Nädalalehe „Panorama” üheks tavaks on nn aastaintervjuu avaldamine ajalehe asutaja, kohaliku poliitikuga ja mitme eraettevõtte omanikuga Nikolai Ossipenkoga. Nädalalehe eestikeelsetel külgedel avaldame sellise intervjuu esmakordselt.

– Teie jaoks pole ajalehe küsimustele vastamine mingiks üllatuseks. Aastatega on selliseid intervjuu vormis vestlusi toimunud väga palju. Kas pole juba aeg koondada need intervjuud ühte raamatusse? Praegu on sellised isikuraamatud populaarsed.

– Jätame isikuraamatu väljaandmise esialgu kaugematesse plaanidesse. Soovin veel palju ära teha oma firmades ja poliitikas, heategevuses ja ka isiklikus elus. Küll tuleb kunagi aeg pajatada raamatu kirjastajatele aastatega tehtust.

– Teid seostatakse eelkõige kahe Ida-Virumaa suurfirma tegevusega – N&V ja Ekovir. Samas, need firmad tegutsevad peale Virumaa veel mitmes Eesti maakonnas. Milline oli eelmine aasta Teie ettevõtetele?

– Vaatamata pandeemiakriisile olen äritegevusega rahul. Meie suutsime täita kõik töömahud, mis olid kavandatud 2020. aastale. Tegime isegi rohkem, kui oli kavandatud. Ettevõtete kollektiivid on uuenenud, mis on ettevõtluses hea märk. Jätkasime sihikindlalt töötajate koolitamisega. Oleme edukalt läbinud mitmeid hanked, kus saavutasime võidutulemused. Firmas Ekovir saime uuendada tehnikat, ostsime viis uut Scania masinat. Suured muudatused toimusid Uikala prügilas. Siin ehitame hoidla sellistele jäätmetele, mida enam taaskasutada ei saa. Oleme remontinud puhastusseadmeid. Uikala prügila investeeringud näitavad, et saabunud aastal saame tunduvalt täiustada prügila töö kvaliteeti.

– Ühes eelmises intervjuus Teie rääkisite nendest raskustest, mis ilmnesid jäätmete käitlemises viimastel aastatel. Milline on olukord praegu, kas on tunda mingeid muutusi?

– Võib tunduda uskumatu, kuid isegi meie, suhteliselt, väikesed jäätmete mahud, võrreldes suurlinnadega või suurriikidega, on mõjutatud näiteks Hiinast või Euroopast tervikuna. Peame tunnistama, et praegu on jäätmeturul hinnad madalad ja ostumahud vähenenud. Näiteks Kunda tsemenditehase töö ümberkorraldamine, lõpetas meie jäätmete tarnelepingu. Kahjuks, Eestis, ei ole praegu ühtegi ettevõttet, kes sooviks osta biokütust. Oleme pidevas jäätmeturu otsingus, töös on läbirääkimised 3-4 riigi esindajatega. Jäätmeturul pole praegu ka Aafrika liiga kaugel. See asjaolu sunnib mõtlema, kuidas töödelda jäätmeid kohapeal, saades tulemusena rohelise energia. Meie ei ole loobunud äriideest ehitada oma enda jäätmete töötlemise tehast. Asjaga tegeleb töörühm, kaasatud on eksperdid ja oleme suhelnud ka Keskkonnaametiga. Samm – sammult liigume selle idee realiseerimiseni. Uikala prügila haldajad panustavad oma teadmised ja tööoskused, et ära hoida võimalikud tulekahjud. Selles valdkonnas on juba palju tehtud.

– Andke oma hinnang meie inimeste jäätme teadlikkusele?

– Olen selles küsimuses väga kriitiline. Tammume ühel kohal! Siin on veel pikk maa minna enne, kui jäätmete teadlik sorteerimine saab igapäevaseks normiks. Olles kriitiline, ma jään ka jäätmete käitlemise küsimustes optimistiks.

– Kas sama optimism saadab Teid ka poliitilises tegevuses? Milline oli Teie valimisliidule 2020.aasta, mida ootate uuelt aastalt?

– Läinud aasta tõi mitmeid üllatusi, elasime üle mitu umbusaldamise lainet. Vaatamata sellele, et valimisliit „Meie kodu” on koalitsioonis, pean tunnistama, et Jõhvi vallavolikogu üldine kooseis ei ole paremate seast. Rahu ei ole! Nii on mulle öelnud mitmed Jõhvi elanikud. Seda on valus kuulata. Iga tiim istub võimulaua juures eraldi lauanurgas. Ilusad ja viisakad sõnad pole muud kui dekoratsioon! Tegelikult peaks pöörama ennast inimeste, meie elanike ja valijate poole. Inimesed on juba ammu aru saanud, et mitmed saadikud otsivad volikogu kuulumises enda isikliku heaolu ja huvide täitmist. On unustatud lihtne reegel – sind valiti volikogusse inimeste huvide kaitsmiseks, mitte enda huvide eest võitlemiseks.

– Kuidas hindate fraktsiooni „Meie kodu” töö tulemusi?

– Aruande aeg pole kaugel, ees on kohalikud valimised. Juba augustis-septembris anname meie valijatele ja kõikidele teistele Jõhvi valla inimestele täieliku aruande sellest, mis sai tehtud. Ja kui midagi jäi tegemata, siis ütleme ausalt, miks nii juhtus, millised olid takistused.

– Kas võite nimetada neid, keda juba varsti näeme valimisliidu „Meie kodu” valimiseelses nimekirjas?

– Valimisliit tegeleb sellise nimekirja koostamisega, see pole mingi saladus. Hetkel ütlen vaid seda, et nimekirjas tuleb palju üllatusi. Ärge küsige, milliseid üllatusi – seda näete siis, kui avaldame kandidaatide nimekirja.

– Eelmisel aastal kasutati, osavalt, Jõhvi volikogus mitmel korral umbusaldamist, seda poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Milline on Teie hinnang sellisele poliitilisele käigule?

– Umbusaldamise avaldus on suures osas poliitilise surve avaldamine. Seda kohaliku omavalitsuse, poliitilise elu mõjumehhanismi, on nüüd sageli kasutatud – meil ja ka mujal. Opositsiooni jaoks on umbusaldamise avaldus loogiline samm. Opositsioon peab just nii käituma, kui põhjus on olemas. Teine asi, kas volikogu enamus pooldab järgmisel vallavolikogu istungil umbusaldamist.

– Liigub mitmeid spekulatsioone seoses Teie osalusega järgmistel kohalikel valimistel. See, et olete kindlalt otsustanud kandideerida Jõhvi vallas ja valimisliit “Meie kodu” on otsustanud, et just Teie olete nimekirjas esimesel kohal, sellest on nädalaleht “Panorama” juba mitmel korral kirjutanud. Aga on tekkinud uued spekulatsioonid, mis on seotud Teie tervisega. Kuidas kommenteerite?

– Tänan muretsemast! Esmalt soovin tervist kõikidele, kes minu tervise pärast muretseb. Kes on tähelepanekult lugenud minu vastuseid kõikidele selles intervjuus eelnevalt esitatud küsimusele peaks aru saama, et minu tervis võimaldab tegeleda äritegevusega ja tegutseda valimisliidus “Meie kodu”. USA uus president on 82. aastat vana, minul on sellise vanuseni veel pikk maa minna. Huvitav on märkida, et minu tervise pärast “hakkavad muretsema” eelkõige poliitilised oponendid ja seda just valimiste eel. Jõudu neile!

– Nädalalehes “Panorama” ei ole varem ilmudud selliseid usutlusi, kus Teie räägiksite oma isiklikust elust, iseendast ja lähedastest. Lubage esitada mõned küsimused, mis tutvustaks Teid lugejatele inimesena, kellel on omad huvid ja harrastused, usk ja veendumused. Alles oli aastavahetus, kuidas tähistasite?

– Minu jaoks on jõulud erilise tähtsusega kalendri- ja hinge sündmus. Olen usklik inimene, õigeusklik. Ka minule meeldivad kingitused, kuid teha kingitusi oma lähedastele meeldib siiski rohkem. Mulle meeldivad inimeste naeratused.

– Aga kes on Teie peres kapten?

– Meie peres valitseb demokraatia. Püüame elada ühises arusaamises. Kuid ei varja, et minu arvamust võetakse kuulda. Miks nii? Vist selle pärast, et olen ideede generaator. Mind on kasvatatud usus, et enda ümber peaks märkama ainult head. Isegi märkust või õpetussõnu võib öelda heatahtliku naeratusega – näol ja sõnas.

– Mida veel olete kaasa võtnud oma lapsepõlvest ja noorusest? Milline oli Teie küpsemisel vanemate mõju?

– Elu on toonud mitmeid tõsiseid õppetunde. Tunnistan, et mälestus vanematest ning lähedaste ärasaatmised manalateele toovad ka praegu pisara silmadele. Minu vanemad alati rõhutasid vajadust elada ausalt, elus peab olema koht sündsusel ja õiglusel. Vanemad õpetasid iseseisvalt saavutama püstitatud eesmärke. Minu elus pole kunagi olnud müstilist „onu Sämmi” ookeani tagant, kes oleks minu tegemiste sponsor. Minul on olnud väga head õpetajad. Ma ei mõtle siin ainult kooli õpetajaid, laiendan õpetaja mõistet. Igal eluetapil on olnud omad nõustajad. Olen saanud elutarkust oma ülemustelt, paljudelt kolleegidelt, Kuremäe kloostri eelmiselt jeguumenjalt Varvaralt ja paljudelt teistelt inimestelt, keda austan ja siiralt tänan.

– Kas selline elutarkus motiveerib Teid suhtlemises noortega, Teie ümber on alati palju noori inimesi, seda äritegevuses ja ka poliitikas?

–  Noored on energilised, noorte kõrval pean ka ise energiline olema. Mulle meeldib, et noorest inimesest saab voolida isiksuse. Pean tunnistama, et üha tihedamalt kohtan noori, kes annavad head nõu, oskavad teha midagi paremini, kui mina oleks seda teinud. Noored töötavad kiiresti, mis on nooruse suureks eeliseks. Noori ei pea kartma.

– Kindlasti on Teie töölaual suurel hulgal annetuste palveid. See on äritegevuse lahutamatu osa. Kuidas reageerite?

– Alati on raske teha valikuid, aga äraütlemine on veel raskem. Iga abipalve on motiveeritud ja põhjendatud, ega soojale maale reisimiseks, raha, ikka keegi ei julge küsida. Olen arvamusel, et annetuseks ei pea alati kandma keelegi arvele palutud summat. On olnud piisavalt palju juhtumeid, kus probleemi aitab lahendada põhjalik vestlus, mureteema ärakuulamine või asjalik konsultatsioon. Rääkides heategevusest tuletan meelde juhtumit ühelt Venemaa reisilt. Olin Peterburis kirikus. Kiriku ees nägin 3-4 kerjust. Minnes neist mööda kuulsin, kuidas mehed arutavad, kas saadud rahast jätkub õlle ostmiseks. Ma ei andnud neile mitte midagi. Peale kirikus käimist mõtlesin, et need kerjused leiavad mingi muu võimaluse õlleraha saamiseks. Kui see saab olema mingi õigusrikkumine, siis olen ju ka mina osaliselt süüdi. Mina ju ei andnud neile midagi. Väljusin kirikust ja panin mõned kopikad meeste mütsidesse.

– Millest unistab ärimees ja poliitik Nikolai Ossipenko?

– Kõik inimesed unistavad, ka mina pole erand. Aga minu unistused on eelkõige seotud mitte äridega või osalusega poliitikas. Minu unistuste maailmas on kolm last ja viis lapselast. Pean tunnistama, et nende jaoks on minul liiga vähe vaba aega. Täpsustan Teie küsimust – on unistused ja on plaanid. Unistus on mingil määral genereeritud idee. Aga unistus võib jääda ainult ideeks, peab jõudma unistuse reaalse täitmiseni.

– Teie aktiivsus on kutsunud esile ka palju kriitikat. Kindlasti loevad seda intervjuud ka need, kes paljudes küsimustes on Teiega täiesti erineval arvamusel. Mida ütlete kriitikutele?

– Olen arvamusel, et minul on sõpru rohkem, kui kriitikuid. Kuigi aus ja konstruktiivne kriitik võib samuti olla minu hea sõber. Tegelikult olla minu sõber, see on raske ülesanne. Minul on ranged nõudmised iseenda vastu, samaga vastan ka sõpradele. Ei varja, olen kohanud oma elus reetureid. Elu on õpetanud, kes on sind korra reetnud, seda elu kunagi ei paranda. Aga neid, kes raskel hetkel on appi tulnud näen enda kõrval kordades rohkem.

– Ees on põnev aasta ja palju huvitavaid sündmusi. Soovime Teile tervist ja jõudu ning loodame taas kuulda Teie aktuaalseid kommentaare.

Vestles Jana Kuiv

Reklaam