24.septembril toimunud võimuvahetus Jõhvi vallas ei toonud kodurahu kahe vastasleeri – koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Seda viimast ilmselt ei tule ka tulevikus. Peaaegu 3 kuud võimul olnud „vinigreti koalitsioon“ pärast võimu kaotamist ei kavatse sellega kuidagi leppida ja loodab võimu tagasi pöörata.Võimuvõitlus taas ägeneb, seda ka sellepärast, et lähenemas on juba järgmised valimised ja võib-öelda, et uus valimiskampaania on juba alanud. Nii, et massilise kriitika alla sattuvad taas koalitsioonijõudude liidrid nagu keskerakondlasest Martin Repinski ja fraktsiooni „Jõhvi Meie Kodu“ liider, ärimees ning meie tänane vestluskaaslane Nikolai Ossipenko. Järjekordne skandaal – Repinski vastane kampaania kohalikus ajalehes. Ka teie kohta väga solvavad väljaütlemised. Milles on asi ? Mis toimub?

(Naeratab) Siin on kõik väga lihtne. See ajaleht „väga armastab“ mind.Tundub, et sama palavalt nad on hakanud armastama ka Martin Repinskit.Ma oleksin väga üllatunud kui seal oleks kasvõi üks positiivne sõna minu kohta. Aga selles pole midagi uut. See on normaalne.Olen väga tänulik neile tasuta reklaami eest. Nagu väidavad tuntud poliitikud, et pole tähtis mida räägitakse, peaasi, et räägitakse.Nii,et teha iseendale reklaami , kirjutada mingeid artikleid, ise finantseerida neid,  ei olegi vaja,  kohalik ajaleht saab sellega ise kenasti hakkama, mille eest olen neile väga tänulik.Ka kohaliku ajalehe tiraaž kohe kasvab kui nad kirjutavad järjekordset solki minu kohta. Hullem oleks kui üldse poleks kirjutatud, nagu mind polekski olemas või oleksin kusagile ära kadunud või juba surnud. Aga nii, täitsa elus ja olemas, ajaleht kinnitab, et tegelen äri-ja poliitikaga. Halb reklaam- ka reklaam! Tähendab kui mind ja Martinit mäletatakse, siis ka austatakse, hinnatakse, meiega arvestatakse. See on nagu lakmusepaber, mis näitab suhtumist meisse. Milleks kirjutada inimestest, kelle vastu puudub avalik huvi, sellepärast nagu ma juba mainisin, meid armastatakse ja austatakse.Aga rahvas ise otsustab – kes on kes?

– Ja ikkagi, miks teie arvates on nii palju ka suhtlusvõrgustikus neid, kes ei armasta Martin Repiskit? Martin Repinski tõi ju Jõhvi valda 10 miljoni euro eest täiendavaid investeeringuid riigi eelarvest, pluss 1,5 miljonit eurot uue kinnise spordihalli ehituseks, mis on esimene selletaoline Ida-Virumaal jalgpalli jaoks. Kuid isegi selline positiivne sõnum ei rõõmusta ei opositsiooniliikmeid ega ka kohalike ajakirjanike, kes põhjendavad seda eelnevate vallajuhtide saavutusena, mis nüüd Mratin Repinskile osaks saavad. Missugune on aga teie arvamus?

– Mina pole lugenud palju Jõhvi vald täiendavaid investeeringuid on saanud tänu Martin Repinskile, kuid tema töötamise ajal riigikogus ja Jõhvi Vallavalitsuses oli tehtud väga palju märkimisväärseid asju.Kui iga riigikogu liige või need, kes teda kritiseerivad oleksid ka ise vähemalt poolegi sellest ära teinud, oleksid kindlasti paljud sotsiaalprobleemid Jõhvi vallas lahendatud. See, et nende küsimustega tegelesid paljud eelkäijad, siis tegeleda nad ju võisid ja võivad ka tulevikus, kui palju aega tahes, aga tulemust ju polnud siis  ja ei tule seda nendelt ka tulevikus.Tuleb aru saada, et investeeringuid soovivad kõik omavalitsused, aga siin on oluline osata tõestada, et just siia Jõhvi on neid hädasti vaja, mida tegi edukalt Martin Repinski.

– Kuidas ka ei oleks, aga kohalik ajaleht ja opositsioon püüavad visalt mõjutada kekserakonda, et see Repinki vaibale kutsuks ja keskerakonnast ka välja heidaks?

–  Mina olen parteitu inimeneja, mul ei ole mingit õigust ega soovi sekkuda Eesti Keskerakonna asjadesse. Küll erakond ise otsustab, kes on kes ja kus lihtsalt tühja jooksmine, kus aga normaalne töötegemine.

– Lakkamatu negatiiv ka uue vallavanema Jüri Konradi suhtes. Kas teie olete juba kohtunud uue vallavanemaga?

– Ei, mina ei ole temaga kohtunud, sellepärast kahjuks ei oska tema kohta midagi öelda. Tean ainult seda, mida ajaleht on tema kohta  kirjutanud. Kuna ta on Keskerakonna ja Martin Repinski poolt soovitatud inimene, siis võiski arvata, et kohalik leht tema kohta midagi head ei kirjuta ja kõik saavad sellest aru. Kui aga tuli jutuks Jüri Konradi kandidatuur, siis küsisin Lõuna-Eesti tuttavate käest tema kohta mingit  infot. Teda iseloomustati positiivsest küljest, kui normaalset meest, sportlast ja loomingulist isiksust. Tahaks väga , et ta lõimuks kohaliku Jõhvi kollektiiviga. Usun, et temast on Jõhvi valla jaoks kasu. Jälgides tema esimesi samme, siis võib öelda, et ta lülitus kiiresti ja aktiivselt tööprotsessi.

– Tundub siiski, et Jõhvi on oma juhtidest tühjaks jäänud, et kutsume siia valitsejaid mujalt Eestist.

– Ei, ei ole tühjaks jäänud. Lihtsalt tegime seda meelega, et maandada kohalike pingeid: kuna kõik olemasolevad kandidaadid ei sobinud, olid halvad. Tähendab, et häid polegi.

– Aga kas te kuulsite seda, et osa opositsioonis olevaid rahvasaadikuid pöördusid Valga ametnike poole kompromati kleidmiseks Jüri Konradi suhtes?

– Jah kuulsin küll. Jumal mõistku neid! See näitab seda, et nad üldse ei mõtle Jõhvi peale, vaid ainult selle peale, kuidas solvata  inimest,  kes pole jõudnud töölegi asuda.

– Miks teie, kui fraktsiooni liider, pole siiamaani kohtunud uue vallavanemaga?

– Ei ole kohtunud ja võib-olla ei kohtugi, sest ei taha kompromiteerida ei teda ega ka ennast. Ma ei taha, et tekiks uus kuulujutt, et vallavanem käib minu juures juhiseid saamas. Nagu seda on kirjutanud paljudel juhtudel kohalik ajaleht ja kommenteerinud opositsioonipoliitikud. Mina sellistes kohtumistes midagi halba ei näeks.Arvan, et praegu on vallavalitsuses piisavalt kompetentseid inimesed, et nii vallavanem ise, kui abivallavanemad. Meid on siiamaani süüdistatud, et Jõhvit juhivad vene põhikeelega ametnikud. Praegu on kõik kolm eestikeelsed. Mitte nii, nagu oli vinigreti kolaitsiooni ajal, kui abivallavanem rääkis venekeelsete eakatega ainult eesti keeles ja lõpus küsis, kas keegi vajab tõlki või ta ise tõlgib oma jutu ümber. Eakatesse tuleks ikkagi suhtuda suurema lugupidamisega, aga mitte üleolevalt ennast kiites ja teisi alandades. Erinevalt nendest ametnikest uued juhid ikkagi kõigepealt küsivad inimestelt, millises keeles oleks nendel kergem ja arusaadavam vestelda, allas siis alustavad vestlust.See näitabki suhtumist inimestesse, sisemist kultuuri ja kasvatust.

– Ei saa jätta küsimata ka intsidenti, kus Maris Toomel andis prokuratuuri sisse korruptsioonikahtlustusega kaebuse Jõhvi Vene Põhikooli direktori Irina Šulgina peale. Avaldusele kirjutasid alla veel 6 opositsiooni liiget.Korruptsiooni sisu seisneb selles, et koolis töötavad direktori sugulased. Ja kui varasematel aegadel loeti prestiižikaks ja toodi välja eeskujuks sellise dünastia jätkamise traditsiooni ühes kollektiivis pereliikmete töötamise näol, siis nüüd nähakse selles korruptsiooni. Samas Irina ise nimetab seda poliitiliseks kiusamiseks. Rahvas aga räägib, et sellise käiguga üritab Maris Toomel ise selle kooli direktori ametikoha endale saada. Kuigi praeguseks on selge see, et kui Irina oleks liitunud opositsiooniga, aga mitte koalitsiooniga, siis mingit korruptsioonikaebust poleks tehtud. Kuidas teie arvate?

– Ma ei tea, mida räägib rahvas ja ei tahagi teada, tean ainult ühte, et Irina Šulgina on väga hea koolidirektor. Ta on omal kohal, mida mulle on rääkinud korduvalt ka paljud lapsevanemad. Tean veel seda, et ta oli ka pikka aega töötanud  õppealujuhatajana teises  koolis, kus õppis muuseas ka minu tütar.Ja siis ta oli suurepärane pedagoog ja väga hea oma ala spetsialist. Aga see, mida kirjutab kohalik ajaleht on minu meelest lihtsalt räpane propoganda. Kui Toomel töötas vallavalitsuses siis nad kõik kiitsid Irinat ja olid kõigega rahul. Tasus Irinal hääletada umbusalduse poolt, kui temast sai kohe korruptsionäär ja paha direktor.Kohe hakkas ka erapooletu kohalik ajaleht teemat üles võtma ja inimest poriga üle kallama.Mina nimetaksin seda kahepalgelisuseks. Nii ei ole ilus ja aus teha. Ma olen kindel, et seal ei ole mingisugust rikkumist ja kui tõesti peaks prokuratuur seda asja hakkama uurima, usun, et nad teevad õiged järeldused.Kahju, et opositsiooniliikmed mustavad Jõhvi valda, Jõhvi koolidirektorit, poristavad kooliperet ja kollektiivi. Loovad väga ebameeldiva õhkkonna ka õpilaste jaoks koolis. Elus on kõik korraldatud nii, et kõik tuleb ükskord inimesele tagasi, nii hea, kui ka halb ja seda ei reguleeri mitte meie, vaid kõrgemad jõud.Sellepärast ei tahaks rohkem sellest ebameelsivast asjast rääkida.

– Teie fraktsioon“Jõhvi Meie Kodu„ kaotas veel ühe liikme, kes jooksis üle tollase koalitsiooni punti, praegu siis opositsiooni poole peale. Sama tegi ka üks asendusliige. Kas selline käitumine ei tee meele tusaseks?

  See on juba ajalugu. Meil on täielik demokraatia, nii riigis kui ka fraktsioonis. Kui keegi      ei soovi olla fraktsioonis, siis teda keegi ei sunni. Meil on hea töövõimeline fraktsioon.

– Neljapäeval 22.oktoobril läbis Jõhvi Vallavolikogu istungil esimese lugemise valla struktuurimuudatuste eelnõu.Mis on selle struktuurimuudatuse eesmärgiks?

– Sellised struktuurimuudatused on vajalikud  efektiivsema töö tagamiseks vallas. Kõik oli läbi mõeldud ja seejärel tehtud ettepanekud ja otsused. Vaidlusi tekitas arhitekti ametikoht, mille koormus vallas ei ole hetkel piisavlt suur.Tuli ettepanek lisada struktuuri üks nõuniku ametikoht, kelle ülesandeks saab olema kultuuri ja noorsootöö.

– Teatavasti noorsootöö on Jõhvi vallas nõrgal tasemel. Töötab küll Noortekeskus, mida külastab umbes 10-20 noort inimest, aga seda on väga vähe.

– Jah see oligi meie fraktsiooni ettepanek. Noorsookomisjoni esimeheks valisime Jelena Bezvoditskaja. Ta on hariduselt predagoog ja seda tööd tunneb. Koos komisjoniga hakkab noorte probleemidega tegelema ka uus nõunik.

– Ilma tähelepanuta on paljud noored, kes on tööta ja kusagil ei õpi. Nemad vajavad tuge ja suunamist. Eelmine võimuliit üldsegi koondas noorsootöö amtikoha, leides, et noortega polegi vaja tegeleda. Tegelikult sõltub noortest teatud määral ka Jõhvi tulevik. Paljud aga ka lahkuvad Jõhvist elama mujale.

– Seda ei tohiks küll lubada sündida.

– Kas on plaanis taastada ka administraatori ametikoht Jõhvi Eakate  Päevakeskuses?

– Jah, vastavalt Jõhvi Eakate Päevakeskuse külastajate soovile. Pöördusid sellise palvega inimesed ka minu poole. Ainult eelmine võimuliit leidis, et sellist administraatori ametikohta pole vaja, .koondasid selle ametikoha ära. Nende arvates inimene, kes seal töötas ei sobinud sellele ametikohale. Päevakeskuse külastajad ei olnud aga muudatusega üldsegi rahul ja uunendused, kus loobuti pesu pesemisest ja triikimisest neile samuti ei meeldinud.

– Kui oleks võimalik öelda midagi ja väga kõvasti eelmise võimuliidu kohta, mida ütleksite?

– Vaatamata sellel, et nad olid võimul väga lühikest aega, jõudsid ära teha palju negatiivset ja palju ära rikkuda, mis oli enne neid hästi tehtud.Kõigepealt nad mõtlesid enda peale, aga mitte valla ja vallarahva peale.Soetasid endale korona vastaseid vahendeid jättes nendest ilma lasteaiad, koolid ja allasutused, põhjendades seda raha puudumisega. Samas ostsid endale kabinetti uue mööbli , mille tarvis raha leiti.

– Aga mis nüüd, võimu juurde tagasi tulles hakate neid vigu parandama?

– Seda on vaja teha ja juba teeme. Teeme seda, mida ootavad meilt Jõhvi elanikud.

– Nagu öeldakse, et oodata võib palju asju, aga kõik sõltub ikkagi ka eelarve võimalustest.

– Tasub arvestada ka nende täiendavate vahenditega, nagu need 1,5 miljonit eurot, mida riik eraldas spordihalli ehitamiseks.Need rahad aitas valda tuua nagu ma juba mainisen Martin Repinski, kes suutis ka tõestada, et selle spordihalli õige koht on just maakonnakeskuses Jõvhis.

– Kusjuures ka siin tõusis kriitikalaine nii opositsiooniliikmete kui kohaliku lehe poolt, kes leidsid, et staadion peaks tulema hoopis Narva, aga mitte Jõhvi.Kuidagi väga kummaline patriotism Jõhvi suhtes. Mida teie arvate?

– Mulle teeb rõõmu, et just Jõhvi saab sellise esimese selletaolise kinnise jalgpallistaadioni.Tähistasime ju tänavu ka Jõhvi jalgpalli 100. juubelit. Selline objekt avab uued suurepärased võimaluse noortele ja lastele  jalgpalliga tegelemiseks. Loomulikult hakkavad seal trenni tegama ka kõrgema tasemega klubid Ida-Virumaalt. See tõstab jalgpalli spordiala mainet nii Jõhvis kui ka maakonnas.Opositsiooni seisukohti kommenteerides ütlen, et meie koalitsiooni eesmärk pole ametikohtade jagamine ja hüvede loomine oma inimestele, vaid hüvede loomine Jõhvi valla inimestele!“

Oleme ärakuulanud väga erinevat kriitikat opositsiooni poolt meie suhtes, mis näitab nende võimuihaldust ja kadedust. Nad on valmis ohverdama valla huvisid oma isiklike huvide vastu.Aga juba varsti saabub see aeg kui valija ütleb oma viimase sõna, kes on kes ja keda eelistavad nemad.

– Praegu käib vallas uue eelarve koostamine, kas ka teie fraktsioon tegi sinna oma ettepanekud?

– Muidugi. Ja neid on mitu. Nagu põhjalik laste mänguväljaku rekonstrueerimine ja uue ehitamine Rakvere tänavale. Ja mitte mingisuguse tavalise, vaid parima ja atraktiivsema Ida-Virumaal. Nii, et mitte ainult lastele vaid ka täiskasvanutele midagi. Nagu näiteks spetsiaalsed trenažöörid, korralikud pargipingid jne.

– See tähendab, et mänguväljak peaks vastama meie Jõhvi keskuse staatusele?

(naerab) Täiesti õige. Eelarvesse tuleb ka surnuaia korrastamine. Surnuaia dekoratiivaia, värava ja teede ehitamine. Viimased on seal väga halvas seisundis.Tulime välja ka ettepanekuga toetada järgmise aasta eelarves erinevaid spordi-ja kultuuriüriusi. Toetame samuti Keskraamatukogu katuse remonditöid. Kindlasti tahame toetada ka Jõhvi Eakate Päevakeskust.

– Nagu ma tean on Jõhvi Päevakeskust toetanud mitte ainult Jõhvi Vallavalitsus, vaid ka teie isiklikult. Olete korraldanud nendele ekskursioone, erinevaid väljasõite, üritusi ja toetanud tehnika soetamisega?

– Jah, aga sellest ma ei tahaks rääkida. Kui mul võimalust on, siis alati neid toetan.

– Ja mitte ainult eakate päevakeskust?

– Jah, aga see on minu isiklik asi!

– Uute valimisteni on jäänud vähem kui üks aasta, Kui pole saldus, kas kavatsete osaleda nendest või loobute?

– Jah, arvan,  et osalen, aga kus konkreetselt Jõhvis, Kohtla-Järvel või veel kusagil. Olen juba saanud erinevaid pakkumisi. Kui meie fraktsioon ütleb mulle, et saavad minna valimistele ilma minuta, siis osalen kusagil mujal. Tänaseks aga selline otsus veel puudub. Igal juhul olen fraktsioonis“Jõhvi Meie Kodu“ nii oma südame kui hingega.

Antonina Vasskina

Reklaam