Kaasav eelarve sai Eestis alguse 2011. aastal, mil E-riigi Akadeemia hakkas laiemalt praktikat tutvustama. Nüüd on järg jõudnud ka Jõhvi vallani.

Esimesena rakendas kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn. 2018. aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba 20 ehk veerand kõikidest omavalitsustest. Vastavalt kohaliku omavalitsuse eelarve suurusele on ka kaasava eelarve maht väga erinev. Näiteks Tallinna kaasava eelarve suurus on 800 tuhat eurot, Tartu jagab kaasava eelarve kaudu 200 tuhat eurot. Väiksemate omavalitsuste kaasav eelarve piirdub 20 tuhande euroga, näiteks Tapa või Lüganuse vallas. Jõgeva vald kavandab suunata kaasava eelarve projekti elluviimiseks 21 tuhat eurot. Jõhvi valla esimese kaasava eelarve realiseerimine on kavandatud aastasse 2021.

Kaasav eelarve on tõhus demokraatia tööriist. Selle abil saavad inimesed omavalitsuse tegevust mõjutada igal aastal, ootamata järgmisi valimisi. Kaasav eelarve lubab otsustada, kuhu võiks omavalitsus kõige mõistlikumalt raha kulutada.

Jõhvi abivallavanem Toomas Nael rõhutab, et kaasava eelarve kaudu teostatakse projekt, mida on valla elanikud ise välja pakkunud. Nii saab iga vallaelanik anda oma panuse mõne silmnähtava kitsaskoha parandamiseks.

Ideed ja projektid võib esitleda Jõhvi vallavalitsusele elektrooniliselt, kasutades selleks valla kodulehekülge. Samuti on võimalik oma ettepanek tuua ka paberkandjal vallamajja. Esitatud ideede arutelu ja parema projekti selgitamine peaks toimuma järgmise aasta aprillikuu teises pooles. Kaasava eelarve ettepanekuid ootab komisjon 1. aprilliks 2020.

Ettepanekuid võib esitada iga valla elanik, kes on vähemalt 16 aastat vana. Projekti ettepaneku minimaalne suurus võib olla 5 tuhat eurot, maksimaalne – 21 000. 

Veel rõhutab abivallavanem Toomas Nael, et pakutud projekti teostus peab mahtuma 2021. aasta piiridesse. Vallavalitsus ootab selliseid projekte, millel on kindel avalik kasutus ja positiivne mõju valla elule.

Vallavalitsus loodab, et kaasav eelarve leiab laia ühiskondliku tagasiside ning ei jää Jõhvi vallas esimeseks ja viimaseks.

Jana Kuiv

Reklaam