Käesoleva aasta sügisel alustavat praktilist täiendharidust pakkuvat Jõhvi tehnoloogiakooli asuvad juhtima Elle-Mari Pappel ja Karin Künnapas, kes on rahvusvahelisel startupimaastikul tegutsenud üle 13 aasta. Koolijuhtide esimesed väljakutsed on õpilaste vastuvõtukatseteks valmistumine ja meeskonna loomine.


Kahel koos kandideerinud juhil oli selge nägemus, kuidas Jõhvi tehnoloogiakool edukalt käivitada, selgitas nende valimist Jõhvi tehnoloogiakooli nõukogu esimees Taavet Hinrikus. “Karini ja Elle-Mari visioon ühtis väga hästi kooli asutajate ideega tuua Eesti haridusmaastikule püsivaid muutusi, et lahendada IT-sektoris tööjõu puudust,” lisas Hinrikus.

Elle-Mari ja Karin on koos töötanud Euroopa Innovatsiooniakadeemias, kus nad tegelesid programmide loomise, kogukonna kaasamise ning sündmuste korraldamisega üle maailma. Elle-Mari Pappel on lisaks töötanud Hollandi kiirendis Rockstart, ning Karin Künnapas Eesti äriingleid ühendavas võrgustikus EstBAN ning Civitta startup-tiimis.

Nii Elle-Mari kui Karin ütlevad, et Jõhvi tehnoloogiakooli asutamisest kuuldes kõnetas neid selle missioon. “Kooli asutajad on Eesti startupi maailma tipud, kellega on põnev koos töötada ning tulevikuplaanid on suured ja ambitsioonikad. Usume, et suudame anda paljudele võimaluse õppida selgeks uued praktilised oskused, et IT-maailmas edukat karjääri alustada või valdkonda vahetada,” kinnitavad uued koolijuhid.

Koolijuhtide esimesed väljakutsed on õpilaste vastuvõtukatseteks valmistumine ja kooli meeskonna täiendamine. Esimesena otsitakse koolile programmijuhti, kelle põhiülesandeks saab 01Edu System õppeprogrammi juurutamine.

Jõhvi tehnoloogiakooli esimese lennu vastuvõtukatsed algavad aprilli lõpus. Kooli kandideerimine koosneb kolmest sammust. Esimeseks on kognitiivne test, mille kandideerija läbib kooli kodulehel. Teise sammuna kutsutakse parimad suvel 3-4 nädalasele intensiivsele testperioodile, kus kandidaadid peavad lahendama erinevaid ülesandeid nii üksi kui ka meeskonnaga. Kolmandaks valitakse suvise testperioodi tulemuste põhjal välja parimad, kes saavad sügisel alustada. Esimesse lendu valitakse õppima 200 õpilast.

Kooli on oodatud astuma kõik vähemalt 18-aastased, kel on olemas vähemalt põhiharidus ja kes läbivad edukalt suvel toimuva testperioodi. Kool hakkab toimima 01 Edu System programmil, mis on üles ehitatud ise- ja grupiõppele. Varasem programmeerimisalane kogemus ega teadmised pole vajalikud. Koolis õppimine on inglise keeles ja õpilasele tasuta.

Kooli käivitamiseks saadi toetust Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi loodud Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalase oskuste mitmekesistamise voorust. Lisaks on oma nõusoleku kooli loomist toetada andnud kümned eraisikud ja mitmed tuntud ettevõtted ja organisatsioonid nagu Wise, SEB, LHV, Superangel, Bolt, Astrec Data, Pipedrive, Adcash, Asutajate Selts, Heateo Haridusfond ja Startup Estonia.

Jõhvi tehnoloogiakool on uudne praktilist täiendharidust pakkuv kool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele. Kool tuleb Jõhvi, et mitmekesistada Ida-Virumaa haridusmaastikku ja pakkuda kohalikele inimestele ja regioonile tervikuna uusi arenguvõimalusi. Kooli asutajad on Taavet Hinrikus, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Maarja Pehk, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Ede Tamkivi ja Martin Villig.

Jõhvi tehnoloogiakooli teade

Foto autor: Johan-Paul Hion

Toimetuse kommentaar: ETV hommikuses programmis “Terevisioon” kõlas teade, et koolimaja algul planeeritud ajaks ei valmi ja ühisõppele keskenduva õppetöö korraldamisel tuleb leida paindlikud lahendused. Üheks põhjuseks on hoone renoveerimise alguse viivitamine. Koolijuhtidel tuleb leida Ida-Viru regioonis ajutine õppepind. Arutamisel on variant, kus ajutisel õppepinnal alustab õppetööd 100 õpilast ja veel 100 alustavad esialgu kaugõppes.

Pandeemia piirangud ei võimalda korraldada kooli tutvustavaid üritusi või karjääripäevi. See omakorda mõjutab õpilaste värbamist.

Reklaam