PPA pressitalitus edastas teate kontrollreidist, mis toimus eelmise aasta lõpus Lüganuse ja Jõhvi ehitusobjektidel. Kontrolli käigus tuvastati 39 ebaseaduslikult töötavat välismaalast.

Ida prefektuuri migratsioonijärelevalve juhtivametniku Kristjan Pikhofi sõnul kontrolliti ühe nädala jooksul sama ettevõtte ehitusobjekte, mille kohta oli politseile eelnevalt laekunud vihjeid. „Kuivõrd vihjete kontrollimisel tuvastasime, et ebaseaduslikult töötavate inimeste arv selles ettevõttes võib olla suur, kaasasime suuremahulisse operatsiooni lisajõude. Migratsioonijärelevalve ametnike, kiirreageerijate ja politseipatrullide koostöös tabasime 39 ebaseaduslikku töötajat, kelle seas olid eeskätt Ukraina, Gruusia ja Valgevene kodanikud,“ kommenteerib PPA pressiteates Kristjan Pikhof.

Pikhof lisas, et töötajatel fikseeriti erinevaid rikkumisi. Välismaalaste dokumentide kontrollimisel selgus, et mitmel neist puudus Eestis seaduslik viibimise alus ning mõne puhul ei olnud tööandja taotlenud Politsei- ja Piirivalveametis Eestis lühiajalise töötamise registreerimist.

Veel märgitakse pressiteates, et politsei töö tegi sujuvamaks asjaolu, et suurem osa inimestest olid oma rikkumistest aru saanud ning püüdsid meiega igati koostööd teha. Välismaa kodanikele ja nende tööandjatele selgitati Eestis viibimise ja töötamise seaduslikke aluseid, et edaspidi rikkumisi vältida. Kuid oli ka neid töötajaid, kes politseinike saabumisel metsa põgenesid, aga hiljem kinni peeti.

Viiele inimesele, kellel puudus muuseas ka Eestis viibimise alus, määrati rahatrahv ning tehti Eestist lahkumisettekirjutus koos üheaastase sissesõidukeeluga. Välismaalastele, kes polnud lühiajalist töötamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerinud, tehti lahkumisettekirjutus ning kohaldati ühe aasta pikkune sisenemiskeeld.

PPA paneb kõikide ettevõtete juhtidele südamele, et välisriigist töötajate värbamisel peab kindlasti tegema piisavat teavitustööd, et inimeste töötamine Eestis oleks seadustega kooskõlas. Tööandja peaks kindlasti olema huvitatud sellest, et vältida tahtlikke või tahtmatuid õigusrikkumisi ning parendada koostööd tööandja ja –võtja vahel. Kohustuslik on ka registreerida oma välismaalasest töötajaid enne tööle asumist. Selleks peavad mõlemad osapooled tutvuma Eestis kehtivate seadustega, et tulevikus ei tekiks tööde teostamisel probleeme, mis võivad ettevõtte usaldusväärsust õõnestada.

Hilisem sama ettevõtte objektidel läbiviidud kontrollid näitasid aga positiivseid tulemusi – objektidel viibinud töötajad olid nõuetekohaselt registreeritud, märgib PPA pressiesindaja Pavel Prokopenko.

Jana Kuiv

Reklaam