Jõhvi Vallavolikogu koalitsiooni kuuluva fraktsiooni „Jõhvi – Meie Kodu” detsembrikuu tegemised on seotud järgmise aasta vallaeelarve projekti koostamisega ja oma ettepanekute kooskõlastamisega koalitsioonipartneritega.

Fraktsiooni „Jõhvi – Meie Kodu” saadikud on juba üle andnud oma ettepanekud vallavalitsusele. Objektide, investeeringute ja toetuste nimistu koosneb 15. punktist. Fraktsioonijuhi Nikolai Ossipenko arvamusel, võinuks ettepanekute TOP-15 olla palju pikem. Fraktsiooni koosolekutel oli arutelulaual kuni 100 erinevat ettepanekut. See tõestab, et Jõhvi vallas on elanike heaoluks veel palju teha.

Nikolai Ossipenko rõhutab, et ettepanekute TOP-15 ei ole ainult fraktsiooni kuuluvate saadikute mõttetöö. Esildisel, mis on vallavalitsusele üle antud, on kirjas: „Volikogu fraktsioon „Jõhvi – Meie Kodu” pöörab Jõhvi valla elanike poolt tulnud kaebuste ja ettepanekute/palvete alusel Vallavalitsuse tähelepanu mitmete tööde läbiviimise vajadustele”.

TOP-15 ettepanekud võib tinglikult jaotada 5. alagruppi: Jõhvi linnaruum, kodanike ühingute/kollektiivide toetamine, spordi areng, ajaloo väärtustamine ja koguduste toetamine.

Fraktsiooni arvates on oluline luua Jõhvi linnas selline linnaruum, mis vastab kaasaegse linnaasula kõikidele vajadustele, märkis fraktsiooni kuuluv rahvasaadik Jelena Bezvoditskaja.

TOP-15 näeb ette pinkide paigaldamist linnaruumis, hetkel on arvestatud 20. pingiga. Linnaruumis peab olema koht ka kaasaegsetel ja turvalistel mänguväljakutel. Fraktsioon „Jõhvi – Meie Kodu” näeb vajadust rajada mänguväljakud Jaama 38, Jaama 40 ja Jaama 42 sisehoovi. Selle vajaliku töö rahaline maht on 45000 eurot. On vajadus arendada ja heakorrastada mänguväljak Jõhvi pargis. Veel on vaja väljaarendada ja ehitada Rakvere tänava mänguväljak, siin on investeeringu suurus on 200 tuhat eurot. Jalgpallistaadioni kõrval väikepargi (skvääri) rajamine on samuti suunatud linnaruumi arendamisele, siin oleks vaja rahalist eraldust summas 15 000 eurot.

Linnaruumi korrastusele on suunatud ka Mooni tänava kõnnitee rekonstrueerimine, selle investeeringu suurus peaks olema 40000 eurot.

Spordi ja vabaaja arengule on suunatud Narva mnt 84 tänavakorvpalli väljaku asfalteerimine, skatepargi ehitamine ja spordikooli jõusaali väljaarendamine ja varustamine.

Fraktsioon näeb oma missiooni ka kahe Jõhvi koguduse toetamises, valla eelarveliste vahenditega. On tehtud ettepanek viia 2021. aasta vallaeelarvesse kaks kulurida: Jõhvi Mihkli kiriku tegevuse toetamine – 25 000 eurot ja Jõhvi Jumalailmutamise apostliku õigeusu kiriku tegevuse toetamine – 25000 eurot.

Fraktsioon teeb ettepaneku toetada valla eelarvelistest vahenditest loomingulist kollektiivi „Russkaja pesnja”. Kahjuks mitmete asjaolude tõttu on loominguline kollektiiv sattunud väga raskesse olukorda, toetus (5000 eurot) on antud juhul „päästerõngas”, et kollektiiv saaks jätkata oma tegevust.

Jõhvi linnal ja vallal on märkimist väärne ajalugu. Kohaliku ajaloo säilitamine kannab väga tähtsat kasvatusliku eesmärki, märgib fraktsiooni „Jõhvi – Meie Kodu” juht Nikolai Ossipenko. Fraktsiooni eelarve ettepanekute TOP-15 nimistus on Eduard Bornhöhe väikepargi (skvääri) nimetamine ja rajamine summas 30 000 eurot. Samas valdkonnas on tehtud ettepanek koostada ja teostada Jõhvi linnas aukodanike nimeliste pinkide paigaldamine.

TOP-15 ettepanekutele on allakirjutanud Andrei Ojamäe, Tamara Põlevina, Jelena Bezvoditskaja, Dmitri Smirnov ja Sergei Tulski.

Jana Kuiv

Reklaam