Endiselt on meie elu tavapärane rütm seotud piirangutega ja epideemialevikuga. Samas peavad inimesed täitma oma töökohustusi. Eriline koormus on praegu lastevanematel, kelle lapsed on lasteaedades või lastehoius. Kuidas saab Jõhvi vallavalitsus aidata töötavaid lapsevanemaid sellises situatsioonis?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Praegusel raskel ajal on meie kohus teha kõik endast olenev, et kergendada natukenegi vallaelanike olukorda. Üks selline sihtrühm on meie hinnangul lasteaiaealiste laste vanemad.  9. märtsil 2021 Vabariigi Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud lähtudes Vabariigi Valitsuse  19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“  11. märtsil 2021 jõustuva redaktsiooni sätetest.

Vabariigi valitsus tungivalt soovitas mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Lähtudes nii Vabariigi valitsuse kui ka Haridus-ja Teadusministeeriumi soovitustest ning kehtestatud piirangute üldisest eesmärgist, milleks on inimeste elu ja tervise kaitse, otsustasid Jõhvi vallavalitsuse liikmed vabastada munitsipaalettevõtte Jõhvi Lasteaiad lapsevanemad osalustasu tasumisest alates 1.märtsist 2021 kuni 30. aprillini tingimusel, et laps lasteaiateenust ei kasuta. Hetkel võime öelda, et lasteaias kohal käib ainult 1/3 lastest. Leiame, et see on vähim, mida saame omalt poolt pakkuda. Meie lapsed on meie tulevik. Meie kohus on neid hoida ja kaitsta. Tervist kõikidele

Reklaam