Elame endiselt piirangutega. Suletud on kauplused ja SPAd. Meie harrastussportlased ei saa kasutada saale ja väljakuid, sama on ka taidluskollektiividega. Milline on Jõhvi valla abi spordi- ja taidluskollektiividele pandeemia ajal?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

On hea meel teatada, et käesoleval aastal toetab Jõhvi vald jätkuvalt valla eelarveliste vahenditega oma spordiklubisid, taidlusringe ning ka kohalikke teatreid. Rahaliste vahendite eraldamine toimub vastavate Jõhvi volikogu poolt kinnitatud otsustele. Toetamise kord on samuti kinnitatud volikogu poolt. 2021. aastal on valla eelarves ette nähtud 130 985 eurot sporditegevuse arendamiseks (ning spordiühenduste tegevuse toetamiseks) ning 181 418 eurot kultuuriühingute (sh ka teatrite) tegevuse finantseerimiseks. Suurem osa toodud summadest on juba välja makstud spordi- ja kultuurivaldkonna ühendustele. Kuna käesolev aasta on kõikidele organisatsioonidele väga raske, siis loodame, et eraldatud summad on abiks ja toeks. Loodame ja ootame koos spordiklubide ja kultuurikollektiividega olukorra leevenemist. Seniks aga soovime kõikidele tugevat tervist ja kannatlikku meelt!

Reklaam