Aastavahetus on hea aeg teha kokkuvõtted möödunust ja suunata pilgud uutele tegemistele. Intervjuu Jõhvi valla arhitektiga Natalia Abeliga algas tema sooviga õnnitleda kõiki nädalalehe „Panorama” lugejaid möödunud jõulupühade ja palvega edastada kaunid uusaasta soovid. Samad sõnad kõlasid toimetuse poolt valla arhitektile.

Siis järgnes juba tõsisem jutt Jõhvi linnast ja vallavalitsuse tegemistest 2020. aastal valla arhitekti pilgu kaugu. Kokkuvõttes on Jõhvis väga palju head ja vajalikku ära tehtud. Natalia Abel tõstab esile eesti kooliga seotud tegevused – uue hoone projekteerimine, vana hoone lammutamine. Kõik need ehituslikud tegevused olid mahukad nii töö teostamise kui ka rahalises mõttes. Selge on see, et Jõhvi saab arhitektuurilises mõttes julge lahendusega kolmnurkse koolihoone. „Kindlasti tuleb üks väga äge asi välja!”, naeratades ütleb Natalia Abel.

Veel märgib Natalia Abel 2020. aasta tegemiste seas Jõhvi linna tänavate korrastuse. See töö on alati seotud paljude lahendamist vajavate ülesannetega – liiklusskeemi muutmisega, ajutise märgistusega, piirangutega ning ilmaoludega. Oma osa mängis ka keeruline pandeemiaaeg. Teede/tänavate renoveerimine on igati märgiline 2020. aasta jaoks. Valla arhitekt märgib, et elanike tagasiside teede/tänavate korrastamisest oli igati positiivne.

Heameel on sellest, et edukalt sai lõpetatud promenaadi ehitus. Jõhvi Skatepargi projekt kindlasti täiendas linnaruumi. Sellised projektid nagu hariduslinnaku staadion ja vene kooli staadion said alguse 2020. aastal ja jätkuvad veel ka uuel aastal. Natalia Abel on kindlal arvamusel, et kõik nimetatud projektid said teostatud tänu heale meeskonnale, kus iga meeskonna liige teadis täpselt, milline on tema töö.

Kui 2020 aasta märksõnaks võib nimetada Jõhvi linna ümberplaneerimise aastaks, siis uus aasta peaks tooma Jõhvi sellise märksõna nagu KREDEX. Mitmed korteriühistud on huvitatud oma elamute renoveerimisest või fassaadide korrastamisest. Mitu korteriühistut on avaldanud kindlat soovi teha koostööd KREDEXiga. Jõhvi korteriühistute huvi koostöö vastu KREDEXiga on võrreldes teiste Ida-Virumaa linnadega eriliselt märgatav. Praegu teeme koostööd KREDEX Tallinna agentuuriga, kuid on lootus oodata Ida regiooni agentuuri loomist. Selle tööga tuleb praegu valla arhitektil aktiivselt tegeleda.

Hoonete fassaadid on samuti järgmise aasta valla arhitekti oluline tööosa. Siin on vaja läbi mõelda kõikidele osapooltele kasulik koostöö – hoonete omanikud, omavalitsus ja värvifirmad. Valla arhitekti töö on selles valdkonnas valmistada hoonetele värvipassid. See töö saab tehtud etapipõhiselt, tänav tänava järgi. Linna peatänavad peavad vastama maakonnalinna staatusele.

Uuel aastal peab täpselt selgitama, millised on järgnevad sammud, millised on prioriteedid Jõhvi arengus. Peame arvestama, et tegemist on maakonna keskusega.

Arhitekt Natalia Abel kutsub Jõhvi inimesi aktiivsemalt kaasa rääkima linnaplaneerimise ja hoonete renoveerimise küsimustes. „See on ju Teie linn, osalege linna elus!”- rõhutab Abel.

Vestles Jana Kuiv

Reklaam