Endiselt on huvipunktis Jõhvi Põhikooli ehitus. Mis on selles valdkonnas viimastel päevadel juhtunud? Kas on juba teada, kes osutus ehitushanke võitjaks?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Vaatamata keerulisele ajale jätkab Jõhvi Vallavalitsus enda plaanipärast tööd. Üheks olulisemaks projektiks on hetkel loomulikult Jõhvi Põhikooli ehitus. Kõikide esitatud pakkumuste üldsummad ületasid hankelepingu eeldatava maksumuse. Sellest lähtuvalt pöördus vallavalitsus Jõhvi Vallavolikogu poole palvega garanteerida ehitustööde läbiviimiseks vajalik rahasumma ehitustööde töövõtulepingu sõlmimiseks. Vastav luba anti Jõhvi Vallavolikogu poolt 18. märtsi 2021 otsusega nr 38 „Rahalise kohustuse võtmine“. Nimetatud otsuse alusel võib lepingu sõlmida maksumusega kuni 6 300 000 eurot käibemaksuta.

Kõiki pakkumusi menetleti Jõhvi Vallavalitsuse poolt moodustatud alalise hankekomisjoni poolt, mis kontrollis kõigepealt esitatud pakkumuste vastavust hankija poolt hanketeates ja hankedokumentides kehtestatud vastavustingimustele. Menetluse lõpus tunnistati edukaks pakkuja ehitusfirma RAND JA TUULBERG AS pakkumus maksumusega 6 235 128,80 eurot käibemaksuta.

Ja mis on veel endiselt südamel ja aktuaalne – väga ootame koos kooliperega uut koolimaja.

Panorama

Reklaam