Jõhvi Vallavalitsuse otsus sulgeda kõik spordiasutused kuni 10. jaanuarini tekitas vastaka tagasiside. Suurem osa kommentaare näitab, et inimesed pooldavad sellist otsust. Saadakse aru, kui keeruline on hetkeolukord Ida-Virumaal. On ka piisavalt palju neid, keda võib liigitada maskivastaste või vandenõuteooriate pooldajate leeri. Neile oli spordiasutusete sugemine täiesti vastuvõtmatu. Sama kehtib ka kohvikute, baaride, SPAde suhtes. Palusime Jõhvi abivallavanemal Evelyn Danilovil jagada selgitusi valla spordielu ja ka huvihariduse edasisest saatusest.

Esmalt sellest, kuidas sündis vallavalitsuse otsus sulgeda kõik munitsipaalomandis olevad spordirajatised. Evelyn Danilov selgitab, et kohalik omavalitsus lähtus Terviseameti Virumaa osakonna soovitustest ja ka Vabariigi Valitsuse suunistest. Vallavalitsus andis hinnangu hetkeolukorrale, prognoositi võimalike viiruseleviku stsenaariume. Siin peab toonitama, et kohalik omavalitsus omab õigust käituda vastavalt kohalikule hetkesituatsioonile.

Juba enne mainitud otsuse kehtestamist, sai vallavalitsus elanikelt kirju, kus valvsad inimesed juhtisid tähelepanu, mitmete varasemate viirusepiirangute eiramisele. Ja seda just spordiasutustes.

Küsimusele, miks sulgemise tähtajaks on määratud 10. jaanuar on abivallavanemal samuti selge ja loogiline vastus. Sporditegevus on osa huviharidusest, huviharidus on aga otseselt seotud kogu haridussüsteemiga. Kuni 10. jaanuarini kestab koolivaheaeg ja on igati õige taas alustada tavapärase huviharidusega just peale koolivaheaega.

Evelyn Danilov täpsustab, et spordirajatiste sulgemine ei tähenda täieliku spordielu keelamist. Näiteks on Eesti Ujumisliit edastanud vallavalitsusele nimekirjad sportlastest, kes kuuluvad Eesti koondisesse. Vabariigi Valitsuse otsuses on selgelt kirjas, et professionaalse tasemega sportlased võivad jätkata treeningutega. Mitte kõik inimesed on sellisest harrastussportlaste ja tugevamate sportlaste liigitamisest õieti arusaanud. Vallavalitsus on viimastel päevadel saanud mitmeid fotosid, millega püütakse tõestada, et valla spordiasutused rikuvad piiranguid. Tegelikkuses see nii ei ole ja ei saagi olla.

Valla spordiasutuste töötajad on osaliselt saadetud kaugtööle. Professionaalne treener oskab suhelda oma spordiklubi või sektsiooni liikmetega ka arvuti abil. Siin on palju erinevaid võimalusi. Pealegi on meil olemas kevadine kogemus. Saime hakkama esimese laine ajal, saama ka nüüd!

Evelyn Danilov tuletab meelde, et on olemas mitmed alternatiivsed kehalise kultuuri arendamise võimalused. Meie kergliiklusteed, parkide väli võimlemisplatsid ja metsarajad ei ole lukus. On oodata lumist talve, õige aeg suuski määrida.

Osa spordirajatiste töötajad jätkavad praegu oma igapäevast tööd, suures enamuses on see tehniline personal. Seega spordirajatiste sulgemine ei jäta inimesi, kes on selle valdkonnaga seotud, palgata.

Vallavalitsus arvestab sellega, et praegu ei ole võimalik küsida huviringis või spordisektsioonis osalemise eest ettenähtud kuutasu. Osalemistasu on vallaeelarvesse kindla sissetuleku allikana programmeeritud, kuid praegu peame tõdema, et see rahasumma jääb saamata. Antud olukorras on inimeste tervis ja võimalikult kiire kriisist väljumine tähtsam, kui huvitegevusest saadud eelarvelised sissetulekud, märgib Danilov.

Sporditegevuse ajutised piirangud puudutavad ka valla vanemaid inimesi. Praegu ei ole võimalik jätkata just vanematele inimestele mõeldud tasuta treeningutega või grupitreeningutega. Kahjuks see töö seiskus juba sügisel, kui oli selge, et tulemas on viirusepuhangu teine laine. Meie ei saanud lubada riskigruppi kuuluvaid inimesi koondada treeningrühmadesse. See oleks vastutustundetu. Kohe, kui olukord stabiliseerub, siis soovime vanemate inimeste treeninguid koheselt jätkata.

Evelyn Danilov soovis selgitada vallavalitsuse töötajate poolt algatatud maskide jagamise aktsiooni. Neile, kes väidavad, et see on võimude enesenäitamine positiivses valguse, on abivallavanemal selge vastus – inimeste maskiteadlikkuse tõstmiseks on kõik võimalused ja meetodid head. Vallaametnik, kes jagab maske kaubanduskeskuse ukse juures, on esmalt eeskuju andja. Maski jagamine on selge sõnumi edastamine. Situatsioonis, kus osa inimesi kannavad maske ja osa seda ei tee, meie ei suuda viiruseepideemia levitamist pidurdada. Seni ei ole olnud juhust, kui keegi oleks maskist loobunud või väljendanud pahameelt tülitamise pärast. Vastupidi, inimesed on tänulikud. Evelyn Danilov märgib, et ühekordsete maskide soetamine pole odav lõbu. Kahjuks elavad meie kõrval inimesed, kellele on selline rahaline väljaminek eriti tundlik.

Maskide jagamisel on kaks olulist funktsiooni – teavituslik ja abistav. Vallavalitsuse ülesanne ongi olla abistaja ja vajaliku teabe edastamine.

Lõpetuseks soovib abivallavanem enda ja kogu vallavalitsuse nimel, Jõhvi valla elanikele tugevat tervist, hetkesituatsiooni õiget mõistmist ja kannatust. Kindlasti on meie kõikide suurim jõulu- ja uusaastasoov kiire vabanemine viirusest ja tavapärase elurütmi taastamine.

Jana Kuiv

Reklaam