Koos valla uue tiitliga võiks kujundada ka vastavа teenetemärgi või medali „Valla kaose juht” –  selline oli Nikolai Ossipenko reaktsioon, kui nädalaleht Panorama küsis, mida ta arvab Jõhvi Vallavolikogu liikme Niina Neglasoni arupärimise kohta. Arupärimine anti üle vallavalitsusele 18. märtsil toimunud volikogu istungil. Täpsustame, millised on antud situatsiooni tagamaad ja miks just nii alustas oma kommentaari Nikolai Ossipenko.

Jõhvi Vallavalitsus muutis SA Jõhvi Hooldekeskuse nõukogu liikmete kooseisu. Tehti seda, et rahuldada Jõhvi pensinäride ühenduse ja fraktsiooni Meie Kodu ühist avaldust. Juhatuse kooseisust arvati välja Aleksei Naumkin ja tema asemel nimetati juhatuse liikmeks Nikolai Ossipenko.

Enne kui uurida Niina Neglasoni arupärimuse sisu, küsisime Nikolai Ossipenkolt: „Milleks on teile seda kõike vaja?” Pole saladus, et Jõhvi vallas ja ka laiemalt Ida-Virumaal on mõnel inimesel selge ettekujutus ärimehest ja kohalikust poliitikust Nikolai Ossipenkost. See tees kõlab väga lihtsalt – kõik, mida teeb Ossipenko on kindlasti halb või väga paha. Eriti pooldavad sellist hoiakut poliitilised vastased.

„Vastavalt oma võimalustele olen juba mitmeid aastaid abistanud hooldekeskust. Andsin nõusoleku astuda juhatuse liikmeks kohe, kui mulle see ettepanek tehti. Eelkõige on mulle tähtis, et ettepaneku taga on Jõhvi pensionäride ühendus. Osalus juhatuse töös annab võimaluse omada laiemat infot keskuse muredest ja igapäevategemistest. Arvan, et parem on midagi mõistlikku ja vajalikku keskuse jaoks ära teha, kui olla juhatuses, selleks et „näidata” ülimalt aktiivset tegevust. Niisama nõukogus istumine on ka hea võimalus kritiseerida kõike ja kõiki”, ütles Nikolai Ossipenko.

Nüüd siis volikogu saadiku Niina Neglasoni arupärimisest. Tema avalduses vallavalitsusele on  esitatud küsimus: „Kuidas oli võimalik määrata Nikolai Ossipenko juhatuse liikmeks, kui juhatuse liikmeks määramisel on vajalik jälgida kolme lähtetingimust? Juhatuse liige peab olema volikogu liige või vallavalitsuse esindaja. Kolmandaks tingimuseks on kuulumine pensionäride hulka”.

Nikolai Ossipenko vastab rahulikult Neglasoni väidetele. „Tõesti ma ei ole veel oma vanusega jõudnud pensionäride leeri. Kuid see pole takistuseks kuuluda Jõhvi pensionäride ühendusse, toetades ühendust oma teadmistega ja ka praktiliselt. Tõesti ma ei ole vallavalitsuses tööl, aga mind on valitud Jõhvi volikogusse. Olen saanud valijatelt mandaadi. Pealegi olen valimisliidu Meie Kodu juht ja esinumber. Hetkel olen peatanud oma volitused  volikogu töös ja vastavalt valimistulemusele asendab mind just minu asendusliige”.

Nikolai Ossipenko mainib, et talle on Niina Neglasoni sõnum mõistetav. Neglasoni reaktsioon juhatuse liikmete muutmistest ei ole üllatav. „Valimistel oleme konkurendid, osalesime valimistel erinevates nimekirjades. Teha tööd ühises meeskonnas ei õnnestunud. Intriigide punumine eelmise aasta suvel tõi Neglasoni tiimi võimule. See võit oli aga üürike. Samas selle lühikese võimuaja jooksul jõuti palju lammutada, vett läksid vedama mitmed asjalikud projektid. Pensionäride päevakeskus kaotas juhi. Samuti koondati noorsootöötaja. Nüüd on koalitsioon taastanud lõhutud struktuurid”, rõhutab Ossipenko

Milline on aga sotsiaalasutuse juhatuse aktiivse liikme roll? Nikolai Ossipenkol on selge nägemus oma ja teiste juhatuse liikmete kohustustest. Eelkõige on selleks abi igapäevaste küsimuste lahendamisel. Keskuse sujuv töö võimaldab luua klientidele parema elukeskkonna. Miks inimene soovib olla kasulik, sellise küsimuse esitamine volikogu saadiku poolt on igas mõttes ebakorrektne.

Nikolai Ossipenko on mitmel korral öelnud välja oma arvamuse volikogu liikme, fraktsioonide liikmete ja valimisliitude juhtide tegevuse kohta. Mõne volikogu liikme jaoks on oluline tekitada ainult mõttetut segadust. Arvatakse, et kaos on palju parem, kui mõistlik ja läbimõeldud tegevus. „Teen ettepaneku kuulutada välja Jõhvi vallas uus tiitel – kaose juht. Koos tiitliga võiks annetada ka vastava teenetemärgi või medali”, teeb sarkastilise kokkuvõtte Ossipenko. Nädalaleht Panorama lisab, et valla aukodanikku nagunii juba mitmendat korda pole leitud. Ja eks teisi kaose märkidega tegemisi on Jõhvi vallas ka varem olnud.

Rääkides viimasest volikogu istungist mainib Nikolai Ossipenko imestusega Niina Neglasoni tungivat soovi võtta maha arutamiselt ja ka hääletamiselt lastevanemate vabastamine lasteaiamaksust. Nimelt tegi vallavalitsus ettepaneku vabastada lasteaiamaksust need lapsevanemad, kes ajutiselt ei kasuta lasteaia teenuseid. Just seda rõhutas vabariigi valitsus ja haridusministeerium koos viimaste piirangute kehtestamisega. Paraku volikogu liige Niina Neglason pidurdas volikogus antud küsimuse arutamist, põhjendades, et küsimus on veel „toores”.

Niina Neglasoni arupärimine on Nikolai Ossipenko arvates „odav valimiseelne trikk”. Kohalikud valimised on poole aasta pärast, aga kandidaatide käitumine näitab juba tõusvat aktiivsust. Selline on valimiste dramaturgia loosung – „Vali mind!”

„Kutsun inimesi mitte kaotama valimiseelses kihutustöös pead, tegema kaineid otsuseid ning selgelt eristama reaalseid lubadusi populismist”, lõpetab kokkuvõtvalt intervjuu Nikolai Ossipenko.

Jana Kuiv

Reklaam