Inimeste märgatav aktiivsus sotsiaalmeedias on kindel märk kohalike valimiste lähenemisest. Juba praegu näeme suhtlemise elavnemist. Esirinnas astuvad tulevased kandidaadid, mis on ka täiesti loomulik.

Postituste juures polegi tähtis, mis on avaliku sõnavõtu eesmärk, ja kas sõnaseadmised on üldse sobilikud. Mingit tähtsust ei ole „esineja” kompetentsusel küsimustes, mida arutatakse. Tähtis on oma nimi nähtavaks teha, et vähemalt sügiseni inimesed seda nime mäletaksid . Loen neid „kirjatükke” ja imestan – on ikka meie kandis palju universaalseid spetsialiste, kes on kompetentsed igas valdkonnas! Mõni isik on ekspert lausa igal alal. Loeme soovitusi koroonaviirusest vabanemiseks või teede talihoolduseks. Sõna võetakse riigi või linna juhtimise küsimustes. Ja need kõiketeadjad spetsialistid on virtuaalruumis eriti aktiivsed just vahetult enne valimisi. Hävitava kriitika alla sattub sõna otseses mõttes absoluutselt kõik, mis meid ümbritseb. Tungiv vajadus end nähtavaks teha on mõned inimesed eriti „targaks”muutnud.

Tegelikult seisneb ideaalne valimisprotsess selles, et valitakse oma kogukonna tuntud persoonid, kes suudavad pakkuda eriti tõhusaid lahendusi probleemidele, mis seisavad ühiskonna ees. Kahjuks on meil piisavalt palju keerulisi küsimusi, mida peame igapäevaselt lahendama. Viimasel ajal on probleemide hulk järsult suurenenud. Peame tunnistama, et suurem osa murekohtadest on sarnased kogu regioonis. Töökohtade puudus, pandeemia, meditsiiniline teenindamine ja nende murede taustal on kerkinud sotsiaalseid probleeme. Arvan, et just nende probleemide lahendamisega peab tegelema kohalik võim. Meie murekohad on langenud sügavasse kriisi, mis juba pikemat aega mõjutab süsteemselt meie regiooni. Samas valla- või linnavolikogudes puudub nimetatud probleemide arutelu. Kahjuks sellist arutelu me ei näe ka ühiskonna tasandil. Kohalik võim ei suuda isegi nii palju oma jõudu koondada, et avaldada tuntavat mõju riigivalitsemisele. Meil on vaja selget riiklikku kava uute töökohtade loomiseks. Teame, et Euroopa Liidu survel toimub sihikindel põlevkivisektori hävitamine.

Vajalik on ka ühise kohaliku jõuna nõuda riigi valitsuselt tõhusamat tegevust koroonaviiruse leviku takistamisel. Väike Eesti on tõusnud Euroopas viirusesse haigestumises liidriks. See pole see näitaja, mille üle võime uhkust tunda. On täiesti selge, et Euroopa Liit meie eest meie valupunkte ei lahenda. Elame ajastul, kus igaüks ise vaatab, kuidas ellu jääda või surra. Paljude Euroopa riikide liidrid on iseseisvalt alustanud väljapääsu otsinguid, Brüsselist enam juhiseid ei oodata. Rahvatarkus ütleb – uppuja päästmine on uppuja enda asi.

Meie regiooni hävitamisele peab vastu seisma eelkõige kohalik võim. Nimelt just kohalik võim peab saama selleks ideede generaatoriks, kes leiab ainuõige tee lähenevast katastroo lisest tulevikust väljumiseks.

Olles Jõhvi volikogu liige juba alates 2005. aastast, hindan ma seda usaldust, mida olen valijatelt saanud. Olen vastutustundlik inimene ja ütlen täie tõsidusega, et volikogu töö halvamine oli isiklike ambitsioonide tulemus. Märgin veel ka seda, et analoogilisi situatsioone oleme näinud ka teistes omavalitsustes. Kutsun üles kõiki rahvasaadikuid kuni valimisteni lõpetama kõik skandaalid. Ärge kasutage teile antud võimu ainult isikliku kasu saamiseks. Tänane reaalsus nõuab keskendumist kriisist väljumiseks vajalikele meetmetele, mis on kohaliku omavalitsuse kompetentsis.

Pöördun ka valla elanike poole palvega – suhtuge võimalike kandidaatide arutamisse vastutustundlikult ja tõsiselt. Valijad peavad saama piisavalt palju infot kandidaatide kohta,et selle põhjal oleks võimalik hinnata potentsiaalse volikogu liikme kompetentsi. Püüdke eristada populistlikke loosungeid reaalsetest lubadustes ja plaanidest.

Pöördun ka noorte valijate poole, ärge jääge eemale, olge ühiskondlikult aktiivsed! Just noorte inimeste kaasaegne nägemus suudab võidelda võimude inertsusega. Rahvasaadikute kooseisu on vaja uuendada, tuues juurde noori inimesi. Meie regioonis on palju aktiivseid inimesi, kes ei soovi siit kuhugi ära minna. Need inimesed on meie regiooni tulevik.

Teen ettepaneku algatada sotsiaalmeedias ja ka teistes virtuaalkanalites kõikide ettepanekute tõsist arutelu. Koos leiame ettepanekute seast just need, mis teenivad meie regiooni arengu eesmärki.

Olen arvamusel, et väljaöeldud ideed on abiks valimisliitudele oma programmide koostamisel. Eelseisvad arutelud aitavad meil kõikidel teha sügisel läbimõeldud valikuid. Meie tulevik sõltub täiel määral ainult meist endist.

Nikolai Ossipenko, fraktsioon „Meie Kodu”

Reklaam