Kohalik poliitiline elu ei tunne puhkust ega vaikelu. Nädalaleht palus valimisliidu „Jõhvi – Meie kodu” liidri Nikolai Ossipenkol anda oma hinnang viimastele Jõhvi sündmustele.

Esmalt Nikolai Ossipenko täpsustas, et valimisliit „Jõhvi – Meie kodu” ja volikogu fraktsioon „Jõhvi – Meie kodu” on otsustanud, et järgmistele kohalikele valimistele minnakse uue nime all. „Meie kodu” – nii on juba pikemat aega kasutatud fraktsiooni ja valimisliidu nime, mis on lühem ja kasutusel palju mugavam. Jõhvi inimestes on niigi juba kinnistunud sõnapaar „Meie kodu”. Järgmisena mainis Nikolai Ossipenko, et on aeg lõpetada kõikvõimalikud spekulatsioonid ja kuulujutud, mis on seotud tema osalusega järgmistel kohalikel valimistel. Nii Ossipenko, kui ka nädalaleht „Panorama” on juba mitmel korral andnud selgelt mõista, et Nikolai Ossipenko on ja jääb valimisliidu „Meie kodu” liidriks ja osaleb 2021. aasta kohalikel valimistel Jõhvi vallas. Antud väide on tähtis mitmest aspektist – on selge, kes on valimisliidu esinumber, samuti on selge, et valimistele läheb mõttekaaslaste tiim. Kuna fraktsioon „Jõhvi – Meie kodu” kuulub Jõhvi volikogu koalitsiooni, siis tehakse kõik selleks, et täita valijatele antud lubadused. Ja kui mõni valimiseelne lubadus jääb täitmata, siis antakse aus vastus, miks nii juhtus ja mis oli takistuseks. „Meie kodu” on valmis ka järgnevatel aastatel võtma vastutuse kohaliku elu edendamisel ja juhtimisel, on Nikolai Ossipenko kindel seisukoht.

„Meie kodu” tiim on arutanud, millised peaksid olema Jõhvi valla arengusuunad. Täna on selge, et Jõhvi pole ainult üks linn, juba pikemat aega areneb piirkond vallana. Otsused, mida võetakse vastu volikogus ja ka vallavalitsuses peavad olema suunatud laiemale elanike ringile, kui mitte ainult Jõhvi linna inimestele. „Meie kodu” võtab selge suuna maapiirkondadele. Näiteks summad, mis pidid olema suunatud kohaliku omavalitsuse ajalehe toimetamiseks ja trükkimiseks, võiks suunata külapiirkondade projektidele.

Rääkides trükimeediast ja vallaelanike informeerimisest rõhutas Nikolai Ossipenko nädalalehe „Panorama” tähtsust. Novembrist 2020 on lehes ka eestikeelsed küljed, mis on hea näide info suunamisest Ida-Viru maapiirkondade elanikele. Eestikeelsed küljed on leidnud hea tagasiside. Vastates küsimusele, kas on ikka õige, et nädalaleht „Panorama” tutvustab pidevalt ühe kindla valimisliidu või fraktsiooni tegevust, Nikolai Ossipenko vastas talle omase huumorisoonega: „Näidake mulle mõnda ajalehe omaniku, kes ei kirjutaks enda asjadest oma lehes”. Nädalaleht „Panorama” on leidnud oma koha lugejate seas. Ka edaspidi on ajaleht lugejatele tasuta.

Fraktsioonil „Jõhvi – Meie kodu” on kindel pretensioon volikogu esimehele Aleksei Naumkinile. Peale tema valimist, volikogu esimehe kohale, jätkab ta ka sotsiaalkomisjoni esimehena. Samas on koalitsioonilepingus selgelt kirjas, et sotsiaalkomisjoni esimehe koht peab kuuluma fraktsioonile „Jõhvi – Meie kodu”. Härra Naumkin enam ei kuulu fraktsiooni ja loogiline oleks loobuda sotsiaalkomisjoni esimehe kohustustest, andes võimaluse valida komisjoni juhiks volikogu saadik, kes esindab fraktsiooni „Jõhvi – Meie kodu”

Nikolai Ossipenko seisukohast on palju tähtsam, et 2021. aasta vallaeelarve projektis on jätkuvalt sees fraktsiooni „Jõhvi – Meie kodu” 15 konkreetset ettepanekutest. Just selliseid ettepanekut, mis on suunatud elukeskkonna parendamisele, linnaruumi paremaks muutmisele ja maaelu arengule. Nädalaleht „Panorama” on juba tutvustanud fraktsiooni „Jõhvi – Meie kodu” ettepanekuid vallaeelarve investeerimiste ridadele. Nimetame veel kord fraktsiooni soovi paigaldada linnaruumi 40 istepinki. Pinke on kavas paigaldada erinevatesse parkidesse, mänguväljakute kõrvale, tänavatele. Nikolai Ossipenko kutsub Jõhvi linna inimesi teatama nö pingisoovist. Selleks tuleb pöörduda juba lähemal ajal fraktsiooni ”Jõhvi – Meie kodu” saadikute poole. Valimisliidu liidril on heameel, et eelarvesse said sisse kantud sellised vajalikud tööd nagu laste mänguväljakute rajamine Jaama tänava elumajade ja kesklinna piirkonnas, Sipsiku lasteaia renoveerimine, Mooni tänava kõnnitee rajamine, mälestuspinkide paigaldamine, kirikukoguduste toetamine, dementsete inimeste sotsiaalne abistamine, vallaajalehe kulusummade üleviimine maapiirkondade arengule, ansambli „Russkaja Pesnja” toetamine, korvpalliplatsi ja spodikooli juurde jõusaali sisseseadmine ning palju muud, mida peavad tähtsaks fraktsiooni saadikud. Inimeste tervis, kaasaegne linnaruum ja valla maapiirkondade areng, eakad ja noored – need on fraktsiooni „Meie kodu” prioriteedid.

Neljapäeval, 21. jaanuaril toimunud selle aasta esimese Jõhvi Vallavolikogu istungi päevakorras oli märgitud 2021. aasta vallaeelarve kinnitamine. Vallavalitsus aga palus antud küsimuse päevakorras maha võtta, kuna eelarve projektis on vaja teha mõned parandused. Nädalaleht „Panorama” kindlasti järgnevates numbrites selgitab põhjalikult seda mahukat ja valla elu seisukohast tähtsat dokumenti.

Jana Kuiv

Reklaam