Jõhvi vallavolikogu 23. novembri istung pidi toimuma just sellel kuupäeval. Hilisem istungi kuupäev oleks tekitanud olukorra, kus Eestis kehtivate seaduste järgi oleks pidanud praegune kooseis laiali minema. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on kirjas, et kui volikogu ei vali endale esimeest kahe kuu jooksul, peab alustama uue volikogu valimistega. Täiesti selge, et sellist olukorda ei soovinud näha volikogu koalitsiooni saadikud ja ka nende kolleegid opositsioonist. Eriti siis kui on teada, et juba aasta pärast toimuvad korralised kohalikud valimised.

Valimisliidu “Jõhvi – Meie kodu” juhi Nikolai Ossipenko sõnul olid antud vallavolikogu istungi kaks olulist otsust seotud uue volikogu esimehe valimisega ning vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muudatuste kinnitamisega.

Vallavolikogu fraktsioon “Jõhvi – Meie kodu” otsustas, et toetab volikogu esimehe valimistelAleksei Naumkini kandidatuuri. Aleksei Naumkini esitamine volikogu esimehe kohale oli volikogu Keskerakonna fraktsiooni ja ka Keskerakonna poliitiline otsus. Fraktsioon “Jõhvi – Meie kodu” austab ja aktsepteerib oma koalitsioonipartneri valikut.

Naumkin oli Jõhvi vallavanem 2017. aasta juulist kuni 2018. juunini. Ta on täitnud ka Jõhvi vallavalitsuses abivallavanema kohustusi.

Volikogu istungil hääletas Naumkini kandidatuuri poolt 11 saadikut. Opositsioonisaadikud otsustasid sellel korral valimisi boikoteerida. Ka oma kandidaati opositsioon ei esitanud.

Nikolai Ossipenko arvates on selline opositsioonisaadikute käitumine vastutustundetu. Sellist “demonstratsiooni” pole kellelegi vaja. Juba vanal ajal kehtis ütlus mis pole tänaseni oma tähendust kaotanud – “Vaikimine on nõusolek”.

Volikogu istungil toimus veel üks ebameeldiv intsident. Opositsiooni saadik Teet Ennok väljendas pahameelt volikogu saali paigaldatud videokaamerate pärast. Paistab, et Teet Ennok pole veel aru saanud, et volikogu istungid on avatud meediale ja külalistele, kui just saadikud pole otsustanud kinnise istungi kasuks. Videosalvestamine on nüüd igapäevane asi, siin pole isegi harkjalal kaamerat vaja. Vähe sellest, rahvavolinikule ei olnud meele järgi ka ühe külalise riietus. Tekib küsimus, kas volikogu istungile tulnud külaline, kes otsustas kasutada videosalvestust, ei tohi kanda seljas jopet, millel on kohaliku jalgpalliklubi logo?

Volikogu istungi otsuste teine osa puudutab Jõhvi vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutust. Nikolai Ossipenko sõnul on tegemist otsusega mis suures osas taastab juba kehtinud ja hästi toiminud struktuuri. Mingi aeg võimul olnud rosoljekoalitsioon suutis vallavalitsuse struktuuri lammutada. Nüüd näeme, et kasu sellest ei olnud. Näitena toob Ossipenko esile eakate päevakeskuse administraatori töökoha kaotuse. Päevakeskuses pole isegi korralike tasse ja taldrikuid. Samal ajal tehti vallamaja kabinettides endale sobivaid ümberpaigaldusi.

Jõhvi vallavolikogu otsustas, et alates 1. detsembrist 2020 moodustatakse eakate päevakeskuse administraatori täiskoormusega töökoht. Alates 1. jaanuarist 2021 asub tööle täiskoormusega vallavara ja spordirajatiste spetsialist.

Kohaliku omavalitsuse praktilisel juhtimisel on oluline ülesannete proportsionaalne jaotamine ja kindlate valdkondlike piiride määratlemine. Vallavolikogu otsusega alustab tööd, vallavanema alluvuses, haridus-  ja spordinõunik alates 1. jaanuarist 2021. Varem oli teenistuses laia tegevusvaldkondadega haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö nõunik. Vallavalitsuse struktuuris moodustakse alates 1. jaanuarist 2021 sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöö nõuniku ametikoht. Samuti asuvad tööle täiskoormusega majandusnõunik ja 0,3 koormusega avalike suhete spetsialist. Neile lisaks veel ka poole koormusega vallakunstnik. Kõik need vastuvõetud otsused tühistasid Jõhvi vallavolikogu 20. detsembri 2018 otsust vallavalitsuse struktuurist ja teenistuskohtade koosseisust.

Juba pikemat aega oli päevakorral vallaarhitekti töökoht ja selle ala spetsialisti töökoormus. Nikolai Ossipenko märgib, et koalitsiooni arvates ei ole otstarbekas koondada vallarhitekti töökoht. Praegu on volikogu ja vallavalitsuse töölaual mitmeid ehituslike projekte, töös on arvestatav kogus erinevaid objekte. Siit ka vajadus vallaarhitekti oskustes ja teadmistes.

Kõikide nende muutuste aluseks on võetud Jõhvi Vallavalitsuse ettepanekud, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse punktid ja mis kõige tähtsam ligi 200 vallakodaniku allkirjadega murelikud kaebused.  Nikolai Ossipenko hinnangul on paljude kohalike omavalitsusete juures tegutsevate ametnike suhtumine oma ülesannetesse radikaalselt muutunud, kahjuks, mitte vallaelanike suunas! Paljud ametnikud on kaotanud teadmise ja tunde, kelle jaoks on nende ametikohad loodud. Ametnik peab olema inimese jaoks, mitte oma heaolu ja kindlustatud töötasu jaoks!

Jana Kuiv

Reklaam