogu esindaja Jõhvi Lasteaiad hoolekogusse ning viimases punktis räägiti kosseisulise muudatuste tegemisest majandus-ja eelarvekomisjonis. Järgmisevolikogu kokkukutsumise tähtajaks määrati 17.november ning etteruttavalt mainis volikogu esimees, et aastalõpu volikogu jääb neljandale detsembrikuu nädalale.

PANORAMA

Reklaam