2019. aasta detsembris ostjatele avatud Jõhvi Pargi Keskus tegutses kuni selle aasta veebruarikuuni ajutuse kasutusloaga. Nüüd on kõik bürokraatlikud takistused ületatud.

Keskuse rajamise projektijuht Allan Mänd ütles nädalalehele Panorama, et mõlemad pooled – Jõhvi Vallavalitsus ja OÜ Jõhvi Pargi Arendus, on pikalt otsinud kompromissvariante ja lõpuks on kauaoodatud ametlik kasutusluba olemas.

Allan Mänd ei soovinud pikemalt lahata kogu seda vaidluste, kooskõlastamiste, maade ülemõõtmiste, detailplaneeringute, kohtuavaidluste ja erinevate auditite protsessi. Tähtis on lõpptulem, mis rahuldab eelkõige kaubanduskeskuses tegutsevaid kauplusi, teenindajaid ja kõiki külastajaid.

Veel eelmise aasta mais märkis Jõhvi valla arhitekt Natalja Abel intervjuus portaalile wabariik.ee, et Jõhvi linna arendus ei ole vallavõimudele tühi sõna. Vallavalitsus hoolib sellest, milline saab olema Jõhvi linn ja tema elanike elukvaliteet tulevikus. Praegune Jõhvi Vallavalitsus  on teinud omalt poolt kõik, et linnas oleksid nii nüüdisaegne kaubanduskeskus ja poodlemisvõimalused kui ka keskusega seotud sotsiaal- ja spordiobjektid.

Tõesti 2012.  aastal anti Jõhvi rahvale lubadus, et Jõhvi tuleb kaubandus- ja vabaajakompleks koos jäähalli ja veekeskusega. Samal ajal me kõik saame aru, et 2012. aastast on nii majanduslik, kui ka demograafiline olukord muutunud. Erainvestori plaanid võivad muutuda. Sama kehtib ka kohaliku omavalitsuse soovile või mittesoovile osaleda kaasosanikuna eraprojektides. Lubatud jäähall peab veel ootama uue detailplaneeringu koostamist ja kinnitamist, märkis Allan Mänd.

Vastates küsimusele, OÜ Jõhvi Pargi Arendus lähiplaanidest, ütles Mänd, et kavas on ehitada kaasaegne KFCtüüpi kanaliha restoran. Tallinnas uksed avanud kanarestoran Kentuky Fried Chicken (KFC) pakub konkurentsi McDonaldsile, Hesburgerile ja Burger Kingile. Tarbijateküsitlused näitavad sellise kiirtoidu kasvavat populaarsust.

Allan Mänd lõpetab vestluse nii nagu see on kohane kogenud kinnisvara arendajale: “Oleme valmis ette võtma palju erinevaid projekte”.

Jana Kuiv

Reklaam