Kui vallaelu arengutega kaasa ei taheta minna siis on täiesti loomulik, et selline vallavalitsus vahetatakse välja. Nii on juhtunud ka Jõhvis valitsevate juhtidega ja mitte üks kord. Tavakodanikule ei ole nii tähtis, kes konkreetselt istub vallavanema toolis, olulisem on ikkagi see, mida see inimene oma ametipostil teeb või mida ta tegema peaks, aga ei tee.

Iga omavalitsuse prioriteet nr 1 on ikkagi oma valla või linna arengutele suunatud tegevus. Neist ülitähtis on oma territooriumil uute töökohtade või uute ettevõtete tekkimise soodustamine. Kuna Eesti elanikkond ei suurene nii kiiresti nagu lõunamaa ja idamaaa riikides siis probleemiks jääb elanikkonna vananemine ja noorte äravool suurtematesse linnadesse ja isegi teistesse riikidesse. Esimeseks põhjuseks miks noored sõidavad ära ongi töökoha puudumine oma kodu lähedal. Omavalitsused ise uusi ettevõtteid ei loo ja uusi töökohti samuti. Sellepärast on ülioluline, et kohalikud vallavalitsused ja vallavanemad ei takistaks ning ei pidurdaks ettevõtlike inimeste algatusi uute töökohtade loomisel vallas. Nüüd olemegi jõudnud põhjusteni, miks  viimane vallavanem ja abivallavanemad pidid lahkuma oma ametist. Vaatamata sellele, et Jõhvi linn sai endale ilusa valla suurima kaubanduskeskuse ja kinomaja, vallavõimud ei suvatsenud välja anda ettevõttele tegevuse sujuvaks jätkamiseks  kasutusluba. Ettevõte pöördus kohtusse oma õiguste kaitseks, aga vallavalitsus pole isegi järelpärimisele vastust andnud. Sama lugu on uue Jäähalli ehitusega, mis annab juurde päris tosina uusi töökohti Jõhvi vallas. Vallavalitsus juba veebruari kuust ei vasta arendaja taotlusele projekteerimistingimuste väljastamiseks Jäähalli projekteerimistööde alustamiseks. Ja ei olegi enam küsimus selles, kas ehitada uus jäähall Pargikeskuse territooriumile või mujale Jõhvi linna. Vallavalitsuse ametnikud ainult noogutasid peaga.

Nüüd on võim muutunud ja vallavanemaks kutsuti inimene Valgast, sest kohalike hulgast selle volikogu koosseisu liikmed väärilist kandidaati kohapeal ei leidnud. Möödas on alles kaks nädalat, aga esimene positiivne sõnum on Jõhvikateni jõudnud. Jõhvi kavatsetakse ehitada kinnine jalgpalli spordihall ja selle maksab kinni riik. Maksumus üle 1,5 miljoni euro. See tähendab meie jaoks samuti uusi töökohti ja kindlasti mõjub positiivselt linna arengule. Muidugi see toob juurde ka uue kuluartikli kohalikule omavalitsusele, sest halli tuleb ülevalpidada ja majandada, kuid kasusaajate hulk selle juures on palju kordi suurem kui see raha, mis kulub tema ülalpidamiseks. Positiivne on uue vallavalitsuse otsus taastada  päevakeskuse administratori ametikoht, sest umbes kolmesaja allkirjaga inimeste palvekirjale tuleb ikkagi reageerida objektiivselt, mida uus vallavalitsus ka tegi. Juba algasid läbirääkimised uue Jäähalli ehitajaga, mis on hea märk, et projektiga minnakse ikkagi edasi. Jõhvi Hooldekeskusele leiti täiendavat raha piirdeaia ja grillehtla paigaldamiseks, mis tõstab vanurite elukvaliteeti ja turvalisust. Eriti praegu CORONA puhangu ajal on kinnine sisehoov hädavajalik vanurite värskes õhus viibimiseks. Positiivne on ka see, et uus võim otsib võimalusi ettevõtluse toetamiseks, nagu nende ettevõtjate toetamine, kelle eesmärgiks on avada Jõhvis IT õppeasutus kas IT Kolledž või midagi sarnast.

Esimeste probleemide arutelul on räägitud ka Jõhvi Tööstuspargi arengute toetamisest. Jutt ei käi rahalisest toetusest, aga pigem vahendaja ja garantii andjate leidmise rollist ettevõtjatele.Uus vallavanem tundub olevat inimene, kes eelistab rohkem ringi liikuda ja oma silmaga situatsiooni jälgida kui, et istuda kabinetis ja kohvi juua. Uus vallavanem  tegeleb aktiivselt spordiga ja ametisse astumisel saatis selge sõnumi, et on valmis koostööd tegema ka valla opositsiooniga. Nii peabki olema. Oluline, et koondada kõik valla arengule suunatud  innovatiivsed ettepanekud ja üritada neid ellu viia. Ei ole tähtis, kas ettepanek tuleb koalitsioonilt või oppositsioonilt. Kõvasti kriitikat saanud Jõhvi volikogu liikmed on aga paljudes küsimustes ühesugusel seisukohal,  nagu lastemänguväljaku ehitamine Rakvere tänavale, nagu endise limonaaditehaseäärse ühesuunalise tee muutmine kaherealiseks, nagu lemmikloomade kalmistu rajamise küsimus Jõhvi valda  jne.

Tahaks loota, et uuel valitsusel jätkub energiat ja kompetentsi, et Jõhvi pooleliolevad projektid edukalt lõpule viia ja uued projektid käima lükata. Selleks püüame ka meie omalt poolt kaasa aidata.

Arthur Seppern,
Jõhvi Volikogu
Keskfraktsiooni esimees

Reklaam