2021. aasta sügisel saab Jõhvi linn Eesti infotehnoloogia pealinnaks, siin avatakse uudne praktilist täiendharidust pakkuv tehnoloogiakool. Kooli idee on tekitanud suurt tähelepanu, siit ka erinevates väljaannetes erinevad kooli nimetused – infotehnoloogia tõmbekeskus, programmeerimiskool, tehnoloogiakool, infotehnoloogiakool või IT-kool. Isegi IT-kolledž arvestades, et uus õppeasutus kavatseb kutsuda koolipinki täiskasvanuid õppureid. Tõesti – heal lapsel mitu nime.

Kelle laps, selle nimi.

Jõhvi tehnoloogiakooli asutajad ja eestvedajad on Taavet Hinrikus, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Maarja Pehk, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Ede Tamkivi ja Martin Villig. Mida meie teame nendest inimestest?

Taavet Hinrikus on rahvusvahelisi valuutaülekandeid pakkuva firma  TransferWise kaasasutaja ja üks omanikke. Skype’i esimene palgaline töötaja ja hilisem strateegiadirektor. Legendaarne motosportlaste Marek Kiisa juhib Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni, kus täidab presidendi kohustusi. Igapäevaselt tegeleb Marek Kiisa ülemaailmsete investeerimisprojektidega Rootsi-Jaapani investeerimisfirmas Nordic Ninja. Ta on ka endise Jõhvi telefonijaama hoone omanik.

Merlin Seeman on kogenud ekspert äriõiguse, omandamiste ja ühinemiste ning tööõiguse alal. Ettevõtja Martin Villig on tehnoloogiaettevõtte Bolt kaasasutaja, samuti Garage48 ja Heateo Haridusfondi kaasasutaja. Jõhvi IT-kooli asutajate karjääri kirjelduses leidub USA ja Euroopa suurprojekte, meediakogemusi ja laia ühiskondliku tegevust.

Kooli loomist toetavad kümned eraisikud ja mitmed tuntud ettevõtted ja organisatsioonid nagu TransferWise, SEB, LHV, Superangel, Bolt, Astrec Data, Pipedrive, Asutajate Selts, Heateo Haridusfond, Startup Estonia ja paljud teised.

Kooli käivitamiseks saadi toetust Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi loodud Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalase oskuste mitmekesistamise voorust.

Mida Juku ei õpiseda Juhan ei tea

Majanduse kiire digitaliseerumine nõuab konkurentsis püsimiseks muude tänapäevaste oskuste seas üha enam ka programmeerimisoskust. Eestis on täna puudu 1000-3000 infotehnoloogia spetsialiste ning see tühimik kasvab iga aastaga.

Tehnoloogiakooli õppemetoodika põhineb rahvusvaheliselt väljatöötatud programmil “01 Education System” (01Edu). Tegemist on 2-aastase intensiivõppega, kus iga õpilane liigub edasi oma tempos, lahendades süsteemi poolt etteantud ülesandeid, mis seovad omavahel teooria ja praktika. Jõhvi tehnoloogiakooli õppetöö põhineb suuresti grupitööl ja suur rõhk on probleemilahendusoskuse arendamisel. Õpe on 100% praktiline ja projektipõhine, üles ehitatud mänguliselt ja loob õppijale täiesti isikupärase õppekogemuse. Õppekava suunad on andmebaasid, võrgud, tarkvararakendused ja -liidesed ning kasutajakogemuse disain. Testperioodis osalemiseks pole vajalik varasem programmeerimisalane kogemus. Nelja nädala jooksul peavad kooli pürgijad viima läbi mitu projekti, mille jooksul hinnatakse nii oskusi kui ka kohanemist kooli pedagoogiliste meetoditega.

Tulevik kuulub sellele, kes oskab oodata

Kooli asukohaks valiti Jõhvi olles kooskõlas regionaalse arengukavaga. Haridusasutuse loomine aitab otseselt kaasa Ida-Virumaa maakonna arendusstrateegia haridusvaldkonna eesmärgile H1, mille raames pakutakse aastaks 2030+ Ida-Viru maakonnas kompleksset haridust, mis tagab õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku. 

Jõhvi tehnoloogiakoolist tuleb alates 2023. aastast iga-aastaselt tööturule 200 uut IT- spetsialisti. IT-õppe pakkumisele ja tippspetsialistide arendamise kõrval on kooli eesmärk arendada kohalikku ettevõtlust ja luua piirkonda uusi töökohti.

Jõhvi tehnoloogiakool loob soodsa pinnase edasiõppimiseks ülikoolides ja töötamiseks tehnoloogiafirmades.

Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas

Jõhvi tehnoloogiakooli saavad astuda kõik vähemalt 18-aastased, kel on olemas vähemalt põhiharidus ja kes läbivad edukalt kuuajalise testperioodi. Varasem programmeerimisalane kogemus, ega teadmised pole vajalikud. Koolis õppimine on õpilasele tasuta. Vastuvõtt kooli algab 2021. aasta kevadel ja vastu võetakse 200 õpilast aastas. Õppetöö toimub nii kohapeal kui kodudes. Vajadusel alates teisest õppeaastast on kavas avada satelliitõpperuumid ka teistes linnades. Kool pakub üle 3000 ruutmeetri ulatuses õppe- ja elamispinda Jõhvis, mis on koduks ka Astrec Data OÜ andmekeskusele ja tänu millele saavad õpilased kogeda kiireimat fiiberoptilist internetiühendust. Jõhvis tuntakse tulevase IT-kooli hoonet kui endist telefonimaja.

Ajalehe „Panorama” teadmik:
Maailmas on paregu üle 40 000 inimese, kes on õpinud IT-koolis, kus kasutatakse 01Edu süsteemi. Tuntumad IT-koolid maailmas on: Colorado School Of Technology, Nti School Of Technology, Byu School Of Technology, Purdue School Of, Penn School Of Technology, York School Of Technology, School Director Of Technology, Rcc School Of Technology, American School Of Technology, Pa School Of Technology, Harlem School Of Technology ja Oreilly School Of Technology. IT-koolid on loodud Prantsusmaal, Rootsis, USAs ja Armeenias.
Süsteemi 01EDU looja Nicolas Sadirac oli “aktiivse pedagoogika” looja Prantsusmaal. Ta on saanud oma hariduse California ja Stanfordi ülikoolides. 2013. aastal koostöös prantsuse ettevõtja Xavier Nieliga asutas Nicolas Sadirac Prantsusmaal 42 kooli, kus rakendati 01Edu süsteem. See pedagoogiline süsteem julgustab ideede mitmekesisust ja vastasseisu ning arendab selliseid oskusi nagu avatus, vastutus, autonoomia, koostöövõime, kaasloovus, innovatsioon, ettevõtlus jne. Nicolas Sadirac: “Kujundan 01 Edu süsteemi andekate kaasloovate arendajate ülemaailmsete vajaduste rahuldamiseks. Sellel rahvusvahelisel talentide võidujooksul vajame igasugust mitmekesisust, et luua intelligentsed rikkad kollektiivid, mis suudaksid tulla toime tohutute väljakutsetega.”

Jana Kuiv

Reklaam