Nädalalehe küsimused Jõhvi vallaametnikule seoses Mulgi Häärberi nime kandvas hooldekodus juhtunuga. Selliste asutuste üle teostavad järelevalvet Sotsiaalkindlustusamet ja ka kohalik omavalitsus. Kuidas teostab järelevalvet Jõhvi vallavalitsus munitsipaalomandis olevate sotsiaalasutuste üle, millist abi saab anda omavalitsus hooldekodudele ja sotsiaalkeskustele ning kuidas toimub koostöö valla ja sotsiaalasutuste juhtide vahel?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Jõhvis on teatavasti kaks sotsiaalfunktsiooniga asutust: Jõhvi Hooldekeskus SA ja Jõhvi Sotsiaalmaja. Kummalgi asutusel on juht ja nõukogu/hoolekogu, kes lahendavad hoogsalt igapäevaseid küsimusi. Oleme alati jõu ja nõuga abiks, kui seda on tarvis. Näiteks Jõhvi Sotsiaalmajas puhkenud koroonakriisi ajal lahendasime tekkinud olukorda hommikust õhuni. Muretsesime kõike, mis vaja – toitlustusest ja toidupakkidest kuni personali kaitseriietuseni. Tööd oli palju, kuni hiliste õhtutundideni, kuid lahendatud sai see edukalt. Usaldame asutuste juhte, kuid tuleme alati appi, kui selleks on vajadus. Leian, et kuskil ei ole koostööl nii sügav ja oluline tähendus kui sotsiaalvaldkonnas, sest meie koostööst sõltub asutuste areng ja edu ning kõige olulisem – meie inimeste heaolu. Praegugi teeme kõik selleks, et puhuda tuult tiibadesse nii mäluprobleemidega inimeste päevahoiule, kui ka kogukonnas elamise projektile. Mõlemad projektid viiakse ellu Jõhvi Hooldekeskusega samas hoones. Päevakorras on ka Jõhvi Sotsiaalmaja hoone edasine arendamine. See kõik on meie jaoks väga oluline ja kõrge prioriteediga.

Teab ju iga sotsiaaltöötaja, et just sotsiaaltöö algab hommikul uksest välja minnes ja ei lõppe isegi koju tagasi tulles. Sotsiaaltöötajaks ei õpita, selleks sünnitakse. Kõik mida teeme, teeme hingega. Kasutangi võimalust ja kutsun üles julgesti ühendust võtma sotsiaalvaldkonda puudutavate murede ja küsimustega aadressil evelyn.danilov@johvi.ee või telefonil 5164054. Palju tervist Teile! Hoidke end ja oma lähedasi!

Reklaam